powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


SANGUSZKOWIE

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa

          książęta SANGUSZKOWIE


Sanguszko
(Siemion)
Fiodorowicz

(zm.1454/63)
ks.ratneński
Wasyl Sanguszkowicz
(zm.przed 1475)
dzierżawca bracławski
1443

Iwan (Iwaszko) Sanguszkowicz
(zm.1470/75)
Aleksander Sanguszkowicz
(zm.po 1491)
z Koszyra,
st.włodzimierski ok.1460 (?1480),
krzemieniecki 1484

Michał Sanguszkowicz
(zm.po 1511)
z Kowla, Chwalimicz, Tyszkowców,
Zajęczyc, Wołkowicz

         linia KOWELSKA

          linia KOSZYRSKA

          z KOSZYRA

(1?)
Michał
(zm.przed
1501)
z Kamienia
Koszyrskiego
          z NIESUCHOJEŻY (1)
Andrzej (zm.1534)
z Niesuchojeży,
namiestnik krzemieniecki 1498-1502,
bracławski i winnicki 1500, st.włodzimierski 1508-31,
marszałek ziemski wołyński 1522
Janusz
(zm.ok.1516)
dworzanin
król.1508
Wasyl
Sanguszkowicz Kowelski

(zm.ok.1558)
z Kowla, Smolan, Swisłoczy, Obolców, Białego Kowla, 
dworzanin król. 1508,
dzierżawca swisłocki 1543
Andrzej
Sanguszkowicz Koszyrski
(zm.1560)
z Kamienia Koszyrskiego, Horochowa,
Białopola, Jabłonnego, Wysocka, Luszniewa,

marszałek hospodarski 1522-47,
sprawca woj.kijowskiego 1540-42,
st.łucki 1542, klucznik, horodniczy
i mostwowniczy łucki 1564
Nastazja Newidana

(1 lub 2)
Roman
(zm.1517)
st.bracławski,
winnicki,
zwinogrodzki

(1 lub 2)
Fiodor
(zm.1547)
z Niesuchojeży, Łokaczy,
Dolska, Tarhowiszcza,

st.włodzimierski 1531,
marszałek ziemski
wołyński 1535,
st.bracławski, winnicki 1544
(1 lub 2)
Zofia
(1 lub 2)
Maria
(1 lub 2)
NN (córka)
(1 lub 2)
Fiedora
(1 lub 2)
Wasylisa
(1 lub 2)
Helena
(2)
Hanna
(zm.1561)

(1)
Hrehory
(Grzegorz)
(zm.1555)

(1)
Hanna
(1)
Maryna
(1)
Magdalena
(1)
Aleksander
(zm.1565)
z Koszyra, Horochowa, Białopola,
Jabłonnego, Wysocka, Luszniewa,
marszałek hospodarski
1553
(1)
Anna
(2)
Hanna
(zm.1570)
Dymitr
(zm.1554)
st.żytomierski, czerkaski,
kaniowski
Roman (zm.1571)
z Połonnego, Niesuchojeży, Łokaczy, 
woj.bracławski 1566,
hetman polny litew. 1567,
st.żytomierski, dzierżawca rzeczycki,
ks.polski 1569
Jarosław
(zm.1564)
Fiedora Andrzej
(zm.1591)
ks.polski 1569
Fiedora
Lew
(zm.1571)
z Koszyra, Peremyla,
ks.polski 1569
Fiodor
Roman

(zm.1591)
z Połonnego, Niesuchojeży, Łokaczy
Aleksandra
(zm.1602)
Fiedora
(zm.1598)
Szymon Samuel
(zm.1638)
z Białego Kowla, Smolan, Horwola,
marszałek orszański 1620,
kaszt.mścisławski 1620, witebski 1621,
woj.witebski 1626, st.suraski, 
Helena
(zm.po 1643)
Aleksandra
Hrehory (Grzegorz)
(zm.1601/02)
kaszt.lubaczowski 1597,
bracławski 1598
(1)
Zofia
(zm.1629)
(1)
Kazimierz
(zm.1655)
(1)
Hieronim
(ok.1611-1657)
bp metoneński 1645,
smoleński 1654
(1)
Helena (Eufrazja)
(ok.1617-po 1659)
Karmelitanka Bosa w Wilnie,
przełożona klasztoru
(1)
Jan Władysław
(zm.1652)
z Białego Kowla, Smolan, Rakowa,
st.suraski
(1)
Katarzyna
(1)
Krystyna
(1)
Eufrozyna
(1)
Elżbieta Anna (Aurea)
(zm. po 1635)
Benedyktynka
w Wilnie 
(2)
Helena
Adam Aleksander
(zm.1653)
z Kamienia Koszyrskiego, Tupałach,
Worokomli, Krasnodubia, Suchowoli,

kaszt.kijowski 1618, woj.podolski 1621,
wołyński 1630, st.włodzimierski, doliński,
Anna
(zm.po 1634)
Aleksandra
(Magdalena)
(1594-1625)
Bernardynka
we Lwowie 
Hieronim
(1651-1684/85)
z Białego Kowla,
Smolan, Rakowa,

dworzanin król., st.suraski
Anna Katarzyna
(1676-1746)
Kazimierz
Józef Antoni
(1677-1706)
marszałek nadworny litew.
od 1702
Krystyna
(1679-1756)
Paweł Karol
(1680-1750)
z Białego Kowla, Smolan,
Lewartowa (Lubartowa), Kosina, Ćmielowa,
Zasławia, Tarnowa, Sławuty, Antonin, Rakowa,

VII ordynat ostrogski od 1720,
podskarbi nadw.litew.1711,
marszałek nadw.litew.1713, marszałek wlk.litew.1734,
st.krzemieniecki, czerkaski
(2)
Janusz Aleksander
(1712-1775)
z Zasławia,
VIII ordynat ostrogski
1750-66, 
miecznik litew.1735,
marszałek nadw.litew. 1750-60
(3)
Konstancja
(1736-1737)
(3)
Antoni
(1737-1738)
(3)
Anna
(1739-1766)
(3)
Józef Paulin
(ok.1740-1781)
z Lubartowa,
marszałek nadw.litew. 1760,
marszałek wlk.litew. 1768,
st.krzemieniecki
(3)
Justyna (Krystyna)
(1741-1778)
(3)
Michał
(1742-1744)
(3)
Hieronim Janusz
(ok.1743-1812)
ze Sławuty, Tarnowa,
Antonin, Szepetówki,

miecznik litew.1775, woj.wołyński 1775,
st.czerkaski, kazimierski
(3)
Kunegunda
(ur.1746)
(3)
Janusz Modest
(1749-1806)
z Zasławia, Lubartowa,
strażnik wlk.kor.1787,
st.krzemieniecki
(3)
Krescencja
(1749-1750)
          gałąź ze SŁAWUTY, TARNOWA

     gałąź z ZASŁAWIA, LUBARTOWA

Roman
(1775-1790)
(1)
Eustachy Erazm
(1768-1844)
(1)
Maria
(1770-1827)
(1)
Paweł
(1771-1780)
(3)
Dorota
(1781-1798)
(3)
Tekla
(1786-1869)
(3)
Józef
(1787-1798)
(2)
Karol
(1779-1840)

z Zasławia
(2)
Konstanty
(1781-1808)
z Lubartowa
(2)
Barbara
(zm. w
dzieciń.)
(2)
Klementyna (1786-1841)
z Lubartowa,
Zasławia
ze Sławuty, Tarnowa, Gumnisk,
Antonin, Szepetówki, Lubartowa,

marszałek szlachty gub.wołyńskiej
Dorota
(1799-1829)

Roman Stanisław
(1800-1881)
ze Sławuty, Antonin, Szepetówki,
Szarogrodu, Satanowa, Piszczowa,
z części Zasławia

kpt. wojsk pol.

Władysław Hieronim Adam
(1803-1870)
z Tarnowa, Gumnisk, Podhorców,
z części Zasławia, 

austr. ces. tajny radca,
członek dziedziczny
austr. Izby Panów 1861 
Mieczysław
(1807-1813)
Klementyna (ur. i zm.1808)
Maria
Klementyna

(1830-1903)
z Antonin, Szepetówki,
Szarogrodu,
z części Zasławia
Jadwiga
Klementyna
(1830-1918)
Roman Damian Eustachy
(1832-1917)
ze Sławuty, z części Zasławia,
I ordynat zasławskiod 1907
Paweł Roman
(1834-1876)
z Tarnowa, Gumnisk,
kawaler honorowy
maltański
Helena
(1836-1891)
Eustachy Stanisław Salwator
(1842-1903)
z Tarnowa, Gumnisk, Podhorców,
członek dziedziczny austr. Izby Panów 1879,
marszałek krajowy galicyjski 1890-95,
namiestnik Galicji 1895-98,
c.k.austr. tajny radca
Teresa
Elżbieta

(1864-1893)
Roman Władysław Stanisław Antoni
(1901-1984)
z Gumnisk, Podhorców,
emigrował do Brazylii
(1)
Piotr Antoni
Samuel

(1937-1989)
Paweł Franciszek
Roman

(ur.1973)
Olimpia
(ur.2010)

 

  indeks osób

  małżeństwa