powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


MAŁACHOWSCY
schemat drzewa genealogicznego


linia
GŁÓWNA
gałąź magnacka
z Bąkowej Góry, Rozprzy
starsza gałąź
szlachecka
(†1763)
gałąź
hrabiowska
młodsza gałąź
szlachecka
(†1795)
odnoga
z Końskich,
Nowego Miasta
(†1914)
odnoga
z Nałęczowa,
Białaczowa
(†1838)