powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


OSTROGSCY,  ZASŁAWSCY

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa


Ruryk
(Rørik)
(zm.879)
wódz Waregów (wikingów szwedzkich)
w Nowogrodzie Wielkim 862

książęta RUSCY

Igor (Ingvar) Rurykowicz
(zm.945)
wlk.ks.kijowski
od 912 (922 ?)
Światosław I Igorewicz
(zm.972)
wlk.ks.kijowski
od 945
Włodzimierz I "Wielki"
(zm.1015)
ks.Wlk.Nowogrodu od 969,
wlk.ks.kijowski od 980
Izjasław I
(981-1001)
ks.połocki
od 987
Jarosław I "Mądry"
(ok.983-1054)
ks.Wlk.Nowogrodu od 1015,
wlk.ks.kijowski od 1019
książęta
POŁOCCY
, MIŃSCY,
DRUCCY
, WITEBSCY
(wygaśli w XIV w.)
Włodzimierz
(1020-1052)
ks.Wlk.Nowogrodu
od 1036

książęta
HALICCY
(wygaśli w XIII w.)
Izjasław I
(1024-1078)
ks.turowski 1042-52,
nowogrodzki 1052-54,
wlk.ks.kijowski 1054-68, 1069-73 i od 1077
Światosław II (I)
(1027-1076)
ks.czernihowski od 1054,
wlk.ks.kijowski
od 1073
Wsiewołod I
(1030-1093)
ks.perejasławski 1054-73,
czernihowski 1073-78,
wlk.ks.kijowski od 1076-77 i od 1078
Igor
(1036-1060)
ks.włodzimiersko-
wołyński od 1054,
smoleński
od 1057
książęta
TUROWSCY
, PIŃSCY
książęta
CZERNIHOWSCY
,
MUROMSCY
, RIAZAŃSCY,
NOWOGRODZKO-SIEWIERSCY,
ODOJEWSCY, MASALSCY,
OBOLEŃSCY
książęta i wielcy książęta
PEREJASŁAWSCY
,
WŁODZIMIERSKO-WOŁYŃSCY
,
ŁUCCY
, BEŁSCY, HALICKO-WOŁYŃSCY,
ROSTOWSCY, SUZDALSCY,
SMOLEŃSCY
, JAROSŁAWSCY,
WŁODZIMIERSCY, TWERSCY, SZUJSCY, STARODUBOWSCY, MOSKIEWSCY,
carowie ROSJI
książęta
GRODZIEŃSCY


potomkowie ?
książęta
DOLSCY, HORODECCY,
KAPUSTA
, KOZEKA,
WIELICCY
Daniel (Danił)
(zm.po 1366)
bojar książąt halicko-wołyńskich,
namiestnik ks.litewskiego Lubarta w Ostrogu
Aleksander
ks.czetwertyński
1387

książęta
CZETWERTYŃSCY           książęta OSTROGSCY

Michał
(zm.1399)
Dymitr
(zm.1399)
Fiodor
(zm.ok.1445 ?)
z Ostroga, Brodowa,
z Zasławia, Korca, Chłapotyna, Iwanina, Chrestowicz, Krasnego, Krupy
od 1386
namiestnik w Łucku 1386, st.łucki 1387,
zakonnik w Ławrze Peczerskiej w Kijowie
jako Feodosij (Teodozy) od po 1440
Aleksander
zakonnik 
w Ławrze
Peczerskiej
w Kijowie

Jerzy

Anastazja ? Fiodor
ks.nieświcki,
st.podolski 1432-33 i 1434


książęta
NIEŚWICCY
, ZBARASCY, WIŚNIOWIECCY,
PORYCCY
, WORONIECCY

OTWÓRZ
Fiodor
(Fedko, Fryderyk)
(zm.po 1438)
husyta
Daniel (Daszko
(zm.po 1419) 
Andrzej (Andruszko)
(zm.po 1435) 
Dymitr
(Mitko)
(zm.po 1442)
Wasyl
(zm.1448/50)
z Ostroga, Zasławia, z Korca do 1443,
z Łopatyna, Krasnego
od 1443,
namiestnik w Turowie 1448, st.łucki
Anna Anastazja
Wacław Fryderyk
(zm.po 1459)
Iwan
(ok.1430-1466/74)
z Ostroga, Krasnego,
Krupy 
Jerzy
(zm.ok.1500)
z Zasławia

książęta ZASŁAWSCY

Agrypina
(Katarzyna)

Michał
(zm.1501)
st.łucki i marszałek ziemi 
wołyńskiej 1500 
Maria ?
(ur.1458)
Konstanty
(ok.1460-1530)
z Ostroga, Zdzięcioła, Zwiahla, Dubna, Turowa, Ptyczy,
Równego, Kołodnego, Czerniechowa, Koźlina, Stepania,
Zołotyjowa, Horbaków, Podolan, Horodca, Tutowicz, Luchczy,
Hluska, Roztoki, Maniowa, Łopuszny, Sulżyńców, Stołowiczów, Kopysi, Romanowa, Drohobuża, Połonnego, Krasiłowa, Cudnowa,

hetman litew.1497-1500 i 1507-30,
st.łucki i marszałek ziemi wołyńskiej 1507, kaszt. wileński 1511,
woj.trocki 1522, st.bracławski, winnicki, zwinogrodzki
Andrzej
(zm.ok.1535)
  Iwan 
(zm.1514/16)
z Zasławia
NN (córka)
(1)
Ilia (Eliasz)
(1510/11-1539)
z Ostroga, Zdzięcioła, Satijowa, Krupy,
Dubna, Drohobuża, Zwiahla, Stepania, Równego, Czerniechowa, Hłuska, Suszy, Januszpola, Połonnego, Krasiłowa, Cudnowa,

st.bracławski, winnicki
(2)
Zofia
(po 1522-po 1531)
(2)
Wasyl (Konstanty Wasyl)
(1524/25-1608)
z Dubna, Drohobuża, Zdzięcioła, Zwiahla, Zdłobic, Krupy,
Tarnowa, Wiewiórki, Tarnopola, Wilska, Krasnego, Białogródki,
Ostroga, Połonnego, Cudnowa, Sulżyńców, Krasiłowa, Kołodnego,
Czerniechowa, Żórawna, Satijowa, Januszpola, Stepania, Kopysi,
Hłuska, Romanowa, Suszy, Monastyru,

st.włodzimierski i marszałek ziemi wołyńskiej 1550, woj.kijowski 1559
Michał
(zm.ok.1530) 
Kuźma 
(zm.1566)
z Zasławia,
dzierżawca świsłocki,
kamieniecki

Zofia
(zm.przed 1507)
Elżbieta (Halszka
(1539-1582) 
Janusz
(1554-1620)
z 1/2 Ostroga, Międzyrzeca Koreckiego, Dubna,
Stepania, Bazalii, Konstantynowa, Krasiłowa,
Kuźmina, Sulżyńców, Januszpola, 1/2 Tarnowa, Cudnowa,
Romanowa, Krasnopola, Tarnopola, Tuchli, Skoli,
Opatowa, Ćmielowa, Wiewiórki, Mizoczy, Miropola,
I ordynat ostrogski
od 1609,
woj.wołyński 1585, kaszt.krakowski 1593, 
st.włodzimierski, białocerkwicki, czerkaski, 
kaniowski, bohusławski, perejasławski
Konstanty
(1555/56-1588)
krajczy litew. 1579,
podczaszy litew.1588,
st. włodzi-
mierski
Elżbieta 
(ok.1557-1599)
Katarzyna 
(1560-1579) 
Aleksander
(1570-1603)
z 1/2 Ostroga, Suraża, Zwiahla,
Berezdy, Satijowa, Polonnego, Lubartowa, Ostropola,  Drohobuża, Kołodnego, Czerniechowa, Turowa, Równego, Krasnego, Raszkowa, 1/2 Tarnowa, Tarnopola, Przeworska, Rożnowa,

woj.wołyński 1593
Janusz
(zm.1562)
z Zasławia
Anna
(zm.1590)
(1)
Eleonora
(zm.1618)
(1)
Eufrozyna 
(zm.1628)
(3)
Jan Włodzimierz
(1617-1618)
Zofia 
(zm.1622)
Aleksander
Adam
(ok.1596-1597)
Adam
Konstanty
(1597-1618)
Janusz
Paweł
(1598-1619) 
Katarzyna 
(zm.1642)
Anna 
Alojza
(1600-1654)
Krzysztof
(ok.1603-1604)
Janusz
(zm.1629)
z Zasławia,
woj.podlaski 1591,
wołyński 1604
Michał
(zm.po 1586)
Zofia
(1)
Aleksander
(zm.1629)
z Zasławia,
II ordynat ostrogski
od 1620,
kaszt.wołyński 1605,
woj.bracławski 1615, kijowski 1628, st.żytomierski
(1)
Konstanty 
(zm.1615) 
(1)
Jerzy 
(1592-1636)
st.włodzimierski
(1)
Elżbieta
(1)
Zofia
(zm.1622/26)
Franciszek
(zm.przed 1622)
Władysław Dominik
(1618-1656)
III ordynat ostrogski od 1629,
koniuszy koronny 1636, 
woj.sandomierski 1645, krakowski 1649, 
regimentarz 1648, st. łucki
Konstanty Aleksander
(1620-1642)
Janusz
Izydor
(1622-1649)
Konstancja 
(zm.1630)
 
  (2)
Aleksander
Janusz

(po 1650-1682)
(2)
Eufrozyna
(2)
Teofila
Ludwika
(1654-1709)
IV ordynat ostrogski
od 1656

 

  indeks osób

  małżeństwa