powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ARGEADZI  (TEMENIDZI)
królowie Macedonii, Egiptu, Babilonii i Persji

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Temenos
mityczny kr.Argos
Karanos
(zm.778 p.n.e.)
mityczny kr.Macedonii
od 808 p.n.e.
Kojnos
(zm.750 p.n.e.)
mityczny kr.Macedonii
od 778 p.n.e.
Tyrimmas
(zm.700 p.n.e.)
mityczny kr.Macedonii
od 750 p.n.e.
Perdikkas I
(zm.678 p.n.e.)
pierwszy historyczny kr.Macedonii
od 700 p.n.e.

Argajos I
(zm.640 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 678 p.n.e.
Filip I
(zm.602 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 640 p.n.e.
Aeropos I
(zm.576 p.n.e.)
kr.Macedonii
 od 602 p.n.e.
Alketas I
(zm.547 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 576 p.n.e.
Amyntas I
(zm.498 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 547 p.n.e.

Aleksander I "Bogaty",
"Filhellenos" ("Miłujący Greków")
(zm.454 p.n.e.)
kr.Macedonii od 498 p.n.e.

Gygaja
Alketas II
(przed 470-448 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 454 p.n.e.
Perdikkas II
(przed 470-413 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 448 p.n.e.
Filip
(zm.przed 429 p.n.e.

Menelaos


Amyntas
Stratonike
Aleksander
(zm.pprzed
413 p.n.e.,
? 448 p.n.e.)
Agelaos
(zm.przed
413 p.n.e.,
? 448 p.n.e.)
Archelaos
(przed 432-399 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 413 p.n.e.

Aeropos II
(zm.394 p.n.e.)
regent kr.Macedonii 399-397 p.n.e.,
król od 397 p.n.e.

(1)
Amyntas II "Mały"
(zm.393 p.n.e.)
kr.Macedonii od 394 p.n.e.
Arridajos
Balacrus
(1 lub 2)
Argajos II
(ok.400-ok.359 p.n.e.)
kr.Macedonii
393-391 p.n.e.
(1 lub 2)
Pauzaniasz
(zm.ok.359 p.n.e.)
(2)
Orestes
(zm.397 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 399 p.n.e.
Pauzaniasz
(zm.393 p.n.e.)
kr.Macedonii
393 p.n.e.
Filip Ptolemeusz z Aloras
(zm.365 p.n.e.)
regent kr.Macedonii
368/367-365 p.n.e.
Amyntas III
(zm.370/369 p.n.e.)
kr.Macedonii
393 i od 391 p.n.e.
Meleager
(1)
Aleksander II
(przed 388-368/367 p.n.e.)
kr.Macedonii 
od 370/369 p.n.e.
(1)
Perdikkas III
(ok.383-359 p.n.e.)
kr.Macedonii
od 368/367 p.n.e.
(1)
Eurione
(1)
Filip II
(382-336 p.n.e.)
regent kr.Macedonii 359-357 p.n.e.,
król od 357 p.n.e.
(2)
Menelaos
359 p.n.e.
(2)
Archelaos
359 p.n.e.
(2)
Arridajos
359 p.n.e.
Arsinoe
Amyntas IV
(364-335 p.n.e.)
kr.Macedonii
359-357 p.n.e.
(1)
Kynane
(Kyna)
(zm.322 p.n.e.)
(3n)
Filip III
(właściwie Arridajos)
(ok.359-317 p.n.e.)
kr.Macedonii, Egiptu, Babilonii
i Persji od 323 p.n.e.
(4)
Aleksander III (I) "Wielki"
(356-323 p.n.e.)
kr.Macedonii od 336 p.n.e.,
Egiptu od 332 p.n.e., Babilonii od 331 p.n.e.
i Persji od 330 p.n.e.
(4)
Kleopatra
(ok.354-
308 p.n.e.)
(5n)
Tessalonika
(zm.295 p.n.e.)
(8)
Europa
(zm.336 p.n.e.)
(8)
Karanos
(zm.336 p.n.e.)
Eurydyka
(zm.317 p.n.e.)
(n)
Herakles
(zm.308 p.n.e.)
Aleksander IV (II)
(323-310 p.n.e.)
kr.Macedonii, Egiptu,
Babilonii i Persji
od 323 p.n.e.

 

  indeks osób

  małżeństwa