powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


 

Polska, Litwa, Czechy, Węgry
(mapa)

historia
dynastii

drzewo
genealogiczne

 

POLSKA

królowie Polski

  Władysław II Jagiełło
(*ok.1362, +Gródek 1.VI.1434)

król Polski 1386-1434

Syn Olgierda wielkiego księcia Litwy.
 
  Władysław III "Warneńczyk"
(*Kraków 30/31.X.1424, +
poległ w bitwie pod Warną, Bułgaria 10.XI.1444)
król Polski 1434-1444

Syn poprzedniego, objął rządy jako niepełnoletni pod regencją rady opiekuńczej, na której czele stał Zbigniew Oleśnicki kardynał i biskup krakowski. W 1440 r. został wybrany przez sejm węgierski na króla, pomimo sprzeciwu Elżbiety Luksemburskiej, wdowy po Albrechcie II Habsburgu, poprzednim władcy tego kraju. W latach 1440-42 toczył wojnę domową na Węgrzech ze zwolennikami Elżbiety, która z uwagi na zagrożenie tureckie zakończyła się ugodą. W 1443 r. rozpoczęto kampanię przeciw Turcji. Wojska króla odniosły kilka spektakularnych zwycięstw, między innymi zajęły i spaliły Sofię. W czerwcu 1444 r. został podpisany 10 letni rozejm w Segedynie, w którym sułtan Murad II zobowiązał się do opuszczenia Serbii oraz wydania Węgrom i Serbom 24 zamków naddunajskich. Jednak za namową legata papieskiego Juliana Cesariniego król zerwał rozejm w sierpniu tegoż roku i poprowadził kolejną krucjatę, która wobec słabego przygotowania skończyła się klęską w bitwie pod Warną. Władysław poległ,
a jego ciała nigdy nie odnaleziono, dlatego szerzyły się opowieści o jego cudownym ocaleniu. Według relacji niektórych historyków, głowę polskiego króla sułtan turecki przechowywał potem przez wiele lat w garnku z miodem, jako trofeum wojenne.
 
  Kazimierz IV Jagiellończyk
(*Kraków 29/30.XI.1427, +Grodno 7.VI.1492)

król Polski 1446-1492

Brat poprzedniego,    
 
  Jan I Olbracht
(*Kraków 27.XII.1459, +Toruń 17.VI.1501)

król Polski 1492-1501
Syn poprzedniego, 
 
  Aleksander Jagiellończyk
(*Kraków 5.VIII.1461, +Wilno 19.VIII.1506)
król Polski 1501-1506
Brat poprzedniego, po śmierci ojca Kazimierza IV Jagiellończyka objął tron wielkoksiążęcy na Litwie, co by ło równoznaczne z zerwaniem unii personalnej pomiędzy tym krajem a Koroną Polską. Jako ostatni z wielkich książąt z rodu Jagiellonów znał język litewski, dbał o rozwój Wilna, zapewnił księstwu samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej. W latach 1492-94 prowadził niekorzystną wojnę z Wielkim Księstwem Moskiewskim, zakończoną utratą Wiaźmy oraz utratą kontroli nad Księstwami Wierchowskimi. Starając się o ułożenie pokojowych stosunków Litwy z Moskwą w 1495 r. zawarł małżeństwo z Heleną, córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III. Małżeństwo nie zapobiegło wybuchowi w 1500 r. kolejnej wojny z Moskwą. W 1501 r. po śmierci starszego brata Jana I Olbrachta został wybrany na króla Polski. 
W 1503 r. król podpisał 6 letni rozejm kończący wojnę moskiewską, który pozbawiał Litwę 1/3 terytorium.
 
  Zygmunt I "Stary"
(*Kozienice 1/2.I.1467, +Kraków 1.IV.1548)
król Polski 1506-1548

Brat poprzedniego, 
 
  Zygmunt II August
(*Kraków 1.VIII.1520, +Knyszyn 7.VII.1572)
król Polski 1530 (1548)-1572
Syn poprzedniego,  
 
 


LITWA

 
  wielcy książęta Litwy  
  Jagiełło (Władysław I)
(*ok.1362, +Gródek 1.VI.1434)

wielki książę Litwy 1377-1381 i 1382-1401
=> Zobacz wyżej
 
  Kazimierz Jagiellończyk
(*Kraków 29/30.XI.1427, +Grodno 7.VI.1492)

wielki książę Litwy 1440-1492 => Zobacz wyżej
 
  Aleksander Jagiellończyk
(*Kraków 5.VIII.1461, +Wilno 19.VIII.1506)
wielki książę Litwy 1492-1506 => Zobacz wyżej
 
  Zygmunt II
(*Kozienice 1/2.I.1467, +Kraków 1.IV.1548)
wielki książę Litwy 1506-1548 => Zobacz wyżej
 
  Zygmunt III
(*Kraków 1.VIII.1520, +Knyszyn 7.VII.1572)
wielki książę Litwy 1529 (1548)-1572 => Zobacz wyżej
 
 


CZECHY

 
  królowie Czech  
  Wladysław II Jagiellończyk
(*Kraków 1.III.1456, +Buda, Węgry 13.III.1516)
król Czech 1471-1516
Syn Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski i wielkiego księcia Litwy
 
  Ludwik I Jagiellończyk
(*Buda, Węgry 1.VII.1506, +poległ pod Mohaczem, Węgry 29.VIII.1526)
król Czech 1516-1526
Syn poprzedniego, 
 


WĘGRY

królowie Węgier

  Władysław I "Warneńczyk"
(*Kraków 30/31.X.1424, +poległ pod Warną, Bułgaria 10.XI.1444)
król Węgier 1440-1444 => Zobacz wyżej
 
Wladysław II Jagiellończyk
(*Kraków 1.III.1456, +Buda, Węgry 13.III.1516)
król Węgier 1490-1516 => Zobacz wyżej
Ludwik II Jagiellończyk
(*Buda, Węgry 1.VII.1506, +poległ pod Mohaczem, Węgry 29.VIII.1526)
król Węgier 1516-1526 => Zobacz wyżej