powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł carski (cesarski)
     Dynastia Dulo
      Asparuch      680 - 700
      Terwel      700 - 721
      Kormisosz      721 - 738
      Sewar      738 - 753
     Dynastia Ukil
      Winech      753 - 760
      Telec      760 - 763
      Sabin      763 - 766
      Umar      766
      Toktu      766 - 767
      Pagan      767 - 768
      Telerig      768 - 777
      Kardam      777 - 803
     Dynastia Kruma
      Krum      803 - 814
      Dokum      814
      Diceng      814 - 815
      Omurtag      815 - 831
      Małamir      831 - 836
      Presjan      836 - 852
      Borys I Michał      852 - 889
      Włodzimierz      889 - 893
  Symeon I      893 - 927
  Piotr I      927 - 967
  Borys II      967 - 971
      panowanie bizantyńskie      971 - 976
  Roman      976 - 997,  władca jedynie nominalny, regencja Samuela Komitopula, od 991 w niewoli bizantyńskiej
     Dynastia Komitopuli
  Samuel      997 - 1014,  namiestnik państwa i naczelny wódz od 976 
  Gabriel Radomir    1014 - 1015
  Iwan Władysław    1015 - 1018
      panowanie bizantyńskie    1018 - 1185
     Dynastia Asenowiczów
  Piotr II    1185 - 1187
  Asen I    1187 - 1196
  Piotr II  (ponownie)    1196 - 1197
  Kałojan    1197 - 1207
  Borił    1207 - 1218
  Iwan Asen II    1218 - 1241
  Koloman I    1241 - 1246
  Michał II    1246 - 1256
  Koloman II    1256 - 1257
  Konstantyn Tich    1256 - 1277
  Iwajło    1277 - 1279
  Iwan Asen III    1279 - 1280
     Dynastia Terterowiczów
  Jerzy I Terter    1280 - 1292
  Smilec    1292 - 1298
  Czaka    1299 - 1300
  Teodor Swetosław    1300 - 1322
  Jerzy II Terter    1322 - 1323
     Dynastia Szyszmanowiczów
  Michał III Szyszman    1323 - 1330
  Iwan Stefan    1330 - 1331
  Iwan Aleksander   1331 - 1371
  Iwan Starcimir   1356 - 1396,  w Widyniu
  Iwan Szyszman   1371 - 1393,  w Tyrnowie
      panowanie tureckie    1396 - 1879
     Dynastia Battenbergów (gałąź dynastii heskiej)
      Aleksander Battenberg     1879 - 1886,  książę autonomicznej Bułgarii 
     Dynastia Wettynów (Koburgowie)
  Ferdynand I    1887 - 1918,  książę, car od 1908
  Borys III    1918 - 1943
  Symeon II    1943 - 1946,  abdykował po ogłoszeniu republiki