powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
     Dynastia z Wessexu (Cerdicingas)
  Egbert      802 - 839,  król Wessexu, suweren wszystkich królestwa angielskich od 829
  Ethelwulf      839 - 856,  król Wessexu
  Ethelbald      856 - 860,  król Wessexu
  Ethelbert      860 - 865,  król Wessexu
  Ethelred I      865 - 871,  król Wessexu
  Alfred "Wielki"      871 - 899,  król Wessexu
  Edward I "Starszy"      899 - 924,  król Wessexu
  Athelstan      924 - 939,  w Mercji, także w Wessexie od 925, w całej Brytanii (Anglii) od 927
  Elfweard      924,  w Wessexie
  Edmund I "Starszy"      939 - 946
  Edred      946 - 955
  Edwin      955 - 959
  Edgar (I) "Spokojny"      959 - 975
  Edward II "Męczennik"      975 - 978
  Ethelred II "Gnuśny"      978 - 1013
     Dynastia duńska (Skjoldungowie)
  Swen "Widłobrody"    1013 - 1014,  także król Danii (jako Swen I)
     Dynastia z Wessexu (Cerdicingas)
  Ethelred II "Gnuśny"  (ponownie)    1014 - 1016
  Edmund II "Żelaznoboki"    1016
     Dynastia duńska (Skjoldungowie)
  Kanut "Wielki"    1016 - 1035,  także król Danii (jako Kanut II) i Norwegii
  Harold I "Zajęcza Stopa"    1035 - 1040,  regent 1035-37, później król
  Hardekanut    1040 - 1042także król Danii (jako Kanut III)
     Dynastia z Wessexu (Cerdicingas)
  Edward III "Wyznawca"    1042 - 1066
  Harold II Godwinson    1066,  być może przedstawiciel bocznej linii dynastii z Wessexu ?
  Edgar (II)    1066,  król tytularny
     Dynastia normandzka
  Wilhelm I "Zdobywca"    1066 - 1087,  także książę Normandii
  Wilhelm II "Rudy"    1087 - 1100
  Henryk I    1100 - 1135,  także książę Normandii
     Dynastia z Blois
  Stefan z Blois    1135 - 1154,  także książę Normandii
     Dynastia Plantagenetów
  Henryk II    1154 - 1189,  także książę Normandii i Akwitanii (jako Henryk I) oraz hrabia Andegawenii, Maine i Touraine
  Ryszard I "Lwie Serce"    1189 - 1199,  także książę Normandii i Akwitanii oraz hrabia Andegawenii, Maine, Touraine i Poitiers
  Jan "bez Ziemi"    1199 - 1216,  także książę Normandii i Akwitanii (jako Jan I) oraz hrabia Andegawenii, Maine, Touraine i Poitiers
  Henryk III    1216 - 1272,  także książę Akwitanii (jako Henryk II)
  Edward I (IV) "Długonogi"    1272 - 1307,  także książę Akwitanii
  Edward II    1307 - 1327,  także książę Akwitanii i Walii
  Edward III     1327 - 1377,  także książę Akwitanii
  Ryszard II    1377 - 1399,  także książę Akwitanii i Walii
  Henryk IV    1399 - 1413także książę Akwitanii (jako Henryk III)
  Henryk V    1413 - 1422także książę Akwitanii (jako Henryk IV)
  Henryk VI    1422 - 1461także książę Akwitanii (jako Henryk V)
  Edward IV    1461 - 1470,  także książę Yorku
  Henryk VI  (ponownie)    1470 - 1471
  Edward IV  (ponownie)    1471 - 1483
  Edward V    1483
  Ryszard III    1483 - 1485
     Dynastia Tudorów
  Henryk VII    1485 - 1509
  Henryk V III   1509 - 1547także król Irlandii
  Edward VI   1547 - 1553także król Irlandii
  Joanna Grey    1553także królowa Irlandii
  Maria I "Krwawa"    1553 - 1558,  także królowa Irlandii
  Elżbieta I "Wielka"    1558 - 1603także królowa Irlandii
     Dynastia Stuartów
  Jakub I   1603 - 1625także król Szkocji (jako Jakub VI) i Irlandii
  Karol I   1625 - 1649także król Szkocji i Irlandii
      Republika   1649 - 1660
  Karol II    1660 - 1685,  także król Szkocji i Irlandii
  Jakub II   1685 - 1688także król Szkocji (jako Jakub VII) i Irlandii
  Maria II   1689 - 1694także królowa Szkocji i Irlandii
     Dynastia orańska (Nassau)
  Wilhelm III    1689 - 1702,  także król królowa Szkocji i Irlandii oraz namiestnik Republiki Zjednoczonych Prowincji (Niderlandów)
     Dynastia Stuartów
  Anna    1702 - 1714,  także królowa Szkocji i Irlandii, później Wielkiej Brytanii i Irlandii od 1707
     Dynastia hanowerska (Welfowie)
  Jerzy I    1714 - 1727,  także książę-elektor Hanoweru
  Jerzy II    1727 - 1760,  także książę-elektor Hanoweru
  Jerzy III    1760 - 1820,  także książę-elektor Hanoweru
  Jerzy IV    1820 - 1830,  także książę-elektor Hanoweru
  Wilhelm IV    1830 - 1837także książę-elektor Hanoweru
  Wiktoria   1837 - 1901,  także cesarzowa Indii
     Dynastia Wettinów (Koburgowie, później Windsor)
  Edward VII    1901 - 1910,  także cesarz Indii
  Jerzy V    1910 - 1936,  także cesarz Indii
  Edward VIII    1936,  także cesarz Indii 
  Jerzy VI    1936 - 1952,  także cesarz Indii
  Elżbieta II           od 1952