powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


POTOCCY
schemat drzewa genealogicznego

linia
GŁÓWNA
gałąź
ze Święcic
(†przed 1568)
linia
WIELKOPOLSKA
(Żelazna Pilawa)
linia
HETMAŃSKA
(Srebrna Pilawa)
linia
PRYMASOWSKA
(Złota Pilawa)
gałąź
z Gwoźdźca
(†1703/10)
starsza gałąź
z Buczacza
(†1782)
gałąź
z Tulczyna
gałąź
z Podhajec
gałąź
ze Smotryczy
(† XIX w.)
gałąź
z Guzowa
(†1801)
gałąź
z Chrząstowa
odnoga
z Teplika
i Sitkowic
(nie wygaśli)
odnoga
z Wilanowa,
Jabłonnej
,
Zatora
i Brzeżan
(†1949)
odnoga
z Moskarzewa
i Praszki
(nie wygaśli)
gałąź
z Łańcuta
gałąź
z Krzeszowic
(nie wygaśli)
gałąź z Monasterzysk
młodsza
gałąź
z Buczacza
(†1942/43)
gałąź
z Tykocina, Korca i Rosi
odnoga
z Antonin
(nie wygaśli)
odnoga
z Rymanowa
gałąź
de Montalk
(nie wygaśli)
odnoga
z Olszy i Bończy
(nie wygaśli)