powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


 

Liechtenstein
(mapa)

historia
dynastii

drzewo
genealogiczne

 

hrabiowie Schellenberg i Vaduz

  Jan Adam I
(*Brno 16.VIII.1662, +Wiedeń 16.VI.1712)

książę von Liechtenstein, hrabia Schellenberg 1699-1712, Vaduz 1712

Wnuk księcia Karola von Liechtenstein
, współpracownik cesarza Leopolda I, który mianował go tajnym radcą, a w 1693 r. nadał mu Order Złotego Runa. Zajmował się głównie reorganizacją rodowych majątków i uzdrowieniem finansów rodziny. Powiększając swój stan posiadania nabył w 1699 r. hrabstwo Schellenberg, a w 1712 r. hrabstwo Vaduz, dobra leżące na pograniczu austriacko-szwajcarskim, które jego następcy przekształcili w księstwo.
 
  Józef Wacław I
(*Praga 9.VIII.1696, +Wiedeń 10.II.1772)

książę von Liechtenstein, hrabia Schellenberg i Vaduz 1712-1718
Kuzyn poprzedniego,
prawnuk Gundakara młodszego brata księcia Karola von Liechtenstein. Odziedziczył hrabstawa Schellenberg i Vaduz w 1712 r. po śmierci kuzyna
Jana Adama I, który nie pozostawił męskich potomków. Początkowo w 1718 r. przekazał oba hrabstwa we władanie stryjowi Antoniemu Florianowi. W latach 1716-18
brał udział w walkach z Turkami, a podczas wojny o sukcesję polską toczącej się w latach 1733-35 został mianowany cesarskim marszałkiem polnym. Jako dyplomata
w latach 1735-40 posłował z ramienia cesarza Karola VI do Paryża i Berlina. W 1739 r. otrzymał stopień generała kawalerii, w 1745 r. cesarz Franciszek I powierzył mu dowodzenie nad armią austriacką we Włoszech. W latach 1732-45 sprawował rządy regencyjne w księstwie Liechtensteinu powstałego w wyniku połączenia hrabstw Schellenberg i Vaduz w imieniu małoletniego krewnego Jana Nepomucena Karola. W 1748 r. objął władzę w księstwie po bezpotomnej śmierci kuzyna. Przeżywszy wszystkich swoich synów pozostawił księstwo we władanie swojemu bratankowi Franciszkowi Józefowi I.
 
  Antoni Florian
(*zamek Wilfersdorf, Dolna Austria 28.V.1656, +Wiedeń 11.X.1721)

książę von Liechtenstein, hrabia Schellenberg i Vaduz 1718-1719
Stryj poprzedniego, 
 

książęta Liechtensteinu

  Antoni Florian
(*zamek Wilfersdorf, Dolna Austria 28.V.1656, +Wiedeń 11.X.1721)

książę Liechtensteinu 1719-1721 => Zobacz wyżej
 
  Józef I Jan
(*Wiedeń 27.V.1690, +Valtice, Morawy 17.XII.1732)
książę Liechtensteinu 1721-1732
Syn poprzedniego, 
 
  Jan Nepomucen Karol
(*8.VII.1724, +Vyškov, Czechy 22.XII.1748)
książę Liechtensteinu 1732-1748
Syn poprzedniego, 
 
  Józef Wacław I
(*Praga 9.VIII.1696, +Wiedeń 10.II.1772)

książę Liechtensteinu 1748-1772 => Zobacz wyżej
 
  Franciszek Józef I
(*
Mediolan 19.XI.1726, +Metz, Francja 18.VIII.1781)
książę Liechtensteinu 1772-1781
Kuzyn poprzedniego, bratanek Józefa Wacława I, 
 
  Alojzy I
(*Wiedeń 14.V.1759, +Wiedeń 24.III.1805)
książę Liechtensteinu 1781-1805
Syn poprzedniego, 
 
  Jan I
(*Wiedeń 26.VII.1760, +Wiedeń 20.IV.1836)
książę Liechtensteinu 1805-1836
Brat poprzedniego, generał a później feldmarszałek wojsk austriackich. Odznaczył się w wojnie z Turcją w 1788 r. i podczas walk z rewolucyjną Francją. W 1799 r. brał udział w zwycięskiej dla Rosjan i Austriaków bitwie nad Trebbią i pod Novi. Po przegranej bitwie pod Hohenlinden w 1800 r. osłaniał odwrót pokonanych wojsk cesarskich. 
W 1805 r. po śmierci brata Alojzego I został władcą księstwa Liechtenstein. W tym samym roku, w wojnie z Francją objął dowództwo nad korpusem austriackim, brał udział w bitwie pod Austerlitz. W końcu wojny przewodniczył poselstwu austriackiemu w rokowaniach pokojowych, które zakończono podpisaniem pokoju w Bratysławie.
W 1806 r. w odpowiedzi na włączenie przez Napoleona księstwa do Związku Reńskiego, Jan chcąc podkreślić swoją lojalność wobec Habsburgów formalnie przekazał władzę w księstwie swojemu synowi, Karolowi Janowi. W 1809 r. jako generał kawalerii  brał udział w bitwach pod Aspern i Essling, a także pod Wagram. Po rezygnacji arcyksięcia Karola, objął w lipcu dowodzenie nad całą armią austriacką i podpisał pokój w Schönbrunn. Po upadku Napoleona w 1814 r. ponownie objął władzę w księstwie Liechtenstein, gdzie rządził aż do śmierci w 1836 r. 
 
  Alojzy II,
(*Wiedeń 26.V.1796, +Lednice, Czechy 12.XI.1858)
książę Liechtensteinu 1836-1858
Syn poprzedniego, w młodości podróżował po Europie, przebywał we Włoszech, Szwajcarii, Anglii i Szkocji. Będąc na służbie cesarza Austrii w 1835 wyjechał z misją dyplomatyczną do Londynu. Angażował się także w przedsięwzięcia przemysłowe, rozwijał rolnictwo w swoich posiadłościach oraz wspierał instytucje charytatywne.
Po objęciu rządów w 1836 r. prezentował poglądy konserwatywne. Opowiadał się za oparciem systemu rządów na liberalnej arystokracji. Interesował się sztuką, zaangażował fundusze w odnowę zabytków, kolekcjonował malarstwo. W 1842 r. odwiedził, jako prawdopodobnie pierwszy panujący książę swoje księstwo Liechteinstein
i ustanowił zamek Vaduz siedzibą rodową. Za jego rządów została podpisana unia celna ze Szwajcarią.
 
  Jan II "Dobry"
(*Lednice, Czechy 5.X.1840, +Valtice, Morawy 11.II.1929)
książę Liechtensteinu 1858-1929 
Syn poprzedniego, najdłużej panujący władca europejski od czasów Ludwika XIV. W młodości studiował nauki przyrodnicze i historię sztuki na uniwersytecie w Bonn. 
Po śmierci ojca w 1858 r. został panującym księciem Liechtenstein, chociaż mieszkał w swoich dobrach w Austrii. W 1868 r. wprowadził w państwie pierwszą konstytucję.
Dążył do rozwoju kraju, prowadził szeroko zakrojoną działalność charytatywną, wspierał dotacjami naukę i sztukę, czym zasłużył sobie na przydomek "Dobrego". W czasie I wojny światowej starał się o zachowanie neutralności państwa. Jan miał również ogromne dobra w Czechach, na Morawach i na Śląsku. Książę nie założył rodziny i nie miał dzieci, w związku z czym jego następcą został młodszy brat Franciszek. 
 
  Franciszek I
(*Mödling, Dln. Austria 28.VIII.1853, +Valtice, Morawy 25.VII.1938)
książę Liechtensteinu 1929-1938
Brat poprzedniego, studiował prawo na uniwersytetach w Wiedniu i Pradze. Początkowo służył w wojsku, później zajmował się dyplomacją, w latach 1894-98 był ambasadore austriackim w Rosji. Franciszek I objął tron księstwa Liechtenstein w 1929 r. po śmierci starszego brata. Następnie ożenił się z Żydówką Elżbietą von Gutmann, wdową po baronie von Bethlenfalva, z którą nie miał dzieci. W tych okolicznościach na następcę tronu został desygnowany Franciszek Józef II wnuk Henrietty siostry Franciszka. 
 
  Franciszek Józef II
(*zamek Frauenthal, Styria 16.VIII.1906, +Grabs, Szwajcaria 13.XI.1989)
książę Liechtensteinu 1938-1989
Prawnuk Franciszka młodszego brata księcia Alojzego II. Został księciem Liechtenstein w 1938 r. po śmierci Franciszka I brata jego babki Henrietty. W czasie II wojny światowej prowadził bardzo ostrożną politykę, która umożliwiła zachowanie neutralności księstwa. Był pierwszym przedstawicielem swojego rodu, który na stałe mieszkał na terenie księstwa Liechtenstein.
 
  Jan Adam II
(*Zurych 14.II.1945)
książę Liechtensteinu od 1989
Syn poprzedniego,