powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


NIEŚWICCY, ZBARASCY

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa

           książęta NIEŚWICCY


Fiodor

ks.nieświcki, st.podolski
1432-33, 1434
[prawdopodobnie potomek RURYKOWICZÓW
książąt turowsko-pińskich]
Jerzy
Nieświcki
1467

           książęta ZBARASCY

Wasyl Nieświcki
(zm.przed 1463)
ze Zbaraża
Iwan
Nieświcki
(zm.po 1466)
Wasyl Zbaraski
(zm.po 1472)
ze Zbaraża
Sołtan Zbaraski
(zm.ok.1472)
z Wiśniowca, Horodka
Siemion Zbaraski
(zm.ok.1481)
z Kołodnia, Czerniahowa,
st.krzemieniecki ok.1480
Jaczko
Nieświcki
1478
Michał
Nieświcki
1478
Michał Zbaraski
(przed 1460-ok.1517)
z Wiśniowca
Siemion Zbaraski "Starszy"
(zm.po 1481)
ze Zbaraża
Siemion Zbaraski "Średni"
(zm.po 1477)
Siemion Zbaraski "Młodszy"
(zm.po 1488)
Maryna Fiodor Zbaraski
z Porycka, Woronczyna, Opryłowców
1495
Nastazja

książęta
WIŚNIOWIECCY

OTWÓRZ
Hanna Andrzej
(zm.przed 1540)

książęta
PORYCCY
, WORONIECCY

OTWÓRZ
Mikołaj
(zm.1574)
sprawca woj.kijowskiego 1559,
st.krzemieniecki 1560
Stefan (zm.1585)
dworzanin król.1543, woj.witebski 1555,
kaszt.trocki 1564, woj.trocki 1566,
dzierżawca smilski, żasleński,
rudnicki, dorsuniski
Jerzy (zm.1580)
Władysław
(zm.1581/82)
sprawca woj.kijowskiego 1574,
st.botocki
Michał
(zm.przed 1555)
Małgorzata Elżbieta
(1)
Janusz
(zm.1608)
woj.bracławski 1576,
st.krzemieniecki, piński
(1)
Marusza
(Maryna)
(1)
Piotr
(1548-
ok.1569)
(3)
Barbara
(ok.1582-
1602)
(1)
Marusza
(Małgorzata)
(1)
Nastazja
(?)
Halszka
(Helena)
(?)
Katarzyna
Stefan (zm.ok.1605) Konstanty (zm.przed
1608)
Piotr (zm.1603/04) Anna
(zm.po 1636)
Magdalena Katarzyna NN (?córka)
Janusz
(zm.1631)
krajczy kor.1612, podczaszy kor.1619,
kaszt.krakowski 1620,
st.piński, sokalski, radohoski
Krzysztof
(1580-1627)
koniuszy wlk.kor.1615,
st.krzemieniecki, wiślicki,
hrubieszowski, bolesławski

 

  indeks osób

  małżeństwa