powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


SOBIESCY
linia GŁÓWNA, gałęzie z Radoryża, Lęda, Pilaszkowic, gałąź magnacka, odnoga królewska

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa

           z SOBIESZYNA

Mikołaj
(ok.1420-po 1480)
z Sobieszyna, Radoryża,
Lęda, Ułęża

Stanisław
(ok.1450-1508/16)
z Sobieszyna, Radoryża,
Lęda, Ułęż
a

Jadwiga
1480

Katarzyna
1481-1520

Piotr
(ok.1460-po 1508)
z Lęda

Mikołaj
(ok.1480-ok.1547)
z Sobieszyna, Lęda,
Ułęża, Krzyńca

z RADORYŻA

Walenty
(ok.1482-1556)
z Radoryża, Krzyńca,
Wierzchowisk

          z LĘDA

Zbigniew
(ok.1484-po 1531)
z Krzyńca, Lęda

Sebastian
(ok.1486-1557)
z Chmielnika, Jaskowic,
Blinowa, Pilaszkowic
Urszula
1531-49
Piotr
1531-48,
z Bychawki
Paweł
1540-60,
z Bychawki

z PILASZKOWIC

gałąź
z Sobieszyna

OTWÓRZ
Krzysztof
1565-69,
z Radoryża,
Cisownika,
Krzyńca, Wierzcho-
wisk

gałąź
z Radoryża
(nie wygasła)
Mikołaj
1565
z Krzyńca, Wierzcho-
wisk
Walenty
1565
z Krzyńca, Wierzcho-
wisk

Zbigniew
(ok.1520-
przed 1582)
z Lęda

Klemens
1546-69,
z Lęda
Dobrogost
1569,
z Lęda
Hieronim
1548-69,
z Kamionki

Mikołaj
(ok.1517-1539)
Stanisław
(ok.1518-1581)
z Pilaszkowic,
Woli Giełczewskiej
(Sobieskiej)
Jan
(ok.1520-1564)
z Pilaszkowic,
Woli Giełczewskiej
(Sobieskiej)
Anna
1559
Anna
1593
Marcin
1598,
z Lęda
Franciszek
1598,
z Lęda
Krzysztof
1598,
z Lęda
Krzysztof
1569,
z Kamionki

gałąź ruska
(nie wygasła)

          gałąź MAGNACKA

Marcin
(ok.1550-1593)
z Woli Giełczewskiej
(Sobieskiej)
Barbara
(ok.1555-
po 1593)
Marek
(1549/50-1605)
z Pilaszkowic, Złoczowa,
Woli Giełczewskiej (Sobieskiej),

dworzanin królewski 1577,
chorąży nadworny koronny 1581, kaszt.lubelski od ok.1597,
woj.lubelski od 1598,
st.krasnostawski
Mikołaj
(ok.1550-
1565/81)

Sebastian
(ok.1552-1614)
dworzanin królewski 1594,
chorąży nadworny
koronny 1596,
st.rosicki, bohusławski

Anna

gałąź
z Lęda
(nie wygasła ?)
(1)
Jakub
(1580-1646)
(1)
Zofia
(ur.ok.1582)
(1)
Aleksandra
Marianna
(ok.1584-
1645)
(1)
Katarzyna
(ur.ok.1586)
(1)
Gryzelda
(ok.1588-
1621)
(1)
Anna
(ok.1590-
1646)
(2)
Jan
(ok.1591-
1627)
(2)
Helena
(zm. w dzieciństwie)
Tomasz
(zm.młodo)
Stefan
(zm.1660)
Jezuita
Zofia
Konstancja
(1606-1650)
ze Złoczowa,
Zborowa, Jezierzan, Pomorzan,
Żółkwi, Oleska, Podhorców,
Pilaszkowic, Woli Giełczewskiej (Sobieskiej),
dworzanin królewski 1617,
krajczy koronny 1628,
podczaszy koronny 1636, woj.bełski 1638, ruski 1641, kaszt.krakowski 1646,
st.trembowelski, krasnostawski, jaworowski,
stryjski, kałuski, barski, gniewski
(2)
Marek
(1628-1652)
st.krasnostawski,
jaworowski
(2)
Jan
(1629-1696)
ze Złoczowa, Zborowa, Pomorzan,
Żółkwi, Oleska, Błudowa, Pilaszkowic,
Woli Giełczewskiej (Sobieskiej), 
(2)
Katarzyna
(1634-1694)
(2)
Anna Rozalia
(1636-1655)
Benedyktynka
we Lwowie
od 1653
(2)
Stanisław
(zm.w dzieciństwie)
(2)
Stanisław
Michał
(zm.w dzieciństwie)
(2)
Zofia
(zm.w dzieciństwie)
(2)
NN
(córka)
(zm.w dzieciństwie)
(2)
NN
(córka)
(zm.w dzieciństwie)
Podhorców, Brodów, Zahorców, Wilanowa,
chorąży wlk.koronny od 1656-65, marszałek wlk.koronny 1665-76,
hetman polny koronny od 1666-68, hetman wlk.koronny 1668-76,
kr.Polski jako Jan III od 1674
odnoga KRÓLEWSKA
Jakub Ludwik
(właściwie Ludwik Henryk Jakub)
(1667-1737)
ze Złoczowa, Brodów, Pomorzan,
Żółkwi, Oleska, Wilanowa,
ks.oławski 1691-1719 i od 1722,
st.pucki
NN (córka)
(ur. i zm.1669)
NN (córka)
(ur. i zm.1669)
Teresa Teofila
(ur. i zm.1670)
Adelajda Ludwika
(1672-1677)
Maria
Teresa

(1673-1675)
NN (córka)
(ur. i zm.1674)
Teresa
Kunegunda

(1676-1730)
Aleksander Benedykt
Stanisław

(1677-1714)
z Pomorzan, Wilanowa
NN (córka)
(ur. i zm.1678)
Konstanty Władysław
(1680-1726)
z Żółkwi, Oleska, Podhorców,
Wilanowa, Pomorzan
Jan
(1683-1685)
NN (córka)
(ur. i zm.1684)
Maria
Joanna
Leopoldyna

(1693-1695)
Maria Kazimiera
Józefa
Anna Teresa Karolina

(1695-1723)
Jan
(1695/96-
1696)
Maria Karolina
Katarzyna

(1697-1740)
ze Złoczowa
Jan
(1698-1699)
Maria Klementyna
(1702-1735)
Maria Magdalena
(ur. i zm.1704)

 

  indeks osób

  małżeństwa