powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


ARPADOWIE
wodzowie i książęta Węgrów, książęta i królowie Węgier, królowie Chorwacji, Dalmacji i Slawonii

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

powiększ => herb królów WĘGIER (pierwotny)  powiększ => herb królów WĘGIER (późniejszy)

 

NN
wódz węgierski ?
       

wodzowie i książęta WĘGRÓW

         
Almos
(ok.820-895)
wódz węgierski,
książę zwierzchni Węgrów
od 855/860
NN (syn)


       

Arpad
(ok.845-ok.907)
wódz węgierski,
książę zwierzchni Węgrów 
od 895
Szabolcs
(zm.ok.948)
wódz węgierski,
książę zwierzchni Węgrów 
od ok.907

Levente (Liüntika)
(zm.przed 907)
wódz węgierski,
pan Moraw 895
Tarhos (Tarkacsu)
(zm.przed 907)
wódz węgierski
Jelek (Üllő)
(zm.przed 907)
wódz węgierski
Jutas (Jutocsa)
(zm.przed 945)
wódz węgierski
Zoltan (Zaltas, Zsolt)
(zm.ok.950)
wódz węgierski
Tavel
(Teveli)
Tas
950


Fajsz (Fali, Falicsi)
(zm.ok.955)
wódz węgierski,
książę zwierzchni Węgrów
od ok.948

Taksony
(925/930-970/972)
wódz węgierski,
książę zwierzchni Węgrów
od ok.955

książęta i królowie WĘGIER

NN (córka) Zerind
(Tar Szerénd)
(zm.przed 971)


Tormas
(Termacs)
(zm.955)


Lehel (Lél)
(zm.955)
wódz węgierski
Súr
(zm.po 955)
wódz węgierski
Géza
(ok.950-997)
ks.biharski do 970/972,
ks.Węgier od 970/972,
przyjął chrzest
w obrządku rzymskim
jako Stefan 972/974
Michał
(ok.955-980/997)
ks.ziem leżących na lewym brzegu
Dunaju od 970/972, ks.nitrzański ?,
przyjął chrzest
w obrządku rzymskim
972/ 974
Koppany
(962/964-997/998)
ks.węgierski
w Somogy
NN (córka,
Przedsława ?)
NN (córka,
Judyta ?)
(ok.969-
po 988)
Stefan I "Święty"
(967/975-1038)
ks.Węgier 997-1001,
król od 1001,
przed chrztem nosił imię Vajk
NN (córka,
Małgorzata ?)
(ok.980-
po 1008)
NN (córka,
Gizela ?)
(ur.ok.987)
NN (córka,
Maria ?)
(zm.1026)
Bazyli
(Wasyl, Vazul, Vaszoly)
(ok.980-po 1031)
ks.nitrzański ?
Władysław "Łysy"
(zm.przed 1031 (1029 ?))
ks.nitrzański ?
Otto
(przed 1002-
zm.młodo)
św.Emeryk
(Henryk)
(1000/07- 1031)
ks.biharski
Andrzej I "Biały", "Katolik"
(ok.1015-1060)
kr.Węgier od 1046,
przyjął chrzest
w obrządku wschodnim
1039/46
Bela I
(ok.1020-1063)
kr.Węgier od 1060,
przyjął chrzest
w obrządku rzymskim
jako Wojciech po 1043
Levente
(zm.1047)
Bogyiszló (Bonuzlo)
(zm.1048)
ks.nitrzański
ok.1042- przed 44
(1)
Adelajda
(Adleta)
(przed 1042-
1062)
(2)
Eufemia

(1046/53-
1111)
(2)
Salomon (1053-1086/87)
kr.Węgier 1063-74
(2)
Dawid

(1053/60-
po 1094)
Géza I
(1044/45-1077)
ks.biharski i nitrzański 1064-74,
kr.Węgier od 1074
Zofia
(1045/50-
1095)
Władysław I "Święty"
(przed 1048-1095)
ks biharski i nitrzański 1064-77,
kr.Węgier od 1077
Lambert
(po 1050-ok.1096)
ks.nitrzański lub biharski
od 1077
Helena
(Ilona)
(po 1050-
ok.1091)
NN (córka,
Zofia ?)
(zm.po 1116)
NN (córka,
Lanka ?, Helena ?)
(zm.1095 ?)
NN (córka,
prawosł. Maria)
(ur.1053/55)

           królowie WĘGIER, CHORWACJI, DALMACJI, SLAWONII

(1)
NN (córka)
(ur.1064/65)
(1)
Koloman I "Uczony"
(ok.1065-1116)
kr.Węgier od 1095,
Chorwacji i Dalmacji
od 1102
(2)
Almos
(1068/75-1129)
kr.Slawonii
1091-95,
ks.nitrzański
1105
(2)
NN (córka)
NN (córka)
(1082/90-
przed 1106)
Piroska (Pryska)
(prawosł.Irena)
(ok.1088-1134)
[córka ? Kolomana I
kr.Węgier]
(1)
Piroska
(Pryska)
(prawosł.Irena)
(ok.1088-1134)
[córka ? Władysława I
kr.Węgier]
(1)
NN (córka,
Zofia
?)
(1)
NN (córka)
(1)
Stefan II
(1101-1131)
kr.Chorwacji
i Dalmacji od 1105,
Węgier od 1116
(1)
Władysław
(1101-1112)
(2)
Borys
Konrad

(1113-
1155/56)
Adelajda
(1105/07-
1140)
Bela II "Ślepy"
(1106/09-1141)
kr.Węgier,
Chorwacji i Dalmacji
od 1131
NN (córka,
Jadwiga
?)
(2)
Elżbieta

(ok.1128-1150/54)
[córka ? Beli II
kr.Węgier]
Koloman
(Konstantyn Dukas Kalamanos)
(1137/45-po 1173)
generał bizantyjski, sebastos,
gubernator Cylicji 1167
Stefan
gubernator Cylicji
1167
Elżbieta
(ok.1128-
1150/54)
[córka ?
Stefana II
kr.Węgier]
Géza II
(ok.1130-1162)
kr.Węgier, Chorwacji
i Dalmacji
od 1141
Władysław II
(ok.1132-1163)
kr.Węgier,
Chorwacji i Dalmacji
od 1162
Stefan IV
(ok.1133-1165)
ks.biharski i nitrzański 1162-63,
kr.Węgier, Chorwacji i Dalmacji
1163
Almos
(1134-
przed 1138)
Zofia
(ur.1136/37)
Benedyktynka w Admont

KALAMANOS
(KALOMANOI)
(w Bizancjum
i Turcji)


Elżbieta
(1144/45-
po 1189)
NN (córka,
Odola
?,
Helwiga ?)
Bela III
(ok.1148-1196)
kr.Węgier, Chorwacji
i Dalmacji
od 1172
Arpad
(ok.1150-
zm.w dzieciństwie)
Stefan III
(1147-1172)
kr.Węgier, Chorwacji
i Dalmacji
1162 i od 1163
Helena
(Ilona)
(1150/58-
1199)
Géza
(ok.1150-
przed 1210)
mieszkał
w Bizancjum
jako Jan
po 1190
Małgorzata
(1162-
przed 1208)
Maria
(n ?)
Elżbieta
(1)
Emeryk
(1174-1204)
ks.Chorwacji i Dalmacji
1194-96,
kr.Węgier, Chorwacji i Dalmacji 
od 1182 (96),
kr.Serbii od 1202/03
(1)
Małgorzata
(prawosł. Maria)
(1175-po 1223)
(1)
Andrzej II
(1176/77-1235)
kr.Halicza 1188-89/90,
ks.Chorwacji i Dalmacji
przed 1198-1205,
regent kr.Węgier 1204-05,
kr.Węgier, Chorwacji i Dalmacji
od 1205
(1)
Salomon
(zm.młodo)
(1)
Stefan
(zm.młodo)
(1)
Konstancja
(ok.1180-
1240)
(2)
NN (córka)
Bela
(ur.1168)
NN (syn)
(ur.ok.1172)
Aleksy
(ur.po 1190)
mieszkał na
Węgrzech
jako Geza
po 1210
NN (syn)
(ur.po 1190)
mieszkał na
Węgrzech
jako Stefan ?
po 1210
Władysław III "Dziecię"
(1199 (1201 ?)-1205)
kr.Węgier,
Chorwacji i Dalmacji
od 1204
Wiola
(Wiolanta ?,
Jolanta
?)
(ok.1204-1251)
(1)
Maria
(ok.1204-
1237)
(1)
Bela IV "Wielki"
(1206-1270)
ks.Chorwacji, Dalmacji i Slawonii
1220 (22)-26,
ks.Siedmiogrodu 1226-35,
(1)
św.Elżbieta
(1207-1231)
(1)
Koloman
(1208-1241)
ks.halicki 1214-15,
król Halicza 1215-16 i 1219-21,
ks.Chorwacji, Dalmacji
i Slawonii od 1226
(1)
Andrzej
(1210/12-ok.1234)
kr.Halicza
1226-34(2)
Jolanta
(1215/19-1251)
(3)
Stefan "Pogrobowiec"
(1235/36-1271)
tytularny ks.Slawonii,
patrycjusz wenecki
kr.Węgier, Chorwacji i Dalmacji od 1235,
ks.Styrii 1254-58
Małgorzata 
"Starsza"
(1220/21-
1242)
Anna
(1226/27-
po 1270)
Katarzyna
(ok.1229-
1242)
św.Kunegunda
(Kinga)
(1234-1292)
Klaryska
w Starym Sączu
od 1280
Konstancja
(ok.1235-
po 1287/88)
Elżbieta
(1236-1271)
Stefan V
(1239-1272)
ks.Chorwacji, Dalmacji
i Slawonii od 1245,
ks.Siedmiogrodu 1252 (57)-70,
Styrii 1258-60
kr.Węgier, Chorwacji i Dalmacji
od 1245 (70)
św.Małgorzata
"Młodsza"
(1242-1271)
Dominikanka
w Veszprém od 1245,
na wyspie Zajęczej na Dunaju
koło Budy od 1252
bł.Jolenta
(Helena)
(ok.1244-
po 1304)
Klaryska
w Gnieźnie
od 1284
Bela
(ok.1245-1269)
ks.Chorwacji, Dalmacji
i Slawonii
od 1262
Elżbieta
(zm.1295/96)
zakonnica
jako Sabina
po 1280
(1)
Stefan
(1264-
zm.młodo)
(2)
Andrzej III "Wenecjanin"
(1265/70-1301)
kr.Wegier,
Chorwacji i Dalmacji
od 1290
(n)
NN
(syn)
1271
(n)
NN
(syn)
1271
Elżbieta
(ok.1255-
1313/26)
Katarzyna
(1255/57-
po 1314)
Maria
(1257/58-
1323)
Anna
(ok.1260-
ok.1281)
Władysław IV
"Kumańczyk"

(1262-1290)
kr.Węgier, Chorwacji
i Dalmacji od 1272
Andrzej
(1268-1278)
ks.Chorwacji, Dalmacji 
i Slawonii
od 1269
(1)
bł.Elżbieta
(1292-1336/38)
Dominikanka
w Töss od 1309
 

 

  indeks osób

  małżeństwa

  Zoltan (Zaltas) (zm.ok.948)   m. NN ks.morawska (? c.Mojmira II ks.wielkomorawskiego)
  Taksony (Toksys) (zm.970/972)   m. NN, Kumanka
  NN (córka Tavela)    m. Lél, wódz węgierski (zm.955)
  Lél (zm.955)   m. NN , c.Taksony ks.węgierskiego
  Géza (zm.997)   m. ok.969 Sarolta (ok.955-po 997), c.Gyuli "Starszego" ks.siedmiogrodzkiego
  Michał (Mihaly) (zm.przed 997)   m. ok.980 NN, ks.bułgarska ? (z rodu Samuela Komitopuli, cara Bułgarii ?)
  NN (córka Tormasa ?, Przedsława ?)   m. ok.980 Światosław I wlk.ks.kijowski (ok.942-972)
  NN (córka Gézy ?, Judyta ?)
  (zm.po 988)
  m. ok.986 (rozwód 987/988) Bolesław I "Chrobry" kr.Polski (966/967-1025)
  Stefan I "Święty" (zm.1038)   m. 995/996 Gizela (ok.985-1060/65), c.Henryka II "Kłótnika" ks.bawarskiego
  NN (córka Gézy, Małgorzata ?)   m. ok.1001 (rozwód ok.1008) Gabriel Radomir car Bułgarii (ok.970-1015)
  NN (córka Gézy, Gizela ?) (ur.ok.987)   m. 1005/10 Csaba palatyn z rodu Aba 
  NN (córka Gézy, Maria ?) (zm.1026)   m. 1009 Otton Orseolo doża wenecki (ok.993-1031/32)
  Władysław (Laszlo) "Łysy" 
 
(zm.przed 1031 (1029 ?))
  m. ok.1000 NN ks.ruska (Premysława (zm.1015 ?), c.Włodzimierza I "Wielkiego"
       wlk.ks.kijowskiego ?)
  Wasyl (Vazul, Vaszoly) (zm.po 1031)   m. przed 1012 NN, ? z rodu Tátonya
  Emeryk (Henryk) (zm.1031)   ? m. ok.1022 NN ks.bizantyjska (c.Romana III Argyrosa, ces.Bizancjum ?) lub chorwacka 
          (Patricissa, c.Kreszimira III kr.Chorwacji ?), może narzeczona, a nie żona ?
  Andrzej I "Biały", "Katolicki" (zm.1060)   m. 1) przed 1039 NN
       2) ok.1046 Anastazja (ok.1023-1074/96), c.Jarosława I wlk.ks.kijowskiego 
  Bela I (zm.1063)   m. 1043/45 NN (1020/25-po 1052), c.Mieszka II Lamberta kr.Polski
  Adelajda (Adleta) (zm.1062)   m. ok.1056 Wratysław II kr.Czech (ok.1032-1092)
  Eufemia (zm.1111)   m. przed 1073 Otto I "Piękny" ks.morawski z Brna i Ołomuńca (ok.1045-1086/87)
  Salomon (zm.1086/87)   m. 1063 Judyta Maria (1047-ok.1100), c.Henryka III kr.Niemiec i cesarza
       [2o ok.1088 Władysław I Herman ks.Polski (1042/44-1102)] 
  Géza I (zm.1077)   m. 1) 1062/63 Zofia (1044/46-ok.1065), c.Gizelberta hr.van Looz
       2) 1065/75 Synadena (zm.po 1077), c.Teodulosa Synadenosa
  Zofia (zm.1095)   m. 1) 1062/63 Ulryk I z Weimaru, mrgr.Krainy i Istrii (zm.1070)
       2) 1070/71 Magnus ks.saski (ok.1045-1106) 
  Władysław I "Świety" (zm.1095)   m. 1077 Adelajda (1067/70-1090), c.Rudolfa hr.z Rheinfelden, ks.Szwabii
  Helena (Ilona) (zm.ok.1091)   m. ok.1063 Dymitr Zwonimir kr.Chorwacji (zm.1089)
  NN (córka Beli I, Zofia ?) (zm.po 1116)   m. 1077/95 Lambert hr.Hont-Pázmány (zm.1132)
  NN (córka Beli I ?, Lanka ?, Helena ?)
  (zm.1095 ?)
  m. przed 1064 Rościsław ks.rostowski, nowogrodzki i wołyński (1038/45-1066)
  NN (córka Beli I ?, prawosł. Maria)   m. 1068 Andronik Dukas współces.bizantyjski (ok.1057-po 1081)
  NN (córka Gézy I ?) (ur.1064/65)   m. NN, możnowładca węgierski
  Koloman I "Uczony" (zm.1116)   m. 1) ok.1097 NN (Felicja ?) (ok.1078-ok.1102), c.Rogera I de Hauteville hr.Sycylii
       2) 1104 (rozwód 1113) Eufemia (ok.1095-1139), c.Włodzimierza II "Monomacha"
          
wlk.ks.kijowskiego
  Almos (zm.1129)   m. 1104 Przedsława, c.Świętopełka II Michała wlk.ks.kijowskiego
  NN (córka Gézy I ?)   m. NN z Miskolc
  NN (córka Władysława I) (zm.przed 1106)   m. przed 1091 Jarosław I ks.włodzimiersko-wołyński (1080/85-1123)
  Piroska (Pryska) (zm.1134)   m. 1104/05 Jan II Komnenos ces.bizantyjski (1087-1143) 
  NN (córka Kolomana I ?, Zofia ?)   m. Saul żupan z Bihar (zm.po 1118)
  NN (córka Kolomana I ?)   m. ok.1117(20) Włodzimierz (Władymirko) ks.halicki (1104-1153)
  Stefan II (zm.1131)   m. 1) ok.1120 NN (Krystyna ?) (zm.przed 1121), c.Roberta I di Aversa ks.Kapui ?
       2) 1121 Adelajda, c.Stefana z Riedenburga, burgr.Ratyzbony
  Borys Konrad (zm.1155/56)   m. przed 1143 Anna Dukaina
  Adelajda (zm.1140)   m. ok.1123 Sobiesław I ks.Czech (ok.1075-1140)
  Bela II "Ślepy" (zm.1141)   m. 1129 (1127 ?) Helena (po 1109-po 1146), c.Urosza I "Wielkiego" wlk.żupana (ks.) Raszki
  NN (córka Almosa, Jadwiga ?)   m. przed 1132 Adalbert "Pobożny" mrgr.Austrii (ok.1104/05-1137/38)
  Elżbieta (zm.1150/54)   m. 1136/38 Mieszko III "Stary" ks.wielkopolski i krakowski (1122/25-1202)
  Géza II (zm.1162)   m. 1144 Eufrozyna (1128/30-ok.1193), c.Mścisława II Fiodora wlk.ks.kijowskiego
  Stefan IV (zm.1165)   m. ok.1157 Maria (ok.1144-1190 ?), c.Izaaka Komnenosa ks.bizantyjskiego
  Zofia (ur.1136/37)   zaręcz. 1139 Henryk Berengar Hohenstauf (1136/37-1150), s.Konrada III kr.Niemiec
  Elżbieta (zm.po 1189)   m. po 1157 Fryderyk (Bedrzych) ks.Czech (ok.1142-1189)
  NN (córka Gézy II, Odola ?, Helwiga ?)   m. ok.1164 Świętopełk ks.morawski z Ołomuńca ? (przed 1145-po 1169)
  Bela III (zm.1196)   m. 1) 1168/72 Agnieszka (1154-ok.1184), c.Renalda z Châtillon-sur-Loing, ks.Antiochii
       2) 1185/86 Małgorzata (1158-1197), c.Ludwika VII "Młodego" kr.Francji
           [1o 1172 Henryk (II) "Młodszy" hr.Andegawenii, Maine i Touraine (1155-1183)]
  Géza (zm.przed 1210)   m. 1190/91 NN Bizantyjka
  Helena (Ilona) (zm.1199)   m. 1172 Leopold V ks.Austrii (1157-1194)
  Stefan III (zm.1172)   zaręcz. 1167 NN, c.Jarosława "Ośmiomysła" ks.halickiego
  m. 1167/68 Agnieszka (1150/54-1182), c.Henryka II (XI) "Jasomirogott" ks.Austrii i Bawarii
       [2o ok.1175 Herman II ze Sponheim, ks.Karyntii (zm.1181)]
  Małgorzata (zm.przed 1208)   m. 1) ok.1177 Izaak Dukas (zm.1185)
       2) po 1186 Andrzej żupan z Somogy (zm.po 1208)
  Maria (córka Władysława II ?)   m. 1165/67 Mikołaj Michieli, patrycjusz wenecki, gubernator Arby
  Elżbieta (córka naturalna Beli III ?)   m. Bökény de Cseklészi
  Emeryk (zm.1204)   m. 1198 Konstancja (ok.1179-1222), c.Alfonsa II "Cnotliwego" kr.Aragonii
       [2o 1210 Fryderyk II (I) Hohenstauf ces.Niemiec, kr.Sycylii i Jerozolimy (1194-1250)]
  Małgorzata (zm.po 1223)   m. 1) 1185/86 Izaak II Angelos ces.Bizancjum (ok.1155-1204)
       2) 1204 Bonifacy I mrgr.Montferratu, kr.Tessaloniki (1150-1207)
       3) po 1210 Mikołaj z Saint-Omer, pan Boecji i Teb (zm.1217/19)
  Andrzej II (zm.1235)   m. 1) przed 1203 Gertruda (ok.1185-1213), c.Bertolda IV (VI) hr.z Andechs, mrgr.Istrii,
           ks.Meranu
       2) 1215 Jolanta (1194/1200-1233), c.Piotra II z Courtenay, hr.z Nevers, Auxerre i Tonnerre
       3) 1234 Beatrycze (1210/15-1245), c.Aldobrandino I mrgr.d'Este, podesty Ferrary, Mantui
           i Werony
  Konstancja (zm.1240)   m. 1198/99 Przemysł Ottokar I kr.Czech (ok.1155-1230)
  Wiola (Wiolanta ?, Jolanta ?)
 
(zm.1251)
  m. 1212/18 Kazimierz I ks.opolski i raciborski (1179/80-ok.1230) 
  Maria (zm.1237)   m. 1221 Iwan Asen II car Bułgarii (1190/96-1241)
  Bela IV "Wielki" (zm.1270)   m. 1218 Maria (ok.1206-1270), c.Teodora I Laskarysa, ces.Nicei
  Elżbieta (zm.1231)   m. 1221 Ludwik IV "Święty" lgr.Turyngii (1200-1227)
  Koloman (zm.1241)   m. ok.1223 Salomea (1211/12-1268), c.Leszka I "Białego" ks.krakowskiego
       i sandomierskiego
  Andrzej (zm.ok.1234)   m. 1223/27 Maria (1210/11-po 1227), c.Mścisława "Udałego" ks.nowogrodzkiego i halickiego
  Jolanta (zm.1251)   m. 1235 Jakub I "Zdobywca" kr.Aragonii (1207-1276)
  Stefan "Pogrobowiec" (zm.1271)   m. 1) 1263 Elżbieta (Katarzyna) (zm.ok.1264), c.nat.Pawła Traversari, patrycjusza
           z Rawenny [1o Tomasz de Foliano]
       2) ok.1264 Tomasina (ok.1250-1300), c.Michała Sbarra Morosiniego, patrycjusza
           weneckiego 
  Małgorzata "Starsza" (zm.1242)   m. ok.1240 Wilhelm z Saint-Omer, pan Teb
  Anna (zm.po 1270)   m. 1243 Rościsław ks.halicki i wlk.ks.kijowski (ok.1225-1263/64)
  Kunegunda (Kinga) (zm.1292)   m. 1239 Bolesław V "Wstydliwy" ks.krakowski i sandomierski (1226-1279)
  Konstancja (zm.po 1287/88)   m. 1246/47 Lew I kr.halicki (1225/29-1299/1300)
  Elżbieta (zm.1271)   m. 1250 Henryk I (XIII) Wittelsbach ks.dolnobawarski (1235-1290)
  Stefan V (zm.1272)   m. 1253 NN (chrz.Elżbieta) (1239/40-po 1290), c.Kocjana chana kumańskiego
       (połowieckiego)
  Jolenta (Helena) (zm.po 1304)   m. 1256 Bolesław "Pobożny" ks.wielkopolski (1224/27-1279)
  Bela (zm.1269)   m. 1264 Kunegunda (zm.po 1292), c.Ottona III "Pobożnego" mrgr.brandenburskiego
       z Salzwedel [2o 1278 Waleran (Walram) IV ks.Limburgii (zm.1279)]
  Elżbieta (zm.1295/96)   m. Moys (Mojżesz) z Dáró, sędzia kumański, żupan z Sopronu, palatyn Węgier (zm.1280)
  Andrzej III "Wenecjanin" (zm.1301)   m. 1) 1290 Fenenna (1268/77-1295), c.Ziemomysła ks.inowrocławskiego
       2) 1296 Agnieszka (1281-1364), c.Albrechta I Habsburga, kr.Niemiec i ks.Austrii
  Elżbieta (zm.1313/26)   m. 1) 1287 Zawisza z Falkenštejnu (ok.1250-1290)
       2) ok.1295 (rozwód 1298/99) Stefan Urosz II Milutin kr.Serbii (ok.1253-1321)
  Katarzyna (zm.po 1314)   m. 1267/68 Stefan Dragutin kr.Serbii i Sremu (zm.1316)
  Maria (zm.1324)   m. 1270 Karol II "Kulawy" kr.Neapolu (1254-1309)
  Anna (zm.ok.1281)   m. 1274 Andronik II Paleolog, ces.Bizancjum (1259-1332) 
  Władysław IV "Kumańczyk" (zm.1290)   m. 1272 Izabela (Maria) (1261-1290/1304), c.Karola I kr.Neapolu i Sycylii