herb księstwa MEKLEMBURGII

powrót => STRONY HISTORYCZNE

herb księstwa MEKLEMBURGII

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
     I. KSIĘSTWO  OBODRZYCÓW
      Wican (Wieczan)      przed 789 - 795,  pierwszy znany książę Obodrzyców
      Drożko     przed 798 - 808
      Sławomir     808 - 819
      Czedrog     819 - po 826
      Gostomysł        ? - 844
      podział księstwa Obodrzyców na kilka części     844 - przed 955
      Stoigniew        ? - 955
      Nakon     955 - 966/967
      podział księstwa Obodrzyców na dwie części :
      1. zachodnią i północną obejmującą ziemie Wagrów
          i Połabian
      2. wschodnią obejmujacą ziemie Obodrzyców
          i Warnów      
         966/967 - po 1036
     1. księstwo Obodrzyców Zachodnich
      Żelibor           966/967 - ?,  w północnej i zachodniej części księstwa (ziemie Wagrów i Połabian)
      Mścidrog           ? - po 994/996
      Sederyk (Sederich)                                                             przed 1025/26 - przed 1029
      Anatrog    przed 1029 - po 1036
      Gniew     przed 1029 - po 1036
     2. księstwo Obodrzyców Wschodnich
      Mściwój         966/967 - 994/996we wschodniej części księstwa (ziemie Obodrzyców i Warnów)
      Mścisław           ? - 1018
      Uto (Odo)                                                              przed 1025/26 - ok.1031
      Racibor         ok.1031 - ok.1043,  we wschodniej części, zjednoczył ksiestwo po 1036 
      wakat           ok.1043 - po 1045
      Gotszalk         po 1045 - 1066
      Krut    1066 - 1093
      Budiwoj    1069 - 1074/75,  książę w części Wagrii
      Henryk Gotszalkowic    1093 - 1127
      Świętopełk    1127 - 1128
      Kanut    1127
      Świnka (Swen ?)    1128
  Kanut "Chlebodawca"    1128 - 1131król Obodrzyców, także książę duński
      podział państwa Obodrzyców na dwie części :
      3. zachodnią i północną obejmującą ziemie Wagrów
          i Połabian
      4. wschodnią obejmujacą ziemie Obodrzyców
          i Warnów, a od po 1134/37 także Czrezpienian
          i Chyżan  
        od 1131
     3. księstwo Obodrzyców Zachodnich
      Przybysław    1131 - 1143,  w północnej i zachodniej części (ziemie Wagrów i Połabian)
      podbój księstwa Obodrzyców Zachodnich przez
      Sasów i podział na dwie części :
      - Wagrię zajętą przez Adolfa II hrabiego Holsztynu,
      - Połabie opanowane przez Henryka z Badewide,
        późniejszego hrabiego Ratzeburga
  1143
     4. księstwo Obodrzyców Wschodnich
      Niklot (I)   1131 - 1160we wschodniej części (ziemie Obodrzyców i Warnów)
      podbój większej części księstwa Obodrzyców
      Wschodnich przez Sasów za wyjątkiem ziemi Werle
  1160
      Przybysław    1160 - 1163,  w ziemi Werle
      Warcisław    1160 - 1163,  w ziemi Werle
      podbój ziemi Werle przez Sasów   1163
      Lubomir    1163 - 1164saski zarządca ziemi Werle
      ostateczne włączenie ziemi Werle do Saksonii
      oraz przekształcenie ziem Obodrzyców Wschodnich
      w niemieckie księstwo Meklemburgii
  1164 - 1167

     II. KSIĘSTWO  MEKLEMBURGII  (MECKLENBURG)
      Dynastia Niklotowiców (meklemburska)
      Przybysław  (ponownie)    1167 - 1178,  z Mecklenburga, Werle i Rostock, książę S.I.R. od 1170, wcześnie książę obodrzycki w ziemi Werle
      Henryk Borwin (Borzywoj) I    1178 - 1227,  z Mecklenburga, z Rostock od 1200
      Mikołaj I (Niklot II)    1185 - 1200,  z Rostock
      Henryk Borwin (Borzywoj) II    1217 - 1226,  z Mecklenburga, z Rostock od 1219
      Mikołaj II    1217 - 1225,  z Gadebusch, z Mecklenburga od 1219
      Jan I "Teolog"    1226 - 1264,  z Rostock 1226-29, z Mecklenburga od 1227, z Wismaru od 1257
      Mikołaj I    1226 - 1277,  z Rostock 1226-34, z Mecklenburga 1227-29, z Werle od 1234
      Henryk Borwin (Borzywoj) III    1226 - 1278,  z Rostock, z Mecklenburga 1227-29
      Przybysław I    1226 - 1256z Rostock 1226-29, z Mecklenburga 1227-38, z Parchimia 1238-48, z Richenberga od 1248
      podział Meklemburgii na cztery księstwa :
      1. ze stolicą w Mecklenburgu (w Wismarze od 1257),
      2. ze stolicą w Werle (w Güstrow),
      3. ze stolicą w Rostock,
      4. ze stolicą w Parchimiu (po 1256 r. zostało
          podzielone pomiędzy pozostałych książąt
          meklemburskich : Jana I "Teologa", Mikołaja I,
          Henryka Borwina III oraz Guncelina III von Hagen
          hrabiego ze Schwerina)
  1229, 1234 i 1238
     1. księstwo Mecklenburg-Mecklenburg (Wismar)
      Jan I "Teolog"    1227 - 1264,  także z Rostock 1226-29, z Wismaru od 1257
      Henryk I "Pielgrzym"    1264 - 1302
      Albrecht I    1264 - 1265
      Mikołaj (III)    1275 - 1283,  regent księstwa
      Jan II    1275 - 1283,  regent księstwa, z Gadebusch 1283-99
      Henryk II (I) "Lew"    1287 - 1329,  także ze Stargardu od 1301, z Rostock od 1323
      Jan III    1287 - 1289
      Albrecht II "Wielki"    1329 - 1352,  tylko z Wismaru, Mecklenburga i Rostock od 1352
      Jan I    1329 - 1352,  tylko ze Stargardu od 1352
      podział księstwa Mecklenburg-Mecklenburg
      (Wismar) na dwie części :
      1.1. ze stolicą w Wismarze (w Schwerinie od 1358),
             połączone później z Mecklenburg-Güstrow 
             oraz Mecklenburg-Stargard,
      1.2. ze stolicą w Stargardzie
  1352
     1.1. księstwo Mecklenburg-Wismar (Schwerin)
      Albrecht II "Wielki"    1352 - 1379,  także ze Stargardu do 1352, ze Schwerina od 1358 
      Henryk III    1379 - 1383
  Albrecht III    1379 - 1412,  także król Szwecji 1364-89
      Magnus I    1379 - 1384
      Albrecht IV    1383 - 1388
      Jan IV    1384 - 1422
      Albrecht V    1412 - 1423
      Henryk IV "Gruby"    1422 - 1477,  także z Güstrow 1436-64, ze Stargardu i Werle od 1471
      Jan V    1422 - 1442/43
      Albrecht VI    1464 - 1483,  także z Güstrow
      Jan VI    1464 - 1474,  także z Güstrow
      Magnus II    1477 - 1503,  także z Güstrow do 1480, w całej Meklemburgii od 1483
      Baltazar    1477 - 1507,  także z Güstrow do 1480
      Henryk V "Zgodny"    1503 - 1552,  w całej Meklemburgii do 1520, później tylko ze Schwerina
      Eryk (II)    1503 - 1508,  w całej Meklemburgii
      Albrecht VII "Piękny"    1503 - 1547,  w całej Meklemburgii do 1520, później tylko z Güstrow
      Filip    1552 - 1557
      Jan Albrecht I    1556 - 1576,  także w Güstrow 1547-56
      Ulryk III    1556 - 1603,  tylko w Güstrow
      Jan VII    1576 - 1592
      Zygmunt August    1592 - 1600
      Adolf Fryderyk I    1592 - 1628,  także z Güstrow 1611-21
      Karol I    1603 - 1610,  tylko w Güstrow
      Jan Albrecht II    1608 - 1621,  także z Güstrow 1611-28 i 1631-36
      Albrecht von Wallenstein    1628 - 1631,  w całej Meklemburgii
      Adolf Fryderyk I  (ponownie)    1631 - 1658,  ze Schwerina, z Ratzeburga od 1648
      Krystian Ludwik I    1658 - 1692,  ze Schwerina i Ratzeburga 
      Karol II    1658 - 1670,  z Mirow
      Jan Jerzy    1658 - 1675,  z Mirow
      Fryderyk I    1658 - 1688,  z Grabow, z Mirow od 1675
      Fryderyk Wilhelm    1692 - 1701,  także z Grabow od 1688, z Mirow 1688-1701, z Güstrow od 1695, w całej Meklemburgii 1692-1701
      podział Meklemburgii na dwa księstwa (poźniej
      wielkie księstwa) :
      1.1.1. ze stolicą w Schwerinie,
      1.1.2. ze stolicą w Strelitz
  1701
     1.1.1. księstwo i wielkie księstwo Mecklenburg-Schwerin
      Fryderyk Wilhelm    1701 - 1713, także w całej Meklemburgii 1692-1701
      Karol Leopold    1713 - 1728
      Krystian Ludwik II    1728 - 1756,  także z Grabow od 1708
      Fryderyk II "Pobożny"    1756 - 1785
      Fryderyk Franciszek I    1785 - 1837,  wielki książę od 1815
      Paweł Fryderyk    1837 - 1842
      Fryderyk Franciszek II    1842 - 1883
      Fryderyk Franciszek III    1883 - 1897
      Fryderyk Franciszek IV    1897 - 1918także ze Schwerina, abdykował po ogłoszeniu republika
     1.1.2. księstwo i wielkie księstwo Mecklenburg-Strelitz
      Adolf Fryderyk II    1701 - 1708,  także ze Stargardu, Mirow i Ratzeburga
      Adolf Fryderyk III    1708 - 1752
      Adolf Fryderyk IV    1752 - 1794
      Karol (II)    1794 - 1816,  wielki książę od 1815
      Jerzy Fryderyk Karol Józef    1816 - 1860
      Fryderyk Wilhelm Karol Jerzy    1860 - 1904
      Adolf Fryderyk V    1904 - 1914
      Adolf Fryderyk VI    1914 - 1918
      włączone do wlk. księstwa Mecklenburg-Schwerin   1918
     1.2. księstwo Mecklenburg-Stargard
      Jan I    1352 - 1392/93,  do 1352 także z Wismaru, Mecklenburga i Rostock
      Jan II    1393 - 1416
      Ulryk I    1393 - 1417
      Albrecht I    1393 - 1397
      Jan III    1416 - 1438,  także z Werle od 1436
      Albrecht II    1417 - 1421/23
      Henryk (II) "Starszy"    1417 - 1466,  także z Werle od 1436
      Ulryk II    1466 - 1471,  ze Stargardu i Werle
      włączone do księstwa Mecklenburg-Schwerin   1471
     2. księstwo Werle (Güstrow)
      Mikołaj I    1234 - 1277,  także z Rostock 1226-34, z Mecklenburga 1227-29
      Henryk I    1277 - 1291
      Jan I    1277 - 1283,  tylko z Parchimia od 1281
      Bernard I    1277 - 1286,  tylko z Prisannewitz od 1281
      Mikołaj    1282 - 1291
      Henryk II    1282 - 1291,  także z Penzlin 1292-1307/08
      Mikołaj II    1292 - 1316,  także z Parchimia od 1283, z Penzlin od 1307/08
      podziały księstwa Werle (Güstrow) na trzy części :
      2.1. ze stolicą w Goldbergu,
      2.2. ze stolicą w Güstrow
      2.3. ze stolicą w
Waren
  1316 i 1337
     2.1. księstwo Werle-Goldberg
      Jan III    1316 - 1352
      Mikołaj IV    1352 - 1354
      Jan IV    1354 - 1374
      włączone do księstwa Werle-Waren   1374
     2.2. księstwo Werle-Güstrow
      Jan II "Łysy"   1316 - 1337,  także z Parchimia od 1283
      Mikołaj III   1337 - 1360/61
      Wawrzyniec            1360/61 - 1393
      Jan V           1360/61 - 1377/78
      Baltazar   1393 - 1421
      Jan VII   1393 - 1414
      Wilhelm   1421 - 1436,  także z Waren i Goldberga od 1426
      Güstrow włączone do księstwa Mecklenburg-
      Schwerin, Werle włączone do księstwa Mecklenburg-
      Stargard
  1436
     2.3. księstwo Werle-Waren
      Bernard II   1337 - 1382
      Jan VI   1382 - 1395,  także z Goldberga od 1374
      Mikołaj V   1395 - 1408
      Krzysztof   1395 - 1426
      włączone do księstwa Werle-Güstrow   1426
     3. księstwo Rostock
      Henryk Borwin III    1226 - 1278,  także z Mecklenburga 1227-29
      Jan    1262 - przed 1266
      Waldemar    1278 - 1282
      Jan    1282 - przed 1285
      Mikołaj "Dziecię"    1282 - 1314
      włączone do księstwa Mecklenburg-Mecklenburg
      (Wismar)
  1323