powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
     Dynastia Piastów
      Siemowit    2 poł. IX w. - IX/X w.,  książę Polan
      Leszek (Lestek)          IX/X w. - 930/940,  książę Polan
      Siemomysł        930/940 - 950/960,  książę Polan
      Mieszko I          ok.960 - 992,  książę Polan, pierwszy historyczny władca Polski
  Bolesław I "Chrobry"      992 - 1025,  książę, król Polski 1025
  Mieszko II Lambert   1025 - 1031,  król Polski
      Bezprym   1031 - 1032,  książę Polski
      Mieszko II Lambert  (ponownie)    1032 - 1034,  książę małopolski i mazowiecki ?, zwierzchni książę Polski
      Otto    1032 - 1033,  współwładca, książę śląski ?
      Dytryk    1032,  współwładca, książę wielkopolski ?
      Kazimierz I "Odnowiciel"    1034 - 1038
      bezkrólewie,  reakcja pogańska    1038 - 1041
      Kazimierz I "Odnowiciel"  (ponownie)    1041 - 1058
  Bolesław II "Śmiały"    1058 - 1079,  książę, król Polski od 1076
      Władysław I Herman    1079 - 1102,  w całym państwie do 1097, zwierzchni książę Polski (senior) od 1097
      Zbigniew    1097 - 1108,  współwładca
      Bolesław III "Krzywousty"    1097 - 1138,  współwładca, w całym państwie od 1108
      okres rozbicia dzielnicowego (panujący w Krakowie)              od 1138
      książęta zwierzchni Polski (seniorzy) 1138-77,  książęta krakowscy 1177-1300 i 1306-20
      Władysław II "Wygnaniec"    1138 - 1146,  zwierzchni książę Polski (senior), także książę śląski
      Bolesław IV "Kędzierzawy"    1146 - 1173,  zwierzchni książę Polski (senior), także książę mazowiecki i kujawski od 1138, 
      Mieszko III “Stary"    1173 - 1177,  zwierzchni książę Polski (senior), także książę wielkopolski od 1138 
      Kazimierz II "Sprawiedliwy"    1177 - 1191,  także książę sandomierski, mazowiecki i kujawski
      Mieszko III "Stary"  (ponownie)    1191
      Kazimierz II "Sprawiedliwy"  (ponownie)    1191 - 1194
      Leszek I "Biały"    1194 - 1198,  także książę sandomierski
      Mieszko III "Stary"  (po raz trzeci)   1198 - 1199
      Leszek I "Biały"  (ponownie)   1199
      Mieszko III "Stary"  (po raz czwarty)   1199 - 1202
      Władysław III "Laskonogi"    1202 - 1206,  także książę wielkopolski
      Leszek I "Biały"  (po raz trzeci)    1206 - 1210
      Mieszko IV "Plątonogi"     1210 - 1211,  także książę opolski i raciborski
      Leszek I "Biały"  (po raz czwarty)    1211 - 1227
      Bolesław V "Wstydliwy"    1227 - 1228,  regencja Grzymisławy wdowy po Leszku I "Białym"
      Władysław III "Laskonogi"  (ponownie)    1228 - 1231
      Henryk I "Brodaty"    1231 - 1238,  także książę wrocławski
      Henryk II "Pobożny"     1238 - 1241,  także książę wrocławski
      Konrad I "Mazowiecki”     1241 - 1243,  także książę mazowiecki i kujawski
      Bolesław V "Wstydliwy"  (ponownie)    1243 - 1279,  także książę sandomierski
      Leszek II "Czarny"    1279 - 1288,  także książę łęczycki, sieradzki i sandomierski
      Henryk IV "Probus"    1288 - 1289,  także książę wrocławski
      Władysław I "Łokietek"    1289,  także książę brzesko-kujawski, sieradzki i sandomierski 
      Henryk IV "Probus"  (ponownie)    1289 - 1290
  Przemysł II    1290 - 1291,  także książę wielkopolski i wschodniopomorski, król Polski 1295-96
      zjednoczone państwo         od 1300
     Dynastia Przemyślidów
  Wacław II Czeski    1291 - 1305,  książę krakowski, wielkopolski, Pomorza Wsch., król Polski od 1300, także król Czech
  Wacław III Czeski    1305 - 1306,  król Polski, także Czech oraz Węgier (jako Władysław V
     Dynastia Piastów
  Władysław I "Łokietek"  (ponownie)    1306 - 1333,  także książę Polski, król od 1320
  Kazimierz III "Wielki"    1333 - 1370
     Dynastia Andegawenów (gałąź Kapetyngów)
  Ludwik Węgierski    1370 - 1382,  także król Węgier (jako Ludwik I "Wielki")
      bezkrólewie    1382 - 1384
Jadwiga    1384 - 1399
     Dynastia Jagiellonów (gałąź Giedyminowiczów)
  Władysław II Jagiełło    1386 - 1434,  także wielki książę Litwy (jako Władysław I Jagiełło)
  Władysław III "Warnenczyk"   1434 - 1444,  także król Węgier (jako Władysław (Ulászló) I)
      bezkrólewie   1444 - 1446
  Kazimierz IV Jagiellończyk    1446 - 1492,  także wielki książę Litwy (jako Kazimierz)
  Jan I Olbracht    1492 - 1501
  Aleksander Jagiellończyk   1501 - 1506,  także wielki książę Litwy
  Zygmunt I "Stary"    1506 - 1548,  także wielki książę Litwy (jako Zygmunt II)
  Zygmunt II August    1530 - 1572,  współwładca do 1548, także wielki książę Litwy (jako Zygmunt III
     Królowie elekcyjni
  Henryk Walezy (de Valois-Angoulême)    1573 - 1575,  także wielki książę Litwy oraz król Francji (jako Henryk III)
  Anna Jagiellonka    1575 - 1587,  także wielka księżna Litwy 
  Stefan Batory (Báthory de Somlyó)    1576 - 1586,  także wielki książę Litwy oraz książę Siedmiogrodu
  Zygmunt III Waza (Vasa)    1587 - 1632,  także wielki książę Litwy (jako Zygmunt IV) oraz król Szwecji
  Władysław IV Waza (Vasa)    1632 - 1648,  także wielki książę Litwy (jako Władysław II)
  Jan II Kazimierz Waza (Vasa)    1648 - 1668,  także wielki książę Litwy (jako Jan I Kazimierz)
  Michał Korybut Wiśniowiecki    1669 - 1673,  także wielki książę Litwy
  Jan III Sobieski    1674 - 1696także wielki książę Litwy (jako Jan II)
  August II "Mocny" Wettin    1697 - 1706,  także wielki książę Litwy (jako August I) oraz książę-elektor saski (jako Fryderyk August I)
  Stanisław Leszczyński   1705 - 1709także wielki książę Litwy
  August II "Mocny" Wettin  (ponownie)    1709 - 1733
  Stanisław Leszczyński  (ponownie)    1733 - 1736
  August III Wettin    1733 - 1763,  także wielki książę Litwy (jako August II) oraz książę-elektor saski (jako Fryderyk August II)
  Stanisław August Poniatowski    1764 - 1795,  także wielki książę Litwy, abdykował po przeprowadzeniu III rozbioru Polski