powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


 

Pomorze Zachodnie
(mapa)

historia
dynastii

drzewo
genealogiczne

 

POMORZE  ZACHODNIE

książęta zachodniopomorscy ze Szczecina, Słupska i Wołogoszczy

  Bogusław X "Wielki"
(*Słupsk lub Darłowo 28/29.V.1454, +Szczecin 5.X.1523)
książę zachodniopomorski ze Szczecina i Słupska oraz z Lęborka i Bytowa 1474-1523, z Wołogoszczy oraz w całym państwie 1478-1523
Syn Eryka II księcia zachodniopomorskiego ze Szczecina, Słupska i Wołogoszczy. 
 
  Jerzy I
(*Darłowo 11.IV.1493, +Szczecin 9/10.V.1531)
książę Pomorza Zachodniego oraz z Lęborka i Bytowa 1523-1531
Syn poprzedniego, 
 
  Barnim IX (XI) "Pobożny", "Stary"
(*2.XII.1501, +Grabowo k.Szczecina 2.XI.1573)
książę Pomorza Zachodniego 1523-1532, z Lęborka i Bytowa 1523-1573, książę ze Szczecina 1532-1569, z Grabowa 1569-1573
Brat poprzedniego, 
 
  Filip I
(*Szczecin 14/15.VII.1515, +Wołogoszcz (Wolgast) 14.II.1560)
książę Pomorza Zachodniego 1531-1532, z Wołogoszczy 1532-1560
Bratanek poprzedniego, syn Jerzego I księcia Pomorza Zachodniego.
 
  Jan Fryderyk "Mocny"
(*Wołogoszcz (Wolgast) 27.VIII.1542, +Wołogoszcz (Wolgast) 9.II.1600)
świecki książę biskup kamieński 1557-1569, książę zachodniopomorski z Wołogoszczy 1560-1569, ze Szczecina 1569-1600, z Lęborka 1573-1600
Syn poprzedniego, 
 
  Bogusław XIII
(*Wołogoszcz (Wolgast) 9.VIII.1544, +Szczecin 7.III.1606)
książę zachodniopomorski z Wołogoszczy 1560-1569, z Barda i Nowopola 1569-1605, ze Szczecina 1603-1606, z Darłowa, Lęborka i Bytowa 1605-1606
Brat poprzedniego,  
 
Ernest Ludwik
(*Wołogoszcz (Wolgast) 1.XI.1545, +Wołogoszcz (Wolgast) 17.VI.1592)
książę zachodnioipomorski z Wołogoszczy 1569-1592
Brat poprzedniego,  
  Barnim X (XII) "Młodszy"
(*Wołogoszcz (Wolgast) 15.II.1549, +Szczecin 1.IX.1603)
książę zachodniopomorski z Darłowa 1569-1600, z Güstrow 1436-1464, z Bytowa i Bukowa 1573-1600, ze Szczecina 1600-1603
Brat poprzedniego, 
 
  Kazimierz VII (IX)
(*Wołogoszcz (Wolgast) 22.III.1557, +zamek Neuhausen k.Darłowa 10.V.1605)
świecki książę biskup kamieński 1569-1602,
książę zachodniopomorski  z Darłowa, Lęborka i Bytowa 1600-1605
Brat poprzedniego,  
 
  Filip Juliusz
(*Wołogoszcz (Wolgast) 27.XII.1584, +Wołogoszcz (Wolgast) 6.II.1625)
książę zachodniopomorski z Wołogoszczy 1584-1625
Bratanek poprzedniego, syn Ernesta Ludwika księcia zachodniopomorskiego z Wołogoszczy.
 
  Filip II
(*Nowopole (Franzburg) 28.VII.1573, +Szczecin 3.II.1618)
książę zachodniopomorski ze Szczecina i Lęborka 1606-1618
Kuzyn poprzedniego, syn Bogusława XIII księcia zachodniopomorskiego ze Szczecina.
 
  Franciszek
(*Bardo (Barth) 24.III.1577, +Szczecin 27.XI.1620)
świecki książę biskup kamieński 1602-1618,
książę zachodniopomorski z Bytowa 1606-1620, ze Szczecina i Lęborka 1618-1620
Brat poprzedniego, studiował na uniwersytecie w Greisfaldzie, od najmłodszych lat był przewidziany na stanowisko świeckiego księcia biskupa kamieńskiego. Najpierw od 1592 r. pełnił funkcję koadiutora biskupstwa, a w 1602 r. po rezygnacji stryja Kazimierza VII (IX)
został świeckim biskupem kamieńskim. Po śmierci ojca Bogusława XIII w wyniku układów z braćmi uzyskał także Bytów, a w 1618 r. po śmierci starszego brata Filipa II został księciem szczecińskim. Jednocześnie zrzekł się rządów w biskupstwie kamieńskim oraz
w Szczecinku na rzecz najmłodszego brata Ulryka. W trakcie krótkich rządów w Szczecinie Franciszek bezskutecznie usiłował podnieść obronność księstwa, chcąc zorganizować stałą regularną armię. Koncepcja księcia spotkała się z krytyką poddanych, którzy wyrażali sprzeciw wobec podniesionego podatku obronnego. Książę zmarł bezdzietnie pozostawiwszy skarb państwa poważnie zadłużony. 
 
  Bogusław XIV
(*Bardo (Barth) 31.III.1580, +Szczecin 10.III.1637)
książę zachodniopomorski z Darłowa 1606-1621 i 1622-1637, z Bukowa 1617-1621 i 1622-1637, ze Szczecina, Lęborka i Bytowa 1620-1637, świecki książę biskup kamieński 1622-1637, z Wołogoszczy oraz na całym Pomorzu Zachodnim 1625-1637
Brat poprzedniego, 
 
  Jerzy II (III)
(*Bardo (Barth) 30.I.1582, +Bukowo 27.III.1617)
książę zachodniopomorski z Darłowa 1606-1615, z Bukowa 1615-1617
Brat poprzedniego, 
 
  Ulryk
(*Bardo (Barth) 12.VIII.1589, +Przybiernów (Pribbernow) k.Goleniowa 31.X.1622)
świecki książę biskup kamieński 1618-1622,
książę zachodniopomorski z Darłowa, Bukowa i Szczecinka 1621-1622
Brat poprzedniego,