herb księstwa STYRII

powrót => STRONY HISTORYCZNE

herb księstwa STYRII 

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
  -  panujący noszący tytuł cesarski
     Dynastia Ottokarów
      Ottokar I    1056 - 1064, margrabia Styrii będącej częścią Bawarii
      Adalbero    1064 - 1082
      Ottokar II    1082 - 1122
      Leopold "Silny"    1122 - 1129
      Ottokar III    1129 - 1164
      Ottokar IV    1164 - 1192,  margrabia Styrii, książę od 1180
     Dynastia Babenbergów
      Leopold V "Pełen cnót"    1192 - 1194,  także książę Austrii
      Leopold VI "Sławny"    1198 - 1230,  także książę Austrii
      Fryderyk II "Bitny"    1230 - 1246,  także książę Austrii
      wakat   1246 - 1251
     Dynastia Przemyślidów
  Przemysł Ottokar II    1251 - 1254,  także król Czech, książę Austrii i Karyntii oraz margrabia Moraw
     Dynastia Arpadów
  Bela IV    1254 - 1258,  także król Węgier 
  Stefan V    1258 - 1260,  także król Węgier 
     Dynastia Przemyślidów
  Przemysł Ottokar II  (ponownie)    1260 - 1276
      wakat   1276 - 1278
     Dynastia Habsburgów
  Rudolf I Habsburg    1276 - 1282,  także król Niemiec, książę Austrii i Karyntii, hrabia Habsburga (jako Rudolf IV)
  Albrecht I    1282 - 1308,  także król Niemiec i książę Austrii
      Rudolf II "Beztroski"    1282 - 1283,  także książę Austrii
  Rudolf III "Dobry"    1298 - 1307,  także król Czech (jako Rudolf I) i książę Austrii
  Fryderyk I "Piękny"    1308 - 1330,  także antykról Niemiec (jako Fryderyk III) i książę Austrii
      Leopold I "Sławny"    1308 - 1326,  także książę Austrii
      Albrecht II "Kulawy"    1330 - 1358,  także książę Austrii i Karyntii od 1335
      Otto "Wesoły"     1330 - 1339,  także książę Austrii i Karyntii od 1335
      Fryderyk II    1339 - 1344także książę Austrii i Karyntii
      Leopold II    1339 - 1344także książę Austrii i Karyntii
      Rudolf IV "Założyciel"    1358 - 1365,  także książę Austrii i Karyntii, Krainy od 1364, hrabia Tyrolu od 1363
      Fryderyk III    1358 - 1362,  także książę Austrii i Karyntii
      Leopold III    1365 - 1386,  także książę Karyntii, Krainy, Austrii Przedniej, hrabia Tyrolu, książę Austrii do 1379
      Wilhelm "Uprzejmy"    1386 - 1406,  także książę Karyntii, Krainy, Austrii Przedniej, hrabia Tyrolu
      Ernest I "Żelazny"   1406 - 1424,  także książę Karyntii i Krainy
  Fryderyk V   1424 - 1493,  także książę Karyntii i Krainy, cesarz SIR (jako Fryderyk III) od 1452, arcyksiążę Austrii od 1457, hrabia Tyrolu od 1490
      Albrecht VI "Szczodry"   1424 - 1463,  także książę Karyntii i Krainie, arcyksiążę Austrii od 1457 
  Maksymilian I   1493 - 1519,  także cesarz SIR od 1508, arcyksiążę Austrii
  Karol I    1519 - 1521,  także król Hiszpanii (jako Karol I) 1516-56, Niemiec 1519-30, cesarz SIR (jako Karol V) 1530-58, arcyksiążę Austrii 
  Ferdynand I    1521 - 1564,  także król Czech i Węgier od 1526, cesarz SIR od 1558, arcyksiążę Austrii 
      Karol II    1564 - 1590,  także książę Karyntii i Krainy
  Ferdynand III    1590 - 1637,  także cesarz SIR (jako Ferdynand II), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii od 1619
  Ferdynand IV    1637 - 1657,  także cesarz SIR (jako Ferdynand III), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii
  Leopold VI    1658 - 1705,  także cesarz SIR (jako Leopold I), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii, hrabia Tyrolu od 1665
  Józef I    1705 - 1711,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii
  Karol III    1711 - 1740,  także cesarz SIR (jako Karol VI), król Czech (jako Karol II) i Węgier (jako Karol III), arcyksiążę Austrii
  Maria Teresa    1740 - 1780,  także królowa Niemiec, Czech i Węgier, cesarzowa SIR 
     Dynastia Habsbursko-Lotaryńska
  Józef II    1780 - 1790,  także cesarz SIR, król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii
  Leopold VII    1790 - 1792,  także cesarz SIR (jako Leopold II), król Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii
  Franciszek I    1792 - 1835,  także cesarz SIR (jako Franciszek II) do 1806, król  Czech i Węgier, cesarz Austrii od 1806 
  Ferdynand I    1835 - 1848,  także cesarz Austrii (jako Ferdynand I), król Czech i Węgier (jako Ferdynand V
  Franciszek Józef I    1848 - 1916także cesarz Austrii (Austro-Węgier od 1867), król Czech i Węgier
  Karol IV    1916 - 1918,  także cesarz Austrii (jako Karol I), król Czech (jako Karol III) i Węgier, abdykował po ogłoszeniu republiki