powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


FIRLEJOWIE
schemat drzewa genealogicznego

LEWARTOWIE
z Bejsc

LEWARTOWIE
z Bejsc, Bochotnicy,
Markuszowic
LEWARTOWIE
z Podolan, Nowej Cerkwi, Zakrzowa,
Dąbrowicy, Motyczy, Mełgwi
MARKUSZEWSCY
MEŁGIEWSCY FIRLEJOWIE
BRONIEWSCY KONARSCY linia GŁÓWNA
KRWACCY
gałąź
z Ogrodzieńca,
Bejsc
, Dąbrowicy
(†po 1695)
gałąź
z Kocka,
Kozina
(†po 1674)
gałąź
z Markuszowa,
Sancygniowa
,
Czemiernik
(†po 1667)
gałąź
z Kamieńca
(Odrzykonia)
(†przed 1730)