herb wielkiego księstwa KIJOWSKIEGO herb wielkiego księstwa WŁODZIMIERSKIEGO herb wielkiego księstwa MOSKIEWSKIEGO herb carstwa (cesarstwa) ROSJI

powrót => STRONY HISTORYCZNE

herb wielkiego księstwa KIJOWSKIEGO herb wielkiego księstwa WŁODZIMIERSKIEGO herb wielkiego księstwa MOSKIEWSKIEGO herb carstwa (cesarstwa) ROSJI

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł carski (później cesarski)
     I. WIELKIE  KSIĘSTWO  KIJOWSKIE
      Dynastia Rurykowiczów
      Ruryk (Rørik) I          ok.862 - 879,  wódz wikingów szwedzkich (Waregów), książę w Nowogrodzie Wielkim
      Oleg (Helgi) "Mądry"     879 - 912,  krewny Ruryka, książę w Nowogrodzie Wielkim, w Kijowie od 882, wielki książę
      Igor (Ingwar) I Rurykowicz     912 - 945
      Światosław I Igorewicz     945 - 972
      Jaropełk I Światosławowicz      972 - 978
      Włodzimierz I "Wielki"      978 - 1015
      Światopełk I "Przeklęty"    1015 - 1019
      Jarosław I "Mądry"    1019 - 1054
      okres rozbicia dzielnicowego (panujący w Kijowie)              od 1054
      Izjasław I Jarosławowicz    1054 - 1068
      Wsiesław I Briaczysławowicz    1068 - 1069,  także książę połocki
      Izjasław I Jarosławowicz  (ponownie)    1069 - 1073
      Światosław II Jarosławowicz    1073 - 1076,  także książę czernichowski
      Wsiewołod I Jarosławowicz    1076 - 1077,  także książę perejasławski i rostowsko-suzdalski
      Izjasław I Jarosławowicz  (po raz trzeci)    1077 - 1078
      Wsiewołod I Jarosławowicz  (ponownie)     1078 - 1093
      Światopełk II Michał    1093 - 1113,  także książę turowski
      Włodzimierz II "Monomach"    1113 - 1125,  także książę perejasławski, turowski i smoleński
      Mścisław I "Wielki"    1125 - 1132
      Jaropełk II    1132 - 1139,  także książę perejasławski
      Wiaczesław Władimirowicz    1139,  także książę perejasławski, turowski i smoleński
      Wsiewołod II    1139 - 1146także książę czernichowski
      Igor II    1146
      Izjasław II Pantalejmon    1146 - 1154,  także książę połocki, perejasławski i wołyński
      Izjasław III    1154 - 1155,  także książę czernichowski
      Jerzy I "Dołgoruki"     1155 - 1157,  także książę rostowsko-suzdalski
      Izjasław III  (ponownie)    1157 - 1158
      Rościsław I Michał    1159 - 1161,  także książę smoleński
      Izjasław III  (po raz trzeci)    1161
      Rościsław I Michał  (ponownie)    1161 - 1167
      Włodzimierz III "Maczeszycz"    1167także książę dorohobuski i wołyński
      Mścisław II "Chrobry"    1167 - 1169,  także książę perejasławski i wołyński
      Gleb Jurijewicz    1169 - 1170,  także książę perejasławski
      Mścisław II "Chrobry"  (ponownie)    1170 
      Gleb Jurijewicz (ponownie)    1170 - 1171
      Włodzimierz III "Maczeszycz"  (ponownie)    1171
      Roman I    1171 - 1173,  także książę smoleński
      Wsiewołod III "Wielkie Gniazdo"    1173,  także książę perejasławski i wielki książę włodzimierski
      Ruryk II Wasyl    1173,  także książę owrucki i czernichowski
      Jarosław II    1173 - 1174,  także książę turowski i łucki
      Światosław III    1174,  także książę czernichowski
      Jarosław II  (ponownie)    1174 - 1175
      Roman I  (ponownie)    1175 - 1177
      Światosław III  (ponownie)    1177 - 1180
      Ruryk II Wasyl  (ponownie)    1180 - 1182
      Światosław III  (po raz trzeci)    1182 - 1194
      Ruryk II Wasyl  (po raz trzeci)    1194 - 1202
      Ingwar Jarosławowicz    1202 - 1203,  także książę łucki i wołyński
      Ruryk II Wasyl  (po raz czwarty)    1203
      Roman II Mścisławowicz    1203 - 1205,  także książę wołyński i halicki
      Rościsław II Rurykowicz    1205,  także książę wyżgorodzki
      Ruryk II Wasyl  (po raz piąty)    1205 - 1206
      Wsiewołod IV "Czermny"    1206 - 1207,  także książę czernichowski
      Ruryk II Wasyl  (po raz szósty)    1207 - 1210
      Wsiewołod IV "Czermny"  (ponownie)    1210 - 1214
      Ingwar Jarosławowicz  (ponownie)    1214
      Mścisław III Romanowicz "Stary"    1214 - 1224,  także książę smoleński
      Włodzimierz IV Rurykowicz    1224 - 1235,  także książę perejasławski i smoleński
      Izjasław IV Władimirowicz    1235 - 1236,  także książę nowogrodzko-siewierski
      Jarosław III Wsiewołodowicz    1236 - 1238,  także książę perejasławski i wielki książę włodzimierski (jako Jarosław II)
      Michał II Wsiewołodowicz    1238 - 1240,  także książę czernichowski
      Rościsław III Mścisławowicz    1240,  także książę smoleński
      Daniel I Romanowicz    1240,  także książę halicki
      Michał II Wsiewołodowicz  (ponownie)    1240 - 1246
      Aleksander I "Newski"    1246 - 1263,  także książę nowogrodzki i wielki książę włodzimierski
      nieznani władcy, upadek władzy wielkoksiążęcej         1263 - ok.1300
      Włodzimierz (Iwan) Iwanowicz           ok.1300 - 1310,  tylko książę kijowski, także książę putywlski
      Stanisław (Tierientij) Iwanowicz         ok.1310 - 1321
      Fiodor (Gleb) Iwanowicz ?          ok.1324 - 1362
      w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego   1362 - 1569
      w granicach I Rzeczpospolitej (Korony Polskiej)   1569 - 1667
      w granicach carstwa (później cesarstwa) Rosji           od 1667

     II. WIELKIE  KSIĘSTWO  WŁODZIMIERSKIE
      Dynastia Rurykowiczów
      w granicach wielkiego księstwa kijowskiego           do 1054
      w granicach księstwa rostowsko-suzdalskiego   1054 - 1169
      Andrzej I "Bogolubski"    1169 - 1174,  książę rostowsko-suzdalski, jako pierwszy zaczął tytułować się wielkim księciem włodzimierskim
      Michał I    1174 - 1175,  także książę suzdalski
      Jaropełk Rościsławowicz     1175 - 1176
      Michał I  (ponownie)    1176
      Wsiewołod "Wielkie Gniazdo"    1176 - 1212,  także wielki książę kijowski (jako Wsiewołod III)
      Jerzy II Wsiewołodowicz     1212 - 1216
      Konstanty "Mądry"     1216 - 1218,  także książę rostowski
      Jerzy II Wsiewołodowicz     1218 - 1238
      Jarosław II Wsiewołodowicz     1238 - 1246,  także książę perejasławski, nowogrodzki i wielki książę kijowski (jako Jarosław III)
      Światosław Wsiewołodowicz     1246 - 1248,  także książę nowogrodzki, perejasławski, juriewski i suzdalski
      Michał II "Chrobry"    1248,  także książę moskiewski
      Andrzej II Jarosławowicz    1248 - 1252,  także książę suzdalski
      Aleksander I "Newski"    1252 - 1263,  także książę nowogrodzki i wielki książę kijowski
      Jarosław III Jarosławowicz     1264 - 1271,  także książę twerski, pskowski i nowogrodzki
      Wasyl "Kwasznia"     1272 - 1276,  także książę kostromski i nowogrodzki
      Dymitr I Aleksandrowicz    1276 - 1281,  także książę perejasławski i nowogrodzki
      Andrzej III Aleksandrowicz    1281 - 1284,  także książę kostromski i nowogrodzki
      Dymitr I Aleksandrowicz  (ponownie)    1284 - 1292
      Andrzej III Aleksandrowicz  (ponownie)    1292 - 1304
      Michał III "Święty"    1304 - 1318,  także książę twerski
      Jerzy III Daniłowicz     1318 - 1322,  także książę moskiewski
      Dymitr II "Groźnooki"    1322 - 1326,  także książę twerski
      Aleksander II Michajłowicz    1326 - 1327,  także książę nowogrodzki, pskowski i wielki książę twerski
      Iwan I "Kalita"    1328 - 1340,  także wielki książę moskiewski
      Szymon "Dumny"    1340 - 1353,  także wielki książę moskiewski
      Iwan II "Piękny"    1353 - 1359,  także wielki książę moskiewski
      Dymitr III Konstantynowicz    1359 - 1362,  także książę suzdalski i wielki książę niżegorodzki
      Dymitr IV "Doński"    1362 - 1389,  także wielki książę moskiewski
      w granicach wielkiego księstwa moskiewskiego   1362 - 1547
      w granicach carstwa (później cesarstwa) Rosji         od 1547

     III. KSIĘSTWO  I  WIELKIE  KSIĘSTWO  MOSKIEWSKIE
      Dynastia Rurykowiczów
      w granicach wielkiego księstwa kijowskiego           do 1054
      w granicach księstwa rostowsko-suzdalskiego   1054 - 1169
      w granicach wielkiego księstwa włodzimierskiego   1169 - 1237
      Włodzimierz Wiewołodowicz    1213,  także książę starodubowski
      w granicach wielkiego księstwa włodzimierskiego    1213 - 1237
      Włodzimierz Juriewicz    1237 - 1238
      w granicach wielkiego księstwa włodzimierskiego    1238 - 1246
      Michał "Chrobry"    1246 - 1248,  także wielki książę włodzimierski (jako Michał II)
      Borys Michajłowicz    1248 - 1263
      Daniel Aleksandrowicz    1263 - 1303,  także książę perejasławski
      Jerzy Daniłowicz    1303 - 1325,  także wielki książę włodzimierski (jako Jerzy III)
      Iwan I "Kalita"    1325 - 1340,  także wielki książę włodzimierski, jako pierwszy zaczął tytułować się wielkim księciem moskiewskim 
      Szymon "Dumny"    1340 - 1353,  także wielki książę włodzimierski
      Iwan II "Piękny"    1353 - 1359,  także wielki książę włodzimierski
      Dymitr "Doński"    1359 - 1389,  także wielki książę włodzimierski (jako Dymitr IV), zjednoczył księstwa moskiewskie i włodzimierskie
      Wasyl I    1389 - 1425
      Wasyl II "Ślepy"    1425 - 1433
      Jerzy Dymitriewicz    1433,  także książę zwenigorodzki i galicki
      Wasyl II "Ślepy"  (ponownie)    1433 - 1434
      Jerzy Dymitriewicz  (ponownie)    1434
      Wasyl "Kosy"    1434,  także książę zwenigorodzki
      Wasyl II "Ślepy"  (po raz trzeci)    1434 - 1445
      Dymitr "Szemiaka"    1445,  także książę galicki i uglicki
      Wasyl II "Ślepy"  (po raz czwarty)    1445 - 1446
      Dymitr "Szemiaka"  (ponownie)    1446 - 1447
      Wasyl II "Ślepy"  (po raz piąty)    1447 - 1462
      Iwan III "Srogi"    1462 - 1505
      Wasyl III    1505 - 1533
  Iwan IV "Groźny"    1533 - 1547pierwszy car Rosji od 1547
      w granicach carstwa (później cesarstwa) Rosji         od 1547

     IV. CARSTWO  (CESARSTWO)  ROSJI
      Dynastia Rurykowiczów
  Iwan IV "Groźny"    1547 - 1584
  Fiodor I    1584 - 1598
      Dynastia Godunowych
  Borys Godunow   1598 - 1605
  Fiodor II    1605
      Dynastia Rurykowiczów
  Dymitr "Samozwaniec" I    1605 - 1606,  rzekomy syn Iwana IV "Groźnego"
  Wasyl IV Szujski    1606 - 1610 
      Dynastia Wazów (Vasa)
  Władysław Waza (Vasa)    1610 - 1612,  władca tylko tytularny, także król Polski (jako Władysław IV) i wielki książę Litwy (jako Władysław II)
      Dynastia Romanowów
  Michał I Fiodorowicz    1613 - 1645 
  Aleksy Michajłowicz    1645 - 1676 
  Fiodor III    1676 - 1682
  Iwan V    1682 - 1696
  Piotr I "Wielki"    1682 - 1725,  pierwszy cesarz Rosji od 1721
  Katarzyna I (Marta Skowrońska)    1725 - 1727
  Piotr II    1727 - 1730
  Anna Iwanowna    1730 - 1740
  Iwan VI    1740 - 1741,  przedstawiciel dynastii Welfów, cioteczny wnuk Anny Iwanowny
  Elżbieta Piotrowna    1741 - 1762
      Dynastia Oldenburska (gałąź Holstein-Gottorp-Romanow)
  Piotr III    1762,  także książę Holstein-Gottorp (jako Karol Piotr Ulryk)
      Dynastia anhalcka (Askańska)
  Katarzyna II "Wielka"
     
(Zofia Fryderyka Augusta ks.von Anhalt-Zerbst)
   1762 - 1796K
      Dynastia Oldenburska (gałąź Holstein-Gottorp-Romanow)
  Paweł I    1796 - 1801
  Aleksander I    1801 - 1825
  Mikołaj I    1825 - 1855
  Aleksander II    1855 - 1881
  Aleksander III    1881 - 1894
  Mikołaj II    1894 - 1917 abdykował po ogłoszeniu republiki 
  Michał II    1917 abdykował po ogłoszeniu republiki