powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


TOPORCZYCY (TOPOROWIE)
schemat drzewa genealogicznego

linia
GŁÓWNA

linia
z MORAWICY
SIECIECHOWICE

PŁAZOWIE,
ŻARNOWIECCY,
NEKANDA-TREPKOWIE,
TREPKOWIE,
GRZEGORZEWSCY,
MORSCY,
ZIEMIUCHOWIE-MARCINOWSCY,
KARWATOWIE,
ROGOZIŃSCY
KRZYWOSĄDOWICE

TOPOROWIE z Jaranowa,
TOPOROWIE z Zalasu, z Łękawy,
NASZANOWIE,
PŁOCCY,
BALICCY (ZAGÓRZAŃSCY)
NOSALOWIE,
RUPOWICE
TUŁKOWSCY PILECCY

RUPOWICE
,
TOCHOŁOWSCY
,
ALEKSANDROWSCY,
PLECHOWSCY
TĘCZYŃSCY MORAWICCY,
PISARSCY (RYTERSCY),
PACZÓŁTOWSCY,
BALICCY
OSSOLIŃSCY BIRKOWSCY (KRZELOWSCY),
ŁOWNICCY,
JAKUBOWSCY,
KOŁCZKOWIE-ŁĘCCY
ZAKLIKOWIE

TARŁOWIE
(†na przełomie
XIX i XX w.)
gałąź
z Rabsztyna
(†1509)
linia GŁÓWNA
(†1536)
gałąź
z Kraśnika
(†1563)
linia GŁÓWNA
gałąź
z Konińskiej Woli
później z Tęczyna

(†1637)
linia
STARSZA
z Balic
(†po 1521)
linia
ŚREDNIA
z Ossolina
linia
MŁODSZA
z Klimontowa
gałąź
ze Zgórska
(†1826)
gałąź
galicyjsko-
wołyńska
(nie wygaśli)
gałąź
podlaska
(†1794)
gałąź
podlasko-
małopolsko-
mazowiecka
(†1860)
gałąź
litewska
(†1940)