powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
  -  panujący noszący tytuł cesarski
     Dynastia Karolingów
  Ludwik II "Niemiecki"     843 - 876,  pierwszy król Franków Wschodnich
  Karloman     876 - 880,  król Franków Wschodnich w Bawarii, także król Włoch 877-879
  Ludwik III "Młodszy"     876 - 882,  król Franków Wschodnich w Saksonii i Frankonii
  Karol III "Gruby"     876 - 887,  król Franków Wschodnich w Alamanii, w całym państwie od 882, także król Włoch oraz cesarz rzymski od 881
  Arnulf "z Karyntii"     887 - 899,  król Franków Wschodnich, także król Włoch 894-896, cesarz rzymski od 896 oraz książę Karyntii
  Zwentibold (Świętopełk)     895 - 900,  król Lotaryngii
  Ludwik IV "Dziecię"     900 - 911,  król Franków Wschodnich
     Dynastia frankońska (Konradyni)
  Konrad I     911 - 918,  pierwszy król Niemiec, także książę Frankonii
     Dynastia saska (Ludolfingowie)
  Henryk I "Ptasznik"     919 - 936,  także książę Saksonii
  Otto I "Wielki"     936 - 973,  także cesarz SIR od 962, król Włoch od 951 i  książę Saksonii
  Otto II "Rudy"     973 - 983,  współwładca od 961, także cesarz S.I.R. od 967
  Otto III      983 - 1002,  także cesarz SIR od 996
  Henryk II "Święty"    1002 - 1024,  także cesarz SIR od 1014, także książę Bawarii (jako Henryk IV)
     Dynastia salicka (frankońska)
  Konrad II    1024 - 1039,  także cesarz SIR od 1027 i król Burgundii (Arelatu)
  Henryk III    1039 - 1056,  współwładca od 1028, także cesarz SIR od 1046 oraz król Włoch, książę Bawarii (jako Henryk VI) i Szwabii (jako Henryk I)
  Henryk IV    1056 - 1105,  współwładca od 1054, także cesarz SIR od 1084
  Rudolf z Rheinfelden     1077 - 1080,  antykról, także książę Szwabii
  Herman z Salm    1081 - 1088,  antykról, także hrabia Salm
  Konrad (III)    1087 - 1098,  współwładca, także książę Dolnej Lotaryngii
  Henryk V    1105 - 1125,  współwładca od 1099, także cesarz SIR od 1111
     Dynastia saska (Supplinburgowie)
  Lotar III z Supplinburga    1125 - 1137,  także cesarz SIR od 1133 i książę Saksonii
     Dynastia Hohenstaufów
  Konrad III    1138 - 1152,  antykról 1127-35, także książę Frankonii
  Henryk (VI)    1147 - 1150,  współwładca
  Fryderyk I "Rudobrody"    1152 - 1190,  także cesarz SIR od 1155 i książę Szwabii (jako Fryderyk III)
  Henryk VI    1190 - 1197,  współwładca od 1169, także cesarz SIR od 1191 i król Sycylii (jako Henryk I)
  Filip Szwabski    1198 - 1208,  także książę Szwabii
     Dynastia Welfów
  Otto IV Welf    1198 - 1218 (14),  także cesarz SIR od 1209 oraz książę Szwabii, po 1214 jedynie władca tytularny
     Dynastia Hohenstaufów
  Fryderyk II    1212 - 1250,  także cesarz SIR od 1220, król Sycylii (jako Fryderyk I) oraz Jerozolimy i książę Szwabii (jako Fryderyk VII)
  Henryk (VII)    1220 - 1235,  współwładca, także król Sycylii i książę Szwabii (jako Henryk II
  Henryk Raspe    1246 - 1247,  antykról, także landgraf Turyngii
  Wilhelm z Holandii    1247 - 1256,  antykról, także hrabia Holandii i Zelandii (jako Wilhelm II)
  Konrad IV    1250 - 1254,  współwładca od 1237, także król Sycylii (jako Konrad I) i Jerozolimy (jako Konrad II)
      wielkie bezkrólewie   1254 - 1273
  Ryszard z Kornwalii (Plantagenet)    1257 - 1272,  antykról, także hrabia Kornwalii
  Alfons z Kastylii    1257 - 1275,  antykról, także król Kastylii i Leonu (jako Alfons X "Mądry")
     Władcy z różnych dynastii
  Rudolf I Habsburg    1273 - 1291,  także książę Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy 
  Adolf z Nassau     1292 - 1298także hrabia Nassau
  Albrecht I Habsburg    1298 - 1308,  także książę Austrii, Styrii, Karyntii i Krainy
  Henryk VII Luksemburski    1308 - 1313,  także cesarz SIR od 1312, hrabia Luksemburga
  Ludwik IV Bawarski (Wittelsbach)    1314 - 1347,  także cesarz SIR od 1328, król Włoch i książę Bawarii
  Fryderyk III "Piękny" (Habsburg)    1314 - 1330,  antykról, także książę Austrii
  Karol IV Luksemburski    1346 - 1378,  także cesarz SIR od 1355, król Czech, hrabia Luksemburga (jako Karol I
  Gunter ze Schwarzburga     1349,  antykról, także hrabia Schwarzburga
  Wacław I Luksemburski    1378 - 1400,  współwładca od 1376, także król Czech (jako Wacław IV), książę Luksemburga (jako Wacław II)
  Ruprecht z Palatynatu (Wittelsbach)    1400 - 1410,  także książę-elektor Palatynatu Reńskiego (jako Ruprecht III)
  Zygmunt Luksemburski   1410 - 1437,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier, margrabia-elektor Brandenburgii
  Jodok (Jobst) Luksemburski    1410 - 1411,  antykról, także książę Luksemburga, margrabia-elektor Brandenburgii
     Dynastia Habsburgów
  Albrecht II Habsburg    1438 - 1439,  także król Czech i Węgier (jako Albrecht I), książę Austrii (jako Albrecht V), margrabia Moraw
  Fryderyk III   1440 - 1493,  także cesarz SIR od 1452, książę Styrii, Karyntii, Krainy, książę i arcyksiążę Austrii  (jako Fryderyk V) od 1457 
  Maksymilian I   1493 - 1519,  współwładca od 1486, także cesarz SIR od 1508
  Karol V    1519 - 1556,  także król Hiszpanii (jako Karol I) od 1516, cesarz SIR 1530-58 
  Ferdynand I    1556 - 1564,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier 
  Maksymilian II    1564 - 1576,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier (jako Maksymilian I)
  Rudolf II    1576 - 1612,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier (jako Rudolf I)
  Maciej I    1612 - 1619,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier (jako Maciej II
  Ferdynand II    1619 - 1637,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier 
  Ferdynand III    1637 - 1657,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier
  Leopold I    1658 - 1705,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier
  Józef I    1705 - 1711,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier 
  Karol VI    1711 - 1740,  także cesarz SIR, król Czech (jako Karol II) i Węgier (jako Karol III)
      bezkrólewie   1740 - 1742
     Dynastia Wittelsbachów
  Karol VII Albert    1742 - 1745,  także cesarz SIR, król Czech, książę-elektor Bawarii (jako Karol I Albert)
     Dynastia Habsbursko-Lotaryńska
  Franciszek I Stefan    1745 - 1765,  także cesarz SIR, książę Lotaryngii (jako Franciszek III)
  Józef II    1765 - 1790,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier
  Leopold II    1790 - 1792,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier 
  Franciszek II    1792 - 1806,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier (jako Franciszek I), cesarz Austrii 1806-35
      Związek Reński (protektorat cesarza Napoleona I)   1806 - 1815
      Związek Niemiecki (prezydencja cesarzy Austrii)   1815 - 1866
      Związek Północnoniemiecki (prezydencja królów Prus)   1866 - 1871
     Dynastia Hohenzollernów
  Wilhelm I    1871 - 1888,  król Prus 1861-71, później cesarz Niemiec
  Fryderyk III    1888
  Wilhelm II    1888 - 1918,  abdykował po ogłoszeniu republiki