powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


SAPIEHOWIE
schemat drzewa genealogicznego


linia
GŁÓWNA
(†przed 1533)

linia
CZEREJSKA
(SIEWIERSKA)

linia KODEŃSKA

potomkowie Iwana Bohdanowicza

potomkowie
Iwana (Janusza)
Bohdanowicza
(†1650)

potomkowie
Fiodora Bohdanowicza
(†po 1619)

gałąź
z Maciejowa
(później z Kodnia)
(†1751)

gałąź
z Bociek, Holszan
(†1646)

potomkowie Iwana Iwanowicza
(†1639)

potomkowie Pawła Iwanowicza
(nie wygaśli)

gałąź
z Wisznic
(później z Kodnia)
(†1812)

gałąź
z Krasiczyna

(nie wygaśli)

gałąź
z Bazalii, Krasiłowa,
Wysokiego Litewskiego

(†1937)