powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
     Dynastia Mendoga
  Mendog (Mindowe) I           ok.1235 - 1263,  wielki książę Litwy, król od 1253
      Treniota   1263 - 1264,  wielki książę Litwy, także książę żmudzki
      Wojsiełk   1264 - 1267
     Dynastia Rurykowiczów
      Szwarno Daniłowicz    1267 - ok.1269,  także książę halicki i brzeski
     Dynastia Skirmuntowiczów
      Trojden            ok.1269 - 1282wielki książę Litwy
      Budikid         ok.1285 - 1290/91
      Budiwid (Pukuwer)    1292 - ok.1294
      Witenes    1295 - 1316
     Dynastia Giedyminowiczów (gałąź Skirmuntowiczów)
      Giedymin    1316 - 1341wielki książę Litwy
      Jawnuta (chrz. Iwan)    1341 - 1344,  także książę zasławski
      Olgierd (chrz. Aleksander)    1344 - 1377
  Jagiełło (chrz. Władysław)    1377 - 1381,  także król Polski (jako Władysław II Jagiełło)
      Kiejstut    1381 - 1382,  także książę trocki, grodzieński i nowogródzki
  Jagiełło (chrz. Władysław)  (ponownie)    1382 - 1401
      Witold (chrz. Aleksander)    1401 - 1430,  także książę brzeski, grodzieński, łucki i wołyński
      Świdrygiełło (chrz. Bolesław)    1430 - 1432,  także książę podolski, briański, starodubowski, czernihowski, trubczewski i nowogrodzko-siewierski
      Zygmunt I Kiejstutowicz     1432 - 1440,  także książę nowogródzki i starodubowski
    Dynastia Jagiellonów (gałąź Giedyminowiczów)
  Kazimierz Jagiellończyk    1440 - 1492,  także król Polski (jako Kazimierz IV)
  Aleksander Jagiellończyk   1492 - 1506,  także król Polski
  Zygmunt II    1506 - 1548,  także król Polski (jako Zygmunt I "Stary")
  Zygmunt III    1529 - 1572,  także król Polski (jako Zygmunt II August), współwładca do 1548
     Władcy elekcyjni (jednocześnie królowie Polski)
  Henryk Walezy (de Valois-Angoulême)    1573 - 1575,  także król Polski oraz Francji (jako Henryk III)
  Stefan Batory (Báthory de Somlyó)    1576 - 1586,  także król Polski oraz książę Siedmiogrodu
  Anna Jagiellonka    1576 - 1586,  także królowa Polski, współwładczyni
  Zygmunt IV Waza (Vasa)    1587 - 1632,  także król Polski (jako Zygmunt III) oraz Szwecji
  Władysław II Waza (Vasa)    1632 - 1648,  także król Polski (Jako Władysław IV)
  Jan I Kazimierz Waza (Vasa)    1648 - 1668,  także król Polski (jako Jan II Kazimierz)
  Michał Korybut Wiśniowiecki    1669 - 1673,  także król Polski
  Jan II Sobieski    1674 - 1696także król Polski (jako Jan III Sobieski)
  August I "Mocny" Wettin    1697 - 1706,  także król Polski (jako August II "Mocny") oraz książę-elektor saski (jako Fryderyk August I)
  Stanisław Leszczyński   1705 - 1709także król Polski 
  August I "Mocny" Wettin  (ponownie)    1709 - 1733
  Stanisław Leszczyński  (ponownie)    1733 - 1736
  August II Wettin    1733 - 1763,  także król Polski (jako August III) oraz książę-elektor saski (jako Fryderyk August II)
  Stanisław August Poniatowski    1764 - 1795,  także król Polski, abdykował po przeprowadzeniu III rozbioru Polski
      Litwa w granicach cesarstwa Rosji   1795 - 1918
    Dynastia wirtemberska
  Mendog (Mindowe) II    13.VII. - 2.XI.1918,  zdetronizowany po ogłoszeniu republiki, także hrabia Wirtembergii i książę Urach (jako Wilhelm Karol)