powrót => RODY POLSKO-LITEWSKIE


ZBARASCY,  WIŚNIOWIECCY,  PORYCCY,  WORONIECCY
schemat drzewa genealogicznego


książęta
NIEŚWICCY
(† XV w.)
książęta
ZBARASCY
(†1631)
książęta
WIŚNIOWIECCY
(†1744)
książęta
PORYCCY
(†1640)
książęta
WORONIECCY
linia
STARSZA
(†po 1615)
linia
MŁODSZA
gałąź
galicyjska
(wygaśli w XX w.)
gałąź
podlaska
(nie wygaśli)
gałąź
lubelska
(nie wygaśli)
gałąź
płocka
(nie wygaśli)