powrót => DYNASTIE ANTYCZNE


SELEUCYDZI
królowie Syrii i Cylicji

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)
         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

Seleukos

Antioch z Orestis
wódz Filipa II kr.Macedonii
Ptolemeusz
(zm.333 p.n.e.)
dowódca jednego z oddziałów
falangi macedońskiej

 
    Seleukos I
"Nikator"
("Zwycięzca")
(ok.358-281 p.n.e.)
wódz Aleksandra III "Wielkiego" kr.Macedonii,
satrapa Babilonii 321-316 i od 311 p.n.e.,
król (basileus) od 305 p.n.e.
       
(1)
Antioch I
"Soter"
("Zbawca")
(zm.261 p.n.e.)
kr.Syrii od 292 p.n.e.
(współrządca ojca 292-281 p.n.e.)
(1)
Acheusz


(2)
Fila (II)
(ok.295-po 275 p.n.e.)

Seleukos
kr.Syrii 280-267 p.n.e.
(współrządca ojca)

Laodike Apame (II)
ok.275 p.n.e-
250/249 p.n.e.
Stratonike (II)
239/238 p.n.e.
Antioch II
"Theos"
("Bóg")
(ok.286-246 p.n.e.)
kr.Syrii od 261 p.n.e.
Laodike (I)
(zm.przed 236 p.n.e.)
Andromach
Antiochis
(1)
Seleukos II
"Kallinikos", "Pogon"

("Piękny Zwycięzca", "Brodaty")
(ok.265-226 p.n.e.)
kr.Syrii od 246 p.n.e.
(1)
Antioch
Hieraks
(zm.227 p.n.e.)
(1)
Apame
(1)
Stratonike (III)
ok.255 p.n.e.
(1)
Laodike
245 p.n.e.
(2)
Antioch
(251-246 p.n.e.)
Laodike (II) Acheusz
kr.Syrii (uzurpator)
220-213 p.n.e.
Antiochis Seleukos III
"Soter", "Keraunos"
("Zbawca", "Piorun")
(właściwie Aleksander)
(243-223 p.n.e.)
kr.Syrii od 226 p.n.e.
NN (syn, Lu...?) Antioch III
"Megas" ("Wielki")
(243/242-187 p.n.e.)
kr.Syrii od 223 p.n.e.
NN (córka)
(1)
Antioch
(zm.193 p.n.e.)
kr.Syrii od 210 p.n.e.
(współrządca ojca)
(1)
Seleukos IV
"Filopator" ("Miłujący Ojca")

(po 220-175 p.n.e.)
kr.Syrii od 187 p.n.e.
(1)
Ardys
(1)
NN (córka)
(1)
Laodike (IV)
196 p.n.e.
(1)
Kleopatra (I) "Syra"
(204-176 p.n.e.)
(1)
Antiochis
(1)
Antioch IV
"Epifanes" ("Bóg Objawiony") 

(właściwie Mitrydates)
(zm.164 p.n.e.)
kr.Syrii od 175 p.n.e.
Antioch
(zm.170 p.n.e.)
kr.Syrii od 175 p.n.e.
(współrządca ojca)
Laodike (V)
(zm.150 p.n.e.)
Demetriusz I
"Soter" 
("Zbawca")
(zm.150 p.n.e.)
kr.Syrii
od 161 p.n.e.
Antioch V
"Eupator" 
("ze Szlachetnego Ojca")
(173-161 p.n.e.)
kr.Syrii od 165 p.n.e.
(współrządca ojca 165- 164 p.n.e.)
Laodike (VI)
152 p.n.e.
(n?)
Aleksander I
"Balas"
("Pan")
(zm.145 p.n.e.)
(niskiego pochodzenia ze Smyrny,
podawał się za syna Antiocha IV "Epifanesa")

kr.Syrii od 150 p.n.e.
Demetriusz II
"Nikator" ("Zwycięzca")

(ok.160-125 p.n.e.)
kr.Syrii 145-139
i od 129 p.n.e.

      Antioch VII
"Euergetes", "Sidetes"

("Dobroczyńca", "z Sydonu")
(zm.129 p.n.e.)
kr.Syrii od 139 p.n.e.
Antioch VI
"Epifanes", "Dionizos"

("Bóg Objawiony", "Dionizos")
(ok.147-142 p.n.e.)
kr.Syrii od 145 p.n.e.
Aleksander II
"Zabinas" ("Sprzedajny")
(zm.123 p.n.e.)
(być może syn kupca egipskiego,
podawał się za syna Aleksandra I "Balasa")

kr.Syrii od 129 p.n.e.

(1)
Seleukos V 
"Filometor" ("Miłujący Matkę")
(145/140-125 p.n.e.)
kr.Syrii 125 p.n.e.
(1)
NN (córka)
(1)
Antioch VIII
"Epifanes", "Kallinikos", "Filometor", "Gryfos"
("Bóg Objawiony", "Piękny Zwycięzca", "Miłujacy Matkę", "Krzywonosy") (zm.96 p.n.e.)
w całym państwie 125-113 p.n.e.,
kr.pn.Syrii i Cylicji od 113 p.n.e.
Antioch IX
"Filopator", "Kyzikenos"

("Miłujący Ojca", "z Kyzikus")
(zm.95 p.n.e.)
kr.pd.Syrii od 113 p.n.e.
Seleukos VI
"Epifanes", "Nikator"

("Bóg Objawiony", " Zwcięzca")
(zm.95 p.n.e.)
kr.pn.Syrii i Cylicji od 96 p.n.e.
Antioch XI
"Epifanes", "Filadelfos"

("Bóg Objawiony", "Miłujący Siostrę")
(zm.92 p.n.e.)
kr.pn.Syrii i Cylicji od 95 p.n.e.
Filip I
"Epifanes", "Filadelfos"

("Bóg Objawiony", "Miłujący Siostrę")
(zm.84/83 p.n.e.)
kr.pn.Syrii i Cylicji od 95 p.n.e.
Demetriusz III
"Theos", "Filopator", "Soter", "Filometor", "Euergetes", "Kallinikos", "Eucaerus"
("Bóg", "Miłujący Ojca", "Zbawca",
"Miłujący Matkę", "Dobroczyńca",
"Piękny Zwycięzca"
)
(zm.po 87 p.n.e.)
kr.pn.Syrii i Cylicji 95-87 p.n.e.
Antioch XII
"Dionizos", "Epifanes",
"Filopator", "Kallinikos"
("Dionizos", "Bóg Objawiony",
"Miłujący Ojca", "Piękny Zwycięzca"
)
(zm.84 p.n.e.)
kr.pn.Syrii i Cylicji od 87 p.n.e.
Laodike (VII)
"Thea", "Filadelfos"
("Bogini", "Miłująca Brata")
(ur.po 122 p.n.e.)
Antioch X
"Eusebes", "Filopator"

("Dobroczyńca", "Miłujący Ojca")
(zm.po 83 p.n.e.)
kr.pd.Syrii 95-83 p.n.e.
Filip II
"Filoromaeus", "Barypous"

("Przyjaciel Rzymian", "Ciężkostopy")
(zm.po 58 p.n.e.)
kr.pn.Syrii i Cylicji 65-63 p.n.e.
Seleukos VII
"Filometor",
"Kybiosaktes"
("Miłujący Matkę", "Rybi Rzeźnik")
kr.pd.Syrii 83-69 p.n.e.
Antioch XIII
"Filadelfos", "Asiatikos"
("Miłujący Siostę", "Azjatycki")
(zm.64 p.n.e.)
kr.pd.Syrii od 69 p.n.e.

 

  indeks osób

  małżeństwa