powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


 

Badenia
(mapa)

historia
dynastii

drzewo
genealogiczne

 

margrabiowie, książęta elektorzy i wielcy książęta Badenii

Karol Fryderyk
(*Karlsruhe 22.XI.1728, +Karlsruhe 10.VI.1811)

margrabia badeński na Durlach 1738-1803, na Baden 1771-1803, książę elektor Badenii 1803-1806, wielki książę Badenii 1806-1811
Syn następcy tronu badeńskiego Fryderyka i wnuk Karola III Wilhelma margrabiego badeńskiego z Durlach. Władzę objął po śmierci dziadka w wieku 10 lat, samodzielnie rządy rozpoczął dopiero w 1746 r. Po śmierci dalekiego krewnego Augusta Jerzego margrabiego badeńskiego z Baden w 1771 r. zjednoczył całą Badenię. Na mocy decyzji parlamentu Rzeszy otrzymał w 1803 r. tytuł księcia elektora. Po rozwiązaniu Rzeszy Niemieckiej w 1806 r. przystąpił do Związku Reńskiego i uzyskał tytuł wielkiego księcia. W latach 1801-03 powiększył trzykrotnie terytorium swojego państwa.
  Karol Ludwik Fryderyk
(*Karlsruhe 8.VI.1786, +Rastatt k.Karlsruhe 8.XII.1818)

wielki książę Badenii 1811-1818
Wnuk poprzedniego i syn księcia Karola Ludwika. Przez małżeństwa sióstr Karoliny, Fryderyki i Ludwiki był szwagrem królów : bawarskiego Maksymiliana I Józefa,  szwedzkiego Gustawa IV Adolfa oraz cara Rosji Aleksandra I. Po śmierci ojca w 1801 r. został następcą tronu badeńskiego, w 1806 r. poślubił Stefanię de Beauharnais przybraną córkę cesarza Napoleona I, a w 1811 r. objął tron po śmierci dziada Karola Fryderyka. Brał udział w obradach Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r., na którym udało mu się utrzymać zdobycze Badenii z okresu wojen napoleońskich. Z jego osobą wiąże się postać tajemniczego Kaspara Hausera (*1812 +1833), uważanego przez niektórych za syna księcia. 
 
  Ludwik I
(*Karlsruhe 9.II.1763, +Karlsruhe 30.III.1830)

wielki książę Badenii 1818-1830
Stryj poprzedniego, syn wielkiego księcia Karola Fryderyka. W 1820 r. sfinansował działanie Uniwersytetu we Fryburgu, który odtąd nosi jego imię, ponadto w 1825 r. założył Politechnikę w Karlsruhe. Był ostatnim przedstawicielem głównej linii dynastii badeńskiej (rodu Zähringen).
 
  Leopold
(*Karlsruhe 29.VIII.1790, +Karlsruhe 24.IV.1852)

wielki książę
Badenii 1830-1852
Brat poprzedniego, najstarszy syn wielkiego księcia Karola Fryderyka z jego drugiego małżeństwa z Ludwiką Karoliną Geyer von Geyersberg. Małżeństwo jego rodziców było morganatyczne, a pochodzące z niego dzieci nosiły nazwisko von Hochberg i nie miały prawa dziedziczenia tronu. W 1809 r. zaczął studiować nauki polityczne na Uniwersytecie w Heidelbergu. W 1814 r. wziął udział w wojnie przeciw Francji i dosłużył się stopnia generała majora.W 1818 r. kiedy uznano, że synowie Karola Fryderyka z jego drugiego małżeństwa mogą dziedziczyć, Leopold został oficjalnym następcą tronu. W roku następnym poślubił Zofię Wilhelminę, córkę Gustawa IV Adolfa króla Szwecji. W 1848 r. w okresie Wiosny Ludów wzrost nastrojów rewolucyjnych w Badenii wybuchło zbrojne powstanie tak zwana "rewolucja badeńska". Rodzina książęca zbiegła za granicę, by w 1849 r. powrócić wraz z wojskami pruskimi. Uczestnicy powstania zostali poddani surowym represjom, a samo księstwo dostało się pod kontrolę pruską.
 
  Ludwik II
(*Karlsruhe 15.VIII.1824, +Karlsruhe 22.I.1858)

wielki książę
Badenii 1852-1856
Syn poprzedniego, z uwagi na chorobę psychiczną był władcą tylko nominalnie. Rządy w jego imieniu sprawował jako regent młodszy brat Fryderyk.
 
  Fryderyk I
(*Karlsruhe 9.IX.1826, +wyspa Mainau na Jeziorze Bodeńskim 28.IX.1907)

wielki książę
Badenii 1856-1907
Brat poprzedniego, rządził od 1852 r. jako regent w imieniu chorego psychicznie Ludwika II, aby w 1856 r. objąć tron książęcy. Był władcą liberalnym i zwolennikiem monarchii konstytucyjnej. W okresie jego panowania wprowadzono w Badenii wiele ważnych reform (np małżeństwa na prawie cywilnym). Miasto Mannheim stało się ważnym ośrodkiem przemysłowym, rozbudowano drogi wodne i sieć kolejową. Fryderyk był także mecenasem i wielkim miłośnikiem sztuki, z jego poręczenia powołano 
do życia wielkoksiążęcą Akademię Sztuk Pięknych w Karlsruhe (obecnie Państwowa Akademia Sztuk Pięknych). Rozwijał naukę, w 1878 r. powstała Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Karlsruhe. W 1853 r. Fryderyk kupił wyspę Mainau na Jeziorze Bodeńskim, gdzie założył wspaniały park z licznymi roślinami egzotycznymi.
 
  Fryderyk II
(*
Karlsruhe 9.VII.1857, +Badenweiler k.Fryburga 9.VIII.1928)
wielki książę
Badenii 1907-1918
Syn poprzedniego, wnuk Wilhelma I cesarza Niemiec. Pobierał nauki w gimnazjum publicznym w Karlsruhe, gdzie w 1875 r. zdał egzamin maturalny. Następnie studiował prawo, nauki polityczne oraz historię na Uniwersytecie w Heidelbergu, a w latach 1878-79 na Uniwersytecie we Fryburgu. W 1880 r. wstąpił w szeregi armii pruskiej i rozpoczął służbę w 1 gwardyjskim pułku piechoty w Poczdamie. W 1902 r. wystąpił z armii w stopniu generała broni, a w 1905 r. już po zakończeniu służby otrzymał stopień generała-pułkownika w randze feldmarszałka. Po objęciu władzy po śmierci ojca kontynuował jego liberalną politykę. W okresie jego rządów powstała Wyższa Szkoła Handlowa w Mannheim, na bazie której założono w 1908 r. uniwersytet. Abdykował 22.XI.1918 pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych w Niemczech i przeprowadził się do Fryburga.
 
 

pretendenci do tronu Badenii

  Maksymilian
(*Baden 10.VII.1867, +Konstancja k.Fryburga 6.XI.1929)

pretendent do tronu Badenii 1928-1929
Kuzyn poprzedniego, wnuk wielkiego księcia Leopolda. Po ukończeniu nauki w gimnazjum studiował prawo na Uniwersytecie w Lipsku. Po studiach rozpoczął karierę 
w armii pruskiej, gdzie dosłużył się w 1911 r. stopnia generała-majora. Miał poglądy liberalne, przez krótki okres od 3.X. do 9.XI.1918 pełnił stanowisko ostatniego kanclerza rządu cesarskiego. Na skutek wydarzeń rewolucyjnych ogłosił abdykację Wilhelma II i ustąpił ze stanowiska. W następnych latach wycofał się z polityki, a w 1928 r. po śmierci zdetronizowanego księcia Fryderyka II został głową dynastii badeńskiej (rodu Zähringen). 
 
  Bertold
(*Karlsruhe 24.II.1906, +Spaichingen k.Fryburga 27.X.1963)

pretendent do tronu Badenii 1929-1963
Syn poprzedniego, po którym w 1929 r. został głową dynastii badeńskiej (rodu Zähringen). W 1931 r. poślubił Teodorę, córkę księcia greckiego Andrzeja i siostrę Filipa Mountbatten księcia Edynburga, małżonka królowej brytyjskiej Elżbiety II.
 
  Maksymilian Andrzej
(*Salem k.Tybingi 3.VII.1933)

pretendent do tronu Badenii od 1963
Syn poprzedniego, od 1963 r. obecny szef domu badeńskiego (rodu Zähringen).Jako aktywny członek Niemieckiego Czerwonego Krzyża zajmuje się działalnością gospodarczą i dobroczynną.