powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
  -  panujący noszący tytuł cesarski
     I. KSIĘSTWO  I  KRÓLESTWO  CZECH
     Dynastia Przemyślidów
      Borzywój I          ok.870 - 888/893 (891 ?),  pierwszy historyczny książę Czech 
      Spitygniew I             ok.894 - 915
      Wratysław I     915 - 921
      Wacław I "Święty"     921 - 935
      Bolesław I "Srogi"     935 - 972
      Bolesław II "Pobożny"     972 - 999
      Bolesław III "Rudy"      999 - 1002
      Władywój    1002 - 1003być może przedstawiciel dynastii Przemyślidów
      Jaromir    1003
      Bolesław III "Rudy" (ponownie)    1003
     Dynastia Piastów
      Bolesław IV    1003 - 1004,  także książę i król Polski (jako Bolesław I "Chrobry")
     Dynastia Przemyślidów
      Jaromir  (ponownie)    1004 - 1012
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk)    1012 - 1033
      Jaromir  (po raz trzeci)    1033
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk)  (ponownie)    1033 - 1034
      Brzetysław I    1034 - 1055,  także książę Moraw
      Spitygniew II    1055 - 1061,  także książę Moraw i książę morawski z Brna
  Wratysław II    1061 - 1092,  książę Czech, król od 1085, także książę morawski z Ołomuńca
      Konrad I    1092,  także książę morawski z Brna
      Brzestysław II    1092 - 1100
      Borzywoj II    1100 - 1107,  także książę morawski z Brna i Znojma
      Świętopełk    1107 - 1109,  także książę morawski z Ołomuńca
      Władysław I    1110 - 1117,  także książę morawski z Ołomuńca, Brna i Znojma
      Borzywoj II  (ponownie)    1117 - 1120
      Władysław I  (ponownie)    1120 - 1125
      Sobiesław I Udalryk    1125 - 1140,  także książę czeski z Žatca oraz morawski ze Brna, Znojma i Ołomuńca
  Władysław II    1140 - 1172,  książę Czech, król od 1058, także książę morawski z Ołomuńca i Brna
      Fryderyk     1172 - 1173,  książę Czech, także książę morawski z Ołomuńca i Brna
      Sobiesław II    1173 - 1179
      Fryderyk  (ponownie)    1179 - 1182
      Konrad II Otto    1182także książę morawski ze Znojma, Brna, Ołomuńca oraz margrabia Moraw 
      Fryderyk  (po raz trzeci)    1182 - 1189
      Konrad II Otto (ponownie)    1189 - 1191
      Wacław II    1191 - 1192,  także książę morawski z Brna i Ołomuńca
      Przemysł Ottokar I    1192 - 1193,  także książę morawski z Ołomuńca
      Henryk Brzetysław    1193 - 1197,  także książę morawski ze Znojma oraz margrabia Moraw
      Władysław III Henryk    1197,  także książę morawski z Ołomuńca, Brna i Znojma oraz margrabia Moraw 
  Przemysł Ottokar I  (ponownie)    1197 - 1230,  książę Czech, król od 1198 
  Wacław I "Jednooki"    1228 - 1253,  współwładca do 1230
  Przemysł Ottokar II    1253 - 1278,  także książę Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy
  Wacław II    1278 - 1305,  także książę krakowski i król Polski
  Wacław III    1305 - 1306,  także król Węgier (jako Władysław V) i Polski
     Dynastia z Gorycji (Meinhardiner)
  Henryk Karyncki    1306,  także książę Karyntii i Krainy (jako Henryk VI) oraz hrabia Tyrolu (jako Henryk II)
     Dynastia Habsburgów
  Rudolf I Habsburg    1306 - 1307,  także książę Austrii (jako Rudolf III)
     Dynastia z Gorycji (Meinhardiner)
  Henryk Karyncki    1307 - 1310
     Dynastia Luksemburgów
  Jan Luksemburski    1310 - 1346,  także hrabia Luksemburga
  Karol I Luksemburski    1346 - 1378,  także król Niemiec i cesarz S.I.R. (jako Karol IV), hrabia Luksemburga (jako Karol I
  Wacław IV    1378 - 1419,  także król Niemiec (jako Wacław I), książę Luksemburga (jako Wacław II)
  Zygmunt Luksemburski    1419 - 1437,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, margrabia-elektor Brandenburgii 
     Dynastia Habsburgów
  Albrecht I Habsburg    1437 - 1439,  także król Niemiec (jako Albrecht II), Węgier (jako Albrecht I), książę Austrii (jako Albrecht V)
  Władysław I "Pogrobowiec"   1440 - 1457,  także król Węgier  (jako Władysław V), książę i arcyksiążę Austrii
     Dynastie Podiebradów
Jerzy z Podiebradu    1458 - 1471
     Dynastia Hunyady
Maciej I Korwin    1469 - 1490 antykról panujący w części królestwa obejmującej Morawy, Śląsk i Łużyce, także król Węgier
     Dynastia Jagiellonów (gałąź Giedyminowiczów)
  Władysław II Jagiellończyk    1471 - 1516,  także król Węgier
  Ludwik I Jagiellończyk   1516 - 1526także król Węgier (jako Ludwik II)
     Dynastia Habsburgów
  Ferdynand I Habsburg    1526 - 1564,  także król Niemiec, król Węgier, cesarz SIR od 1558, arcyksiążę Austrii
  Maksymilian I    1562 - 1576,  także król Niemiec, Węgier (jako Maksymilian I), cesarz SIR. (jako Maksymilian II), arcyksiążę Austrii
  Rudolf II    1575 - 1611,  także król Niemiec, Węgier (jako Rudolf I), cesarz SIR, arcyksiążę Austrii
  Maciej II    1611 - 1619,  także król Niemiec, Węgier (jako Maciej II), cesarz SIR (jako Maciej I), arcyksiążę Austrii 
  Ferdynand II    1617 - 1619,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii 
     Dynastia Wittelsbachów
  Fryderyk Wittelsbach "Król Zimowy"    1619 - 1620,  także książę-elektor Palatynatu Reńskiego (jako Fryderyk V)
     Dynastia Habsburgów
  Ferdynand II  (ponownie)   1620 - 1637
  Ferdynand III    1627 - 1657,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii
  Ferdynand IV    1646 - 1654,  także król Niemiec, Węgier, arcyksiążę Austrii 
  Leopold I    1656 - 1705,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii 
  Józef I    1705 - 1711,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Karol II    1711 - 1740,  także król Niemiec, Węgier (jako Karol III), cesarz SIR (jako Karol VI), arcyksiążę Austrii 
  Maria Teresa   1740 - 1741,  także królowa Niemiec, Węgier, cesarzowa SIR, arcyksiężna Austrii  
     Dynastia Wittelsbachów
  Karol Albert Wittelsbach    1741 - 1743,  także król Niemiec, cesarz SIR (jako Karol VII), książę-elektor Bawarii (jako Karol I Albert)
     Dynastia Habsburgów
  Maria Teresa  (ponownie)    1743 - 1780
     Dynastia Habsbursko-Lotaryńska
  Józef II    1780 - 1790,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii 
  Leopold II    1790 - 1792,  także król Niemiec, Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii    
  Franciszek I    1792 - 1835,  także król Niemiec, Węgier (jako Franciszek I), cesarz SIR (jako Franciszek II) do 1806, Austrii od 1806 
  Ferdynand V    1835 - 1848,  także cesarz Austrii (jako Ferdynand I), król Węgier (jako Ferdynand V)
  Franciszek Józef I    1848 - 1916,  także cesarz Austrii i król Węgier (Austro-Węgier od 1867)
  Karol III    1916 - 1918,  także cesarz Austrii (jako Karol I) i król Węgier (jako Karol IV), abdykował po ogłoszeniu republiki 

     II. KSIĘSTWO  WIELKOMORAWSKIE,  KSIĘSTWO  I  MARGRABSTWO  MORAW
     Dynastia Mojmirowiczów
      Mojmir I           ok.830 - 846,  pierwszy historyczny książę wielkomorawski
      Rościsław     846 - 870
      Sławomir     870 - 871
      Świętopełk I     871 - 894
      Mojmir II     894 - 906/907
      Świętopełk II     894 - ok.906,  w Nitrze
ooooo
      upadek księstwa wielkomorawskiego, podbój
     
węgierski
ooooo
        906/907 - ok.955
     Dynastia Przemyślidów
      Bolesław I "Srogi"             ok.955 - 972,  także książę Czech
      Bolesław II "Pobożny"     972 - 999także książę Czech
      Bolesław III "Rudy"      999 - 1002także książę Czech
      Władywój    1002 - 1003,  także książę Czech, być może przedstawiciel bocznej linii Przemyślidów lub innej dynastii
      Jaromir    1003także książę Czech
      Bolesław III "Rudy"  (ponownie)    1003
     Dynastia Piastów
      Bolesław IV    1003 - 1025,  także książę i król Polski (jako Bolesław I "Chrobry") oraz książę Czech (jako Bolesław IV)
      Mieszko II Lambert    1025 - 1029,  także król Polski
     Dynastia Przemyślidów
      Brzetysław I    1029 - 1031 (33)także książę Czech
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk)         1031 (33) - 1034,  także książę Czech
      Brzetysław I  (ponownie)    1034 - 1049,  także książę Czech
      Spitygniew II    1049 - 1054,  także książę Czech
  Wratysław II    1054 - 1056,  z Ołomuńca, także książę i król Czech
      Konrad I    1054 - 1056,  z Brna
      Spitygniew II  (ponownie)    1056 - 1061,  na całych Morawach do 1058, później tylko z Brna, także książę Czech, 
  Wratysław II  (ponownie)    1058 - 1061,  z Ołomuńca
ooooo
     
podział Moraw na dwa księstwa :
      1
. wschodniomorawskie ze stolicą w Ołomuńcu,
      2. zachodniomorawskie ze stolicą w Brnie
ooooo
ooooo
  
1061
      podział dzielnicy zachodniomorawskiej na dwa
      księstwa :
      2. ze stolicą w Brnie,
     
3. ze stolicą w Znojmie
ooooo
   1092
      utworzenie margrabstwa Moraw, które na początku
      XIII w. objęło swoim zasięgiem terytoria wszystkich
      księstw morawskich
   1182
      1. księstwo ołomunieckie
      Otto I "Piekny"    1061 - 1086/87
      Bolesław           1086/87 - 1091
      Świętopełk           1091/92 - 1107
      Otto II "Czarny"           1091/92 - 1110
      Władysław I    1110 - 1113 także książę Czech oraz książę morawski z Brna i Znojma
      Otto II "Czarny"  (ponownie)    1113 - 1125,  także książę morawski z Brna
      Wacław I Henryk    1125 - 1130
      Sobiesław I Udalryk    1130 - 1135,  także książę Czech, książę czeski z Žatca oraz morawski z Brna i  Znojma
      Leopold    1135 - 1137
      Władysław    1137 - 1140
      Otto III Detleb    1140 - 1160
  Władysław II    1160 - 1162 (69), także książę morawski z Brna, książę Czech, król 1058-72 
      Fryderyk (Bedrzych)         1162 (69) - 1173,  także książę Czech oraz książę morawski z Brna
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk) II    1173 - 1174
      Wacław II    1174 - 1179,  także książę Czech oraz książę morawski z Brna
      Przemysł Ottokar I    1179 - 1182,  także książę oraz król Czech
      Konrad III Otto    1182 - 1189 także książę Czech (jako Konrad II), książę morawski ze Znojma i Brna oraz margrabia Moraw
      Włodzimierz    1189 - 1192
      Brzetysław    1189 - 1192
      Władysław I Henryk    1192 - 1194,  także książę Czech (jako Władysław III), książę morawski z Brna i Znojma oraz margrabia Moraw 
      Włodzimierz  (ponownie)    1194 - przed 1200
      Brzetysław  (ponownie)    1194 - przed 1201
      włączone do margrabstwa Moraw     przed 1201
      2. księstwo brneńskie
      Konrad I    1061 - 1092 także książę Czech
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk) I    1092 - 1097,  także książę morawski ze Znojma
      Brzetysław II    1097 - 1099 także książę Czech oraz książę morawski ze Znojma
      Borzywoj II    1099 - 1101,  także książę Czech oraz książę morawski ze Znojma
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk) I  (ponownie)    1101 - 1113,  także książę morawski ze Znojma
      Władysław I    1113 - 1115,  także książę Czech oraz książę morawski z Ołomuńca i Znojma
      Sobiesław I Udalryk    1115 - 1123,  także książę Czech, książę czeski z Žatca oraz morawski ze Znojma i Ołomuńca
      Otto II "Czarny"    1123 - 1125
      Wratysław    1125 - 1128
      Sobiesław I Udalryk  (ponownie)    1128 - 1130
      Wratysław  (ponownie)    1130 - 1156
      Konrad II    1156 - przed 1161 także książę morawski ze Znojma
  Władysław II    przed 1161 - 1172, także książę morawski z Ołomuńca, książę oraz król Czech 
      Fryderyk (Bedrzych)    1172 - 1173,  także książę Czech oraz książę morawski z Ołomuńca
      Wacław II    1173 - 1179,  także książę Czech oraz książę morawski z Ołomuńca
      Konrad III Otto    1179 - 1189,  także książę Czech (jako Konrad II), książę morawski ze Znojma i Ołomuńca oraz margrabia Moraw
      Spitygniew    1189 - 1192
      Świętopełk    1189 - 1192
      Władysław I Henryk    1192 - 1194,  także książę Czech (jako Władysław III), książę morawski z Ołomuńca i Znojma oraz margrabia Moraw
      Spitygniew  (ponownie)    1194 - 1198/99
      Świętopełk  (ponownie)    1194 - ok.1200
      włączone do margrabstwa Moraw         ok.1200
      3. księstwo znojemskie
      Lutold    1092 - 1097
      Brzetysław II    1097 - 1099 także książę Czech oraz książę morawski z Brna
      Borzywoj II    1099 - 1101,  także książę Czech oraz książę morawski z Brna
      Lutold  (ponownie)    1101 - 1112
      Oldrzych (Udalryk, Ulryk) I    1112 - 1113 także książę morawski z Brna
      Władysław I    1113 - 1115,  także książę Czech oraz książę morawski z Brna i Ołomuńca
      Sobiesław I Udalryk    1115 - 1123,  także książę Czech, książę czeski z Žatca oraz morawski z Brna i Ołomuńca
      Konrad II    1123 - 1161,  także książę morawski z Brna
      Sobiesław I Udalryk  (ponownie)    1128 - 1134
      Konrad II  (ponownie)    1134 - po 1161
      Konrad III Otto           po 1161 - 1191,  także książę Czech (jako Konrad II), książę morawski z Brna i Ołomuńca oraz margrabia Moraw
      Władysław I Henryk    1192 - 1194,  także książę Czech (jako Władysław III), książę morawski z Ołomuńca i Brna oraz margrabia Moraw
      Henryk Brzetysław    1194 - 1197,  także książę Czech i margrabia Moraw
      włączone do margrabstwa Moraw    1197
      4. margrabstwo Moraw
     Dynastia Przemyślidów
      Konrad III Otto    1182 - 1191,  także książę Czech (jako Konrad II) oraz książę morawski ze Znojma, Brna i Ołomuńca
      Władysław I Henryk    1192 - 1194,  także książę Czech (jako Władysław III) oraz książę morawski z Ołomuńca, Brna i Znojma 
      wakat    1194 - 1197
      Władysław I Henryk  (ponownie)    1197 - 1222
  Przemysł Ottokar I    1222 - 1224,  także książę Czech, król od 1198 oraz książę morawski z Ołomuńca
      Władysław II    1224 - 1228
      Przemysł    1228 - 1239
  Wacław I "Jednooki"    1239 - 1246,  także król Czech
      Władysław III    1246 - 1247,  także książę Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy
  Przemysł Ottokar II    1247 - 1278,  także król Czech od 1253, książę Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy
  Wacław II   1278 - 1305,  także książę krakowski i król Polski
  Wacław III    1305 - 1306,  także król Węgier (jako Władysław V) i Polski
     Dynastia gorycka (karyncka)
  Henryk Karyncki   1306,  także książę Karyntii i Krainy (jako Henryk VI), hrabia Tyrolu (jako Henryk II)
     Dynastia Habsburgów
  Rudolf II Habsburg   1306 - 1307,  także król Czech (jako Rudolf I) i książę Austrii (jako Rudolf III)
     Dynastia gorycka (karyncka)
  Henryk Karyncki  (ponownie)    1307 - 1310
     Dynastia Luksemburgów
  Jan Luksemburski    1310 - 1333,  także król Czech i hrabia Luksemburga
  Karol I Luksemburski    1333 - 1349,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR (jako Karol IV), hrabia Luksemburga (jako Karol I
      Jan Henryk    1349 - 1375
      Jan Sobiesław    1375 - 1394
  Jodok (Jobst)    1375 - 1411,  także antykról Niemiec, książę Luksemburga, margrabia-elektor Brandenburgii 
      Prokop    1375 - 1405
  Zygmunt Luksemburski    1411 - 1423,  także król Niemiec, Czech i Węgier, cesarz SIR, oraz margrabia-elektor Brandenburgii 
     Dynastia Habsburgów
  Albrecht I Habsburg    1423 - 1439,  także król Niemiec (jako Albrecht II), Czech i Węgier (jako Albrecht I), książę Austrii (jako Albrecht V)
  Władysław I "Pogrobowiec"   1440 - 1457,  także król Węgier (jako Władysław V), Czech, książę i arcyksiążę Austrii (jako Władysław V)
     Dynastia Podiebradów
  Jerzy z Podiebradu    1458 - 1471,  także król Czech
     Dynastia Korwinów
  Maciej I Korwin    1469 - 1490także król Węgier, antykról w Czechach panujący w części królestwa obejmującej Morawy, Śląsk i Łużyce
     Dynastia Jagiellonów (gałąź Giedyminowiczów)
  Władysław II Jagiellończyk    1471 - 1516,  także król Czech i Węgier
  Ludwik   1516 - 1526także król Czech (jako Ludwik I) i Węgier (jako Ludwik II)
     Dynastia Habsburgów
  Ferdynand I Habsburg    1526 - 1564,  także król Niemiec, Czech i Węgier, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii
  Maksymilian    1562 - 1576,  także król Niemiec, Czech i Węgier (jako Maksymilian I), cesarz SIR (jako Maksymilian II), arcyksiążę Austrii
  Rudolf III    1575 - 1611,  także król Niemiec, Czech, Węgier (jako Rudolf I), cesarz S.I.R. (jako Rudolf II), arcyksiążę Austrii
  Maciej II    1611 - 1619,  także król Niemiec, Czech i Węgier (jako Maciej II), cesarz SIR (jako Maciej I), arcyksiążę Austrii
      w granicach królestwa Czech          od 1611