powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


  -  panujący noszący tytuł królewski
  -  panujący noszący tytuł cesarski
     Dynastia Arpadów
      Almos        855/860 - 895,  książę zwierzchni Węgrów
      Arpad          ok.895 - po 907,  książę zwierzchni Węgrów
      Szabolsc          ok.907 - ok.948książę zwierzchni Węgrów
      Fajsz (Fali, Falicsi)           ok.948 - ok.955książę zwierzchni Węgrów
      Taksony (Toksys)             ok.955 - 970/972książę zwierzchni Węgrów
      Gejza (Géza)           970/972 - 997 książę Węgier
  Stefan I "Święty"     997 - 1038,  książę Węgier, król od 1001
     Dynastia Orseolo
  Piotr Orseolo    1038 - 1041
     Dynastia Aba
  Samuel Aba    1041 - 1044
     Dynastia Orseolo
  Piotr Orseolo  (ponownie)    1044 - 1046
     Dynastia Arpadów
  Andrzej I "Biały", "Katolicki"    1046 - 1060
  Bela I    1060 - 1063
  Salomon    1063 - 1074
  Gejza (Géza) I    1074 - 1077
  Władysław (László) I "Święty"    1077 - 1095
  Koloman I "Uczony"    1095 - 1116
  Stefan II    1116 - 1131
  Bela II "Ślepy"    1131 - 1141
  Gejza (Géza) II    1141 - 1162
  Stefan III    1162
  Władysław (László) II    1162 - 1163
  Stefan IV    1163
  Stefan III (ponownie)    1163 - 1172
  Bela III    1172 - 1196
  Emeryk    1182 - 1204,  współwładca do 1196
  Władysław (László) III "Dziecię"    1204 - 1205
  Andrzej II    1205 - 1235
  Bela IV "Wielki"     1235 - 1270,  także książę Styrii 1254-58
  Stefan V    1245 - 1272,  współwładca do 1270, także książę Styrii 1258-60
  Władysław (László) IV "Kumańczyk"    1272 - 1290
  Andrzej III "Wenecjanin"    1290 - 1301
     Dynastia Przemyślidów
  Władysław V    1301 - 1305,  także król Czech (jako Wacław III) i Polski
     Dynastia Wittelsbachów
  Bela V    1305 - 1307,  także książę Dolnej Bawarii (jako Otto III)
     Dynastia Andegawenów (gałąź Kapetyngów)
  Karol I Robert    1307 - 1342
  Ludwik I "Wielki"    1342 - 1382,  także król Polski
  Maria    1382 - 1385
  Karol II z Durazzo    1385 - 1386,  także król Neapolu (jako Karol III)
  Maria (ponownie)    1386 - 1395
     Dynastia Luksemburgów
  Zygmunt Luksemburski    1387 - 1437,  także król Niemiec i cesarz SIR, król Czech, margrabia-elektor Brandenburgii 
     Dynastia Habsburgów
  Albrecht I Habsburg    1437 - 1439,  także król Niemiec (jako Albrecht II), Czech (jako Albrecht I), książę Austrii (jako Albrecht V)
    Dynastia Jagiellonów (gałąź Giedyminowiczów)
  Władysław (Ulászló) I "Warneńczyk"   1440 - 1444,  także król Polski (jako Władysław III)
     Dynastia Habsburgów
  Władysław (László) V "Pogrobowiec"   1444 - 1457,  także król Czech (jako Władysław I), książę i arcyksiążę Austrii 
     Dynastia Hunyady
Maciej I Korwin    1458 - 1490także antykról Czech panujący w części królestwa obejmującej Morawy, Śląsk i Łużyce
    Dynastia Jagiellonów
  Władysław (Ulászló) II Jagiellończyk    1490 - 1516,  także król Czech
  Ludwik II Jagiellończyk   1516 - 1526także król Czech (jako Ludwik I)
    Dynastia Zapolya
  Jan I Zapolya    1526 - 1540,  antykról panujący we wschodniej części królestwa obejmującej Siedmiogród i Słowację 
  Jan II Zygmunt Zapolya    1540 - 1570,  antykról panujący we wschodniej części królestwa obejmującej Siedmiogród i Słowację, abdykował, książę Siedmiogrodu od 1570
     Dynastia Habsburgów
  Ferdynand I Habsburg    1526 - 1564,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR od 1558
  Maksymilian I    1563 - 1576,  także król Niemiec, Czech (jako Maksymilian I), cesarz SIR (jako Maksymilian II), arcyksiążę Austrii 
  Rudolf I    1572 - 1608,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR (jako Rudolf II), arcyksiążę Austrii 
  Maciej II    1608 - 1619,  także król Niemiec, Czech (jako Maciej II), cesarz SIR (jako Maciej I), arcyksiążę Austrii 
  Ferdynand II    1618 - 1637,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Ferdynand III    1625 - 1657,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Ferdynand IV    1647 - 1654,  także król Niemiec, Czech, arcyksiążę Austrii 
  Leopold I    1655 - 1705,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Józef I    1687 - 1711,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Karol III    1711 - 1740,  także król Niemiec, Czech (jako Karol II), cesarz SIR (jako Karol VI), arcyksiążę Austrii  
  Maria Teresa   1740 - 1780,  także królowa Niemiec, Czech, cesarzowa SIR, arcyksiężna Austrii 
     Dynastia Habsbursko-Lotaryńska
  Józef II    1780 - 1790,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Leopold II    1790 - 1792,  także król Niemiec, Czech, cesarz SIR, arcyksiążę Austrii  
  Franciszek I    1792 - 1835,  także król Niemiec, Czech (jako Franciszek I), cesarz SIR (jako Franciszek II) do 1806, cesarz Austrii od 1806 
  Ferdynand V    1830 - 1848,  także cesarz Austrii (jako Ferdynand I), król Czech (jako Ferdynand V)
  Franciszek Józef I    1848 - 1916,  także cesarz Austrii (Austro-Węgier od 1867), król Czech
  Karol IV    1916 - 1918,  także cesarz Austrii (jako Karol I), król Czech (jako Karol III), abdykował po ogłoszeniu republiki