powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ANTYPATRYDZI
królowie Macedonii

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Iolaus

Antypater
(ok.397-319 p.n.e.)
wódz macedoński, strategos Europy,
wicekról i regent kr.Macedonii od 321
Kassander
Fila
(ok.355-
288 p.n.e.)
Kassander
(ok.350-297 p.n.e.)
regent kr.Macedonii 317-305 p.n.e.,
król od 305 p.n.e.
Nike
(ok.335-
po 300 p.n.e.)
Eurydyka
(ok.335-
285 p.n.e.)
Filip
Pleistarch Antygona
Filip IV
(zm.297 p.n.e.)
kr.Macedonii
297 p.n.e.
Antypater I
(zm.287 p.n.e.)
kr.Macedonii
(współrządca brata)
297-294 p.n.e.
Aleksander V
(zm.294 p.n.e.)
kr.Macedonii
(współrządca brata)
od 297 p.n.e.
Antypater II Etesias
(zm.279 p.n.e.)
kr.Macedonii
279 p.n.e.

 

  indeks osób

  małżeństwa