powrót => STRONY HISTORYCZNE

® copyright reserved by Michał Czechowski


 

Wirtembergia
(mapa)

historia
dynastii

drzewo
genealogiczne

 

książęta Wirtembergii

  Eberhard I "Brodaty"
(*Urach 11.XII.1445, +Tübingen 25.II.1496)

hrabia wirtemberski z Urach (jako Eberhard V) 1459-1482, hrabia Wirtembergii 1482-1496, książę Wirtembergii 1495-1496
Syn Ludwika I hrabiego wirtemberskiego z Urach. Objął rządy w 1459 r. po śmierci swojego starszego brata Ludwika II. W 1473 r. zawarł układ ze stryjem Ulrykiem V hrabią wirtemberskim ze Stuttgartu dotyczący dziedziczenia, mający na celu scalenie ziem obydwu linii rodu. Po śmierci stryja w 1480 r. oraz zrzeczeniu się władzy przez kuzyna Eberharda VI "Młodszego" w 1482 r. stał się panem całego hrabstwa Wirtembergii. Hrabia był pasjonatem literatury, pisał i tłumaczył teksty z łaciny. W 1477 r. założył w Tybindze uniwersytet nazwany jego imieniem. W 1495 r. na sejmie Rzeszy w Wormacji cesarz Maksymilian I nadał Eberhardowi tytuł księcia, a jego władztwo podniósł do rangi księstwa. Eberhard "Brodaty" nie doczekał się męskiego potomka, zatem jego następcą w księstwie Wirtembergii został kuzyn Eberhard "Młodszy" były hrabia ze Stuttgartu.
 
  Eberhard II "Młodszy"
(*Waiblingen 1.II.1447, +Lindenfels 17.II.1504)

hrabia wirtemberski ze Stuttgartu (jako Eberhard VI) 1480-1482, książę Wirtembergii 1496-1498
Kuzyn poprzedniego, syn Ulryka V hrabiego wirtemberskiego ze Stuttgartu.
 
  Ulryk
(*Reichenweier, Alzacja 8.II.1487, +Tübingen 6.XI.1550)

książę Wirtembergii 1498-1550
Bratanek poprzedniego, 
 
  Krzysztof
(*Urach 12.V.1515, +Stuttgart 28.XII.1568)

książę Wirtembergii 1550-1568
Syn poprzedniego, 
 
  Ludwik III "Pobożny"
(*Stuttgart 1.I.1554, +Stuttgart 28.VIII.1593)

książę Wirtembergii 1568-1593
Syn poprzedniego, 
 
  Fryderyk I
(*Mömpelgard 19.VIII.1557, +Stuttgart 29.I.1608)

hrabia Montbéliard
1558-1608, książę Wirtembergii 1593-1608
Kuzyn poprzedniego, bratanek księcia Ulryka. 
 
  Jan Fryderyk
(*
Montbéliard 5.V.1582, +koło Heidenheim 18.VII.1628)
książę Wirtembergii 1608-1628
Syn poprzedniego, 
 
  Eberhard III
(*
Stuttgart 16.XII.1614, +Stuttgart 2.VII.1674)
książę Wirtembergii 1628-1674
Syn poprzedniego, 
 
  Wilhelm Ludwik
(*
Stuttgart 7.I.1647, +Hirsau 23.VI.1677)
książę Wirtembergii 1674-1677
Syn poprzedniego, 
 
  Eberhard Ludwik
(*
Stuttgart 18.IX.1676, +Ludwigsburg 31.X.1733)
książę Wirtembergii 1677-1733
Syn poprzedniego, 
 
  Karol Aleksander
(*
Stuttgart 24.I.1684, +Ludwigsburg 12.III.1737)
książę Wirtembergii 1733-1737
Kuzyn poprzedniego, wnuk Eberharda III. 
 
  Karol Eugeniusz
(*Bruksela 11.II.1728, +Hohenheim 24.X.1793)

książę Wirtembergii 1737-1793
Syn poprzedniego, 
 
  Ludwik Eugeniusz
(*Frankfurt nad Menem 6.I.1731, +Ludwigsburg 20.V.1795)

książę Wirtembergii 1793-1795
Brat poprzedniego, 
 
  Fryderyk Eugeniusz
(*Stuttgart  21.I.1732, +Hohenheim 23.XII.1797)

książę Wirtembergii 1795-1797
Brat poprzedniego, 
 
królowie Wirtembergii
  Fryderyk I
(*Trzebiatów 6.XI.1754, +Stuttgart 30.X.1816)

książę Wirtembergii (jako Fryderyk II) 1797-1803, książę elektor 1803-1806,
król Wirtembergii 1806-1816
Syn poprzedniego, brat Zofii Doroty (prawosł. Maria Fiodorowna), żony cara Rosji Pawła I oraz Elżbiety, żony Franciszka II cesarza Niemiec. W latach 1783-87 był rosyjskim generałem gubernatorem w Finlandii. Objął rządy w księstwie w 1797 r. po śmierci ojca. W 1803 r. uzyskał tytuł księcia elektora, który utracił trzy lata później na skutek rozpadu Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dniu 1.I.1806 przyjął nadany mu przez cesarza Napoleona tytuł królewski, który udało mu się zachować mimo upadku Bonapartego.
 
  Wilhelm I
(*Lubin 27.IX.1781, +Suttgart 25.VI.1864)

król Wirtembergii 1816-1864
Syn poprzedniego, do 1800 r. służył w armii austriackiej, wrócił do Wirtembergii w 1806 r. jako następca tronu. W 1808 r. poślubił kolejno Karolinę Augustę, córkę króla Bawarii Maksymiliana I, następnie w 1816 r. swoją kuzynkę Katarzynę, córkę cara Pawła I i Zofii Doroty (Marii Fiodorowny) Wirtemberskiej oraz w 1820 r po raz trzeci inną kuzynkę Paulinę Wirtemberską, córkę stryja Ludwika. Po wstąpieniu na tron osobiście zajął się administrowaniem państwa. W 1818 r. utworzył w Stuttgarcie Uniwersytet Hohenheim jako uczelnię o profilu rolniczo-leśnym, założył w stolicy ogród botaniczny oraz nadał krajowi konstytucję w 1819 r. .
 
  Karol I
(*Stuttgart 6.III.1823, +Stuttgart 6.X.1891)

król Wirtembergii 1864-1891
Syn poprzedniego z trzeciego małżeństwa z Pauliną Wirtemberską, studiował na Uniwersytetach w Tybindze i Berlinie. Po wstąpieniu na tron zapewnił prasie wolność słowa, w 1866 r. spowodował wystąpienie Wirtembergii ze Związku Niemieckiego. Za jego panowania królestwo stało się częścią powstałej w 1871 r. pod przewodnictwem Prus II Rzeszy Niemieckiej. W 1846 r. poślubił Olgę córkę cara Rosji Mikołaja I, jednak jako homoseksualista nie posiadał potomstwa.
 
  Wilhelm II
(*Stuttgart 25.II.1848, +Stuttgart 2.X.1921)

król Wirtembergii 1891-1918, pretendent do tronu 1918-1921
Kuzyn poprzedniego, wnuk Pawła Fryderyka, brata króla Wilhelma I. Studiował prawo i finanse na Uniwersytetach w Tybindze i Getyndze. Po studiach rozpoczął służbę wojskową w armii pruskiej, w której osiągnął stopień marszałka. Abdykował jako ostatni z władców niemieckich 30.XI.1918 r. i do końca życia pozostał w Stuttgarcie.
 

pretendenci do tronu Wirtembergii

  Albrecht Maria
(*Wiedeń 23.XII.1865, +Altshausen, Badenia-Wirtembergia, Niemcy 31.X.1939)

pretendent do tronu Wirtembergii 1921-1939
Kuzyn poprzedniego, prawnuk Aleksandra Fryderyka, brata króla Fryderyka I, desygnowany na następcę nie posiadującego syna króla Wilhelma II. Studiował na Uniwersytecie w Tybindze, a następnie w 1885 r. rozpoczął służbę wojskową, dochodząc w 1913 r. do stopnia generała-pułkownika. W czasie I wojny światowej dowodził w 1914 r. w bitwie w Ardenach i w I bitwie nad Marną, a w 1915 r w I i II bitwie pod Ypres. Po śmierci zdetronizowanego króla Wilhelma II w 1921 r. został głową rodziny Wirtembergów.
 
  Filip Albrecht
(*Stuttgart 14.XI.1893, +Ravensburg, Badenia-Wirtembergia, Niemcy 15.IV.1975)

pretendent do tronu Wirtembergii 1939-1975
Syn poprzedniego, studiował na Uniwersytecie w Tybindze, później od 1912 r. służył w wojsku, brał między innymi udział w walkach podczas I wojny światowej. Przeciwnik reżimu hitlerowskiego, zmuszony do opuszczenia pałacu książęcego w Stuttgarcie zamieszkał 
w wiejskiej rezydencji Altshausen koło miasta Ravensburg w rejonie Jeziora Bodeńskiego.
 
  Karol Maria
(*Friedrichshafen, Badenia-Wirtembergia, Niemcy 1.VIII.1936)

pretendent do tronu Wirtembergii od 1975
Syn poprzedniego, ukończył prawo na Uniwersytecie w Tybindze. W 1959 r. jego starszy brat Ludwik Albert zrezygnował z tytułu oraz prawa do sukcesji po ojcu, aby poślubić morganatycznie Adelajdę von Bodman. Po śmierci ojca w 1975 r. został głową rodziny Wirtembergów oraz prezesem Kamery Dworskiej rodziny Wirtembergów, do której należą między innymi nieruchomości w Niemczech, Kanadzie, Austrii i Hiszpanii, manufaktura porcelany oraz biuro projektowe. Oprócz zarządzania majątkiem rodziny, książę wspiera akcje charytatywne i programy socjalne, w tym Niemiecki Czerwony Krzyż. Jest honorowym senatorem uniwersytetów Eberharda Karola w Tybindze i w Hohenheim.