powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


 

Meklemburgia
(mapa)

historia
dynastii

drzewo
genealogiczne

 

MEKLEMBURGIA-SCHWERIN

książęta i wielcy książęta meklemburscy ze Schwerina

  Albrecht II "Wielki"
(*ok.1318, +18.II.1379)
książę z Meklemburga, Wismaru i Rostock 1329-1379, ze Stargardu 1329-1352, ze Schwerina 1358-1379
Syn Henryka II "Lwa" księcia z Meklemburga, 
 
  Henryk III
(*ok.1337, +Schwerin 24.IV.1383)
książę meklemburski ze Schwerina 1379-1383
Syn poprzedniego, 
 
  Albrecht III
(*1338/40, +31.IIII. lub 1.IV.1412)
król Szwecji 1364-1389, książę meklemburski ze Schwerina 1379 (1395)-1412
Brat poprzedniego, 
 
  Magnus I
(*ok.1345, +1.IX.1384)
książę meklemburski ze Schwerina 1379-1384
Brat poprzedniego, 
 
  Albrecht IV
(*ok.1362, +24/31.XII.1388)
książę meklemburski ze Schwerina 1383-1388
Bratanek poprzedniego, syn Henryka III księcia meklemburskiego ze Schwerina.
 
  Jan IV
(*przed 1370, +Schwerin 14.X.1422)
książę meklemburski ze Schwerina 1384-1422
Kuzyn poprzedniego, syn Magnusa I księcia meklemburskiego ze Schwerina. 
 
Albrecht V
(*ok.1397, +1.VI/6.XII.1423)
książę meklemburski ze Schwerina 1412-1423
Kuzyn poprzedniego, syn Albrechta III księcia meklemburskiego ze Schwerina i króla Szwecji. 
  Henryk IV "Gruby"
(*1417, +9.III.1477)
książę meklemburski ze Schwerina 1422-1477, z Güstrow 1436-1464, ze Stargardu i Werle oraz w całej Meklemburgii 1471-1477 => Zobacz niżej
Kuzyn poprzedniego, syn Jana IV księcia meklemburskiego ze Schwerina
 
  Jan V
(*1418, +1.XI.1442/13.I.1443)
książę meklemburski ze Schwerina 1422-1442/43
Brat poprzedniego,  
 
  Albrecht VI
(*1438, +przed 27.IV.1483)
książę Meklemburgii 1477-1480, z Güstrow 1480-1483 => Zobacz niżej
Bratanek poprzedniego, syn Henryka IV "Grubego" księcia meklemburskiego ze Schwerina,
Güstrow, Stargardu i Werle.
 
  Magnus II
(*1441, +Wismar 20.XI.1503)
książę Meklemburgii 1477-1480 i 1483-1503, ze Schwerina 1480-1483 => Zobacz niżej
Brat poprzedniego, 
 
  Baltazar
(*1451, +Wismar 16.III.1507)
książę Meklemburgii 1477-1480 i 1483-1507, ze Schwerina 1480-1483 => Zobacz niżej
Brat poprzedniego, 
 
  Henryk V "Zgodny"
(*3.V.1479, +6.II.1552)
książę Meklemburgii 1503-1520, ze Schwerina 1520-1552 => Zobacz niżej
Bratanek poprzedniego, syn księcia Magnusa II, po którego śmierci w 1503 r. objął władzę w Meklemburgii. Początkowo panował wspólnie ze stryjem Baltazarem oraz młodszymi braćmi Erykiem II i Albrechtem VII "Pięknym". Po śmierci Baltazara w 1507 r. oraz Eryka II w 1508 r. jego współregentem był tylko Albrecht. W 1520 r. bracia dokonali podziału Meklemburgii, a Henryk objął panowanie w zachodniej części księstwa ze stolicą w Schwerinie. Henryk sprzyjał reformacji, korespondował z Marcinem Lutrem, a w 1526 r. przystąpił do sojuszu protestanckich książąt landgrafa heskiego Filipa I "Wielkodusznego" i elektora saskiego Jana "Stałego". W 1537 r. książę wprowadził nową organizację kościelną w Meklemburgii. W 1549 r. Henryk V wraz z bratankiem Janem Albrechtem I zaprowadzili w Meklemburgii luteranizm jako obowiązującą religię. Starszy syn księcia z pierwszego małżeństwa Magnus III biskup Schwerina, a następnie administratorem tego biskupstwa zmarł dwa lata przed ojcem, natomiast jego młodszy syn z drugiego małżeństwa Filip uległ wypadkowi podczas turnieju i do kończ życia był upośledzony, w efekcie spadkobiercą Henryka V "Zgodnego" został jego bratanek Jan Albrecht I książę meklemburski z Güstrow.
 
  Eryk II
(*Chemnitz 3.IX.1483, +Wismar 22.XII.1508)
książę Meklemburgii 1503-1508 => Zobacz niżej
Brat poprzedniego, objął władzę w księstwie Meklemburgii w 1503 r. po śmierci ojca. Panował wspólnie ze stryjem Baltazarem oraz braćmi Henrykiem V "Zgodnym" 
i Albrechtem VII "Pięknym". Eryk nigdy się nie ożenił i nie pozostawił potomstwa.
 
  Albrecht VII "Piękny"
(*25.VII.1486, +5.I.1547)
książę Meklemburgii 1503-1520, z Güstrow 1520-1547 => Zobacz niżej
Brat poprzedniego, objął władzę w księstwie Meklemburgii w 1503 r. po śmierci ojca. Początkowo panował wspólnie ze stryjem Baltazarem oraz starszymi braćmi Henrykiem V "Zgodnym" i Erykiem II. Po śmierci Baltazara w 1507 r. oraz Eryka II w 1508 r. jego współregentem był tylko Henryk. W 1520 r. bracia dokonali podziału Meklemburgii, a Albrecht objął panowanie we wschodniej części księstwa ze stolicą w Güstrow. Albrecht próbował zdobyć koronę duńską, w 1535 r. opanował nawet na pewien czas Kopenhagę, a w 1543 r. starał się o koronę szwedzką. Książę Albrecht VII był przeciwnikiem reformacji, której sprzyjali jego brat Henryk V "Zgodny" oraz syn Jan Albrecht I.
 
  Filip
(*Schwerin 12.IX.1514, +Güstrow 4.I.1557)
tytularny książę meklemburski ze Schwerina 1547-1557
Bratanek poprzedniego, syn Henryka V "Zgodnego" księcia Meklemburgii. W wyniku kontuzji odniesionej podczas turnieju uległ upośledzeniu i nie był zdolny do samodzielnego sprawowania rządów. W chwili śmierci ojca w 1552 r. został jedynie tytularnym księciem meklemburskim ze Schwerina pozostając pod opieką kuzynów
Jana Albrechta I i Ulryka III książąt meklemburskich z Güstrow.
 
  Jan Albrecht I
(*Güstrow 23.XII.1525, +Schwerin 12.II.1576)
książę meklemburski z
Güstrow 1547-1556, ze Schwerina 1556-1576 => Zobacz niżej
Kuzyn poprzedniego, syn Albrechta VII "Pięknego" księcia Meklemburgii. Po śmierci ojca w 1547 r. objął władzę w części księstwa meklemburskiego ze stolicą w Güstrow. Po śmierci stryja Henryka V "Zgodnego" w 1552 r. sprawował opiekę nad upośledzonym kuzynem Filipem w częścią księstwa meklemburskiego ze stolicą w Schwerinie. 
W 1556 r. został oficjalnie uznany za władcę tego księstwa i jednocześnie odstąpił Güstrow młodszemu bratu Ulrykowi III. Był zwolennikiem luteranizmu, który zaprowadził w swoim księstwie w 1549 r. Książę zreorganizował uniwersytet w Rostocku oraz organizację kościelną w Meklemburgii. W 1573 r. ustanowił, że dziedziczenie tronu meklemburskiego będzie następowało na zasadzie primogenitury.
 
  Jan VII
(*Güstrow 7.III.1558, +Stargard 22.III.1592)
książę meklemburski ze Schwerina 1576-1592
Syn poprzedniego, po śmierci ojca w 1576 r. objął rządy w części księstwa meklemburskiego ze stolicą w Schwerinie. Do 1585 r. pozostawał pod opieką stryja Ulryka III
księcia meklemburskiego z Güstrow. Prowadził spory majątkowe ze stryjem Krzysztofem administratorem biskupstwa Ratzeburga. Nie mogąc sobie poradzić z trudami sprawowaniem władzy zamierzał w 1590 r. abdykować i wyjechać z kraju. W 1592 r. pod wpływem narastającej depresji popełnił samobójstwo zadając sobie nożem siedem ran kłutych. Aby uniknąć pochówku w nie poświęconej ziemi, stryj księcia Ulryk i brat Zygmunt August oskarżyli o spowodowanie jego śmierci dwie kobiety ze Schwerina, które miały na skutek czarów spowodować jego samobójstwo. Jedna z nich zmarła na skutek tortur, a druga spłonęła na stosie.
 
  Adolf Fryderyk I
(*Schwerin 15.XII.1588, +Schwerin 27.II.1658)
książę meklemburski ze Schwerina 1592-1628 i 1631-1658,
z Güstrow 1611-1621, z Ratzeburga 1648-1658 => Zobacz niżej
Syn poprzedniego, w chwili śmierci ojca w 1592 r. był niepełnoletni dlatego też pozostawał początkowo pod opieką stryjecznego dziada Ulryka III księcia z Güstrow
oraz stryja Zygmunta Augusta, a później innego stryjecznego dziada Karola I administratora biskupstwa Ratzeburga i księcia z Güstrow. W 1608 r. został uznany za pełnoletniego i objął faktyczne rządy w części księstwa meklemburskiego ze Schwerinem wspólnie z młodszym bratem Janem Albrechtem II. Po śmierci Karola I obaj bracia odziedziczyli pozostałą część księstwa meklemburskiego ze stolicą w Güstrow. W 1621 r. dokonali oni ponownego podziału księstwa, w wyniku którego Adolfowi Fryderykowi I przypadła część zachodnia ze Schwerinem. Po wybuchu wojny trzydziestoletniej książę oraz jego brat Jan Albrecht II usiłowali zachować neutralność potajemnie sprzyjając królowi duńskiemu Krystianowi IV. W roku 1628 r. obydwaj książęta zostali pozbawieni władzy na rzecz cesarskiego feldmarszałka Albrechta von Wallenstein i udali się na wygnanie. W 1631 r. powrócili do Meklemburgii dzięki pomocy wojsk szwedzkich. W wyniku pokoju westfalskiego z 1648 r. kończącego działania wojenne Adolf Fryderyk I powiększył terytorium swojego państwa o ziemie biskupstw Schwerinu i Ratzeburga oraz dobra Joannitów w Mirow. 
 
  Jan Albrecht II
(*Güstrow 23.XII.1590, +Schwerin 12.II.1636)
książę meklemburski ze Schwerina 1608-1621, z Güstrow 1611-1628 i 1631-1636 => Zobacz niżej
Brat poprzedniego,
 
  Krystian Ludwik I
(*Schwerin 1.XII.1623, +Haga 21.VI.1692)
książę meklemburski ze Schwerina i Ratzeburga 1658-1692
Bratanek poprzedniego, syn Adolfa Fryderyka I księcia meklemburskiego ze Schwerina.
 
  Fryderyk Wilhelm
(*Grabow 28.III.1675, +Schlangenbad, Hesja 31.VII.1713)
książę meklemburski z Grabow 1688-1713, z Mirow 1688-1701, ze Schwerina 1692-1713, z Ratzeburga 1692-1701
Bratanek poprzedniego, syn Fryderyka I księcia meklemburskiego z Grabow i Mirow.
 
  Karol Leopold
(*Grabow 26.XI.1678, +Dömitz k.Parchimia 28.XI.1747)
książę meklemburski ze Schwerina 1713-1728
Brat poprzedniego,
 
  Krystian Ludwik II
(*Grabow 15.XI.1683, +Schwerin 30.V.1756)
książę meklemburski ze Schwerina 1728-1756
Brat poprzedniego,
 
  Fryderyk II "Pobożny"
(*Schwerin 9.XI.1717, +Ludwigslust k.Parchimia 24.IV.1785)
książę meklemburski ze Schwerina 1756-1785
Syn poprzedniego,
 
  Fryderyk Franciszek I
(*Schwerin 10.XII.1756, +Ludwigslust k.Parchimia 1.II.1837)
książę meklemburski ze Schwerina 1785-1815, wielki książę 1815-1837
Bratanek poprzedniego, syn Ludwika księcia meklemburskiego.
 
  Paweł Fryderyk
(*Ludwigslust k.Parchimia 15.IX.1800, +Schwerin 7.III.1842)
wielki książę meklemburski ze Schwerina 1837-1842
Wnuk poprzedniego, syn Fryderyka Ludwika księcia meklemburskiego.
 
  Fryderyk Franciszek II
(*Ludwigslust k.Parchimia 28.II.1823, +Schwerin 15.IV.1883)
wielki książę meklemburski ze Schwerina 1842-1883
Syn poprzedniego, 
 
  Fryderyk Franciszek III
(*Ludwigslust k.Parchimia 19.III.1851, +Cannes, Francja 10.IV.1897)
wielki książę meklemburski ze Schwerina 1883-1897
Syn poprzedniego, 
 
  Fryderyk Franciszek IV
(*Palermo 9.IV.1882, +Flensburg, Szlezwik 17.XI.1945)
wielki książę meklemburski ze Schwerina 1897-1918, pretendent do tronu meklemburskiego ze Schwerina 1918-1945, regent wielkiego księstwa meklemburskiego ze Strelitz 1918
Syn poprzedniego, 
 
pretendenci do tronu meklemburskiego ze Schwerina
  Fryderyk Franciszek Michał
(*Schwerin 22.IV.1910, +Hamburg 31.VII.2001)
pretendent do tronu meklemburskiego ze Schwerina (jako Fryderyk Franciszek V) 1945-2001
Syn poprzedniego, 
 

MEKLEMBURG-STRELITZ

książęta i wielcy książęta meklemburscy ze Strelitz

  Adolf Fryderyk II
(*Grabow 19.X.1658, +Strelitz 12.V.1708)
książę meklemburski ze Strelitz, Stargardu, Mirow i Ratzeburga 1701-1708
Syn Adolfa Fryderyka I księcia meklemburskiego ze Schwerina.
 
Adolf Fryderyk III
(*Strelitz 7.VI.1686, +Neustrelitz 11.XII.1752)
książę meklemburski ze Strelitz i Ratzeburga 1708-1752
Syn poprzedniego, 
Adolf Fryderyk IV
(*Mirow 5.V.1738, +Neustrelitz 2.VI.1794)
książę meklemburski ze Strelitz i Ratzeburga 1752-1794
Bratanek poprzedniego, syn Karola Ludwika Fryderyka księcia meklemburskiego,  
Karol II
(*Mirow 10.X.1741, +Neustrelitz 6.XI.1816)
książę meklemburski ze Strelitz i Ratzeburga 1794-1815, wielki książę 1815-1816
Brat poprzedniego, 
Jerzy Fryderyk Karol
(*Hanower 12.VIII.1779, +Neustrelitz 6.IX.1860)
wielki książę meklemburski ze Strelitz 1816-1860
Syn poprzedniego, 
  Fryderyk Wilhelm Karol
(*Neustrelitz 17.X.1819, +Neustrelitz 30.V.1904)
wielki książę meklemburski ze Strelitz 1860-1904
Syn poprzedniego, 
 
  Adolf Fryderyk V
(*Neustrelitz 22.VII.1848, +Berlin 11.VI.1914)
wielki książę meklemburski ze Strelitz 1904-1914
Syn poprzedniego, 
 
  Adolf Fryderyk VI
(*Neustrelitz 17.VI.1882, +Neustrelitz 23.II.1918)
wielki książę meklemburski ze Strelitz 1914-1918
Syn poprzedniego, 
 
  Fryderyk Franciszek IV
(*Palermo 9.IV.1882, +Flensburg, Szlezwik 17.XI.1945)
wielki książę meklemburski ze Schwerina 1897-1918, pretendent do tronu meklemburskiego ze Schwerina 1918-1945, regent wielkiego księstwa meklemburskiego ze Strelitz 1918
 
pretendenci do tronu meklemburskiego ze Strelitz
  Karol Michał Wilhelm
(*Oranienbaum k.Sankt Petersburga 17.VI.1863, +zamek Remplin, Meklemburgia 6.XII.1934)
pretendent do tronu meklemburskiego ze Strelitz (jako Karol Michał) 1918-1934
Kuzyn Adolfa Fryderyka V wielkiego księcia meklemburskiego ze Strelitz.
 
  Jerzy Aleksander Michał
(*Oranienbaum k.Sankt Petersburga 4.X.1899, +Sigmaringen 6.VII.1963)
pretendent do tronu meklemburskiego ze Strelitz (jako Jerzy) 1934-1963
Bratanek poprzedniego, syn Jerzego Aleksandra Michała księcia meklemburskiego.
 
  Jerzy Aleksander Andrzej
(*Nicea 27.VIII.1921, +Mirow 26.I.1996)
pretendent do tronu meklemburskiego ze Strelitz (jako Jerzy Aleksander) 1963-1996
Syn poprzedniego,
 
  Jerzy Borwin Fryderyk
(*Fryburg 10.VI.1956)
pretendent do tronu meklemburskiego ze Strelitz (jako Borwin) od 1996
Syn poprzedniego,
 

MEKLEMBURG-GÜSTROW
książęta meklemburscy z Güstrow
  Henryk IV "Gruby"
(*1417, +9.III.1477)
książę meklemburski ze Schwerina 1422-1477, z Güstrow 1436-1464, ze Stargardu i Werle oraz w całej Meklemburgii 1471-1477 => Zobacz wyżej
 
  Albrecht VI
(*1438, +przed 27.IV.1483)
książę meklemburski z Güstrow 1464-77 i 1480-1483, w całej Meklemburgii 1477-1480 => Zobacz wyżej
 
  Jan VI
(*1439, +1474)
książę meklemburski z Güstrow 1464-74
 
  Magnus II
(*1441, +20.XI.1503)
książę Meklemburgii 1477-1480 i 1483-1503 => Zobacz wyżej
 
  Baltazar
(*1451, +Wismar 16.III.1507)
książę Meklemburgii 1477-1480 i 1483-1507 => Zobacz wyżej
 
  Henryk V "Zgodny"
(*3.V.1479, +6.II.1552)
książę Meklemburgii 1503-1520 => Zobacz wyżej
 
  Eryk II
(*3.V.1483, +6.II.1508)
książę Meklemburgii 1503-1508 => Zobacz wyżej
Brat poprzedniego,
 
  Albrecht VII "Piękny"
(*25.VII.1486, +5.I.1547)
książę Meklemburgii 1503-1520, z Güstrow 1520-1547 => Zobacz wyżej
 
  Jan Albrecht I
(*Güstrow 23.XII.1525, +Schwerin 12.II.1576)
książę meklemburski z Güstrow 1547-1556 => Zobacz wyżej
 
  Ulryk III "Niemiecki Nestor"
(*Schwerin 5.III.1527, +Güstrow 14.III.1603)
książę meklemburski z Güstrow 1556-1603
Brat poprzedniego, 
 
  Karol I
(*Neustadt k.Parchimia 28.XII.1540, +Güstrow 22.VII.1610)
książę meklemburski z Güstrow 1603-1610
Brat poprzedniego, 
 
  Adolf Fryderyk I
(*Schwerin 15.XII.1588, +Schwerin 27.II.1658)
książę meklemburski z Güstrow 1611-1621 => Zobacz wyżej
 
  Jan Albrecht II
(*Güstrow 23.XII.1590, +Schwerin 12.II.1636)
książę meklemburski z Güstrow 1611-1628 i 1631-1636 => Zobacz wyżej
 
  Gustaw Adolf
(*Güstrow 26.II.1633, +Güstrow 6.X.1695)
książę meklemburski z Güstrow 1636-1695
Syn poprzedniego,