powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


ATTALIDZI
królowie Pergamonu

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Attalos
z Tios

Filetajros
(ok.343-263 p.n.e.)
władca Pergamonu
od 283 p.n.e.
Eumenes
Attalos
Eumenes I
(zm.241 p.n.e.)
władca Pergamonu
od 263 p.n.e.
Filetajros ? Attalos Eumenes ?
Attalos I "Soter" ("Zbawca")
(270/269-197 p.n.e.)
władca Pergamonu od 241 p.n.e.,
król od 238/237 p.n.e.
Eumenes II "Soter", "Filadelf"
("Zbawca", "Miłujący Siostrę")
(przed 220-159 p.n.e.)
kr.Pergamonu od 197 p.n.e.
Attalos II "Filadelf" ("Miłujący Siostrę")
(220-138 p.n.e.)
współrządca kr.Pergamonu od 160 p.n.e.,
król od 159 p.n.e.
Filetajros Ateneusz
Attalos III "Filometor", "Euergetes"
("Miłujący Matkę, "Dobroczyńca")
(przed 159-133 p.n.e.)
kr.Pergamonu
od 138 p.n.e.
(n)
Eumenes III
(właściwie Aristonik)
(zm.129 p.n.e.)
(rzekomy syn naturalny Eumenesa II "Sotera")
tytularny kr.Pergamonu od 133 p.n.e.

 

  indeks osób

  małżeństwa