powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ACHEMENIDZI
schemat drzewa genealogicznego


 

linia GŁÓWNA
książęta Parsua, królowie Anszan

linia STARSZA
królowie Anszan,
Medii
, Persji, Babilonu i Egiptu
(†521 p.n.e.)
linia MŁODSZA
królowie Parsua,
Persji
, Egiptu,
(†po 324 p.n.e.)
ARSACYDZI
królowie Partów
satrapowie
Lydii
FARNACYDZI
satrapowie Frygii
(†po 320 p.n.e.)
satrapowie
z Daskyleon