powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (dynastia Duklańska)


PREDIMIROWICZE,  WOJISŁAWICZE
serbscy książęta Dukli, Trawunii (Trebinii), Zahumla, królowie Zety

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa

         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

powiększ => herb WOJSŁAWLJEWICZÓW
         (królów Zety)

Predimir
żupan (książę) Trawunii (Trebinii)
postać legendarna

potomkowie
(synowie ?)

książęta DUKLI, TRAWUNII, ZAHUMLA

Petrisław
(zm.ok.993)
ks.Dukli od po 971
oraz Podgoria
Dragomir 
(zm.1018)
ks.Trawunii (Trebinii)
od po 971
Mirosław
ks.Podgoria
 

Jan Włodzimierz
(ok.978-1016)
ks.Dukli
od ok.993

Stefan Dobrosław I
(ok.992-ok.1050)
ks.Trawunii (Trebinii) od 1018,
Dukli od ok.1043, Zahumla od po 1042

[może identyczny
ze
Stefanem Wojisławem (zm.ok.1042), ks.Zahumla]

NN (córka,
Ticziasława
?)
(zm.po 1018)
NN (córka)
(zm.po 1018)

           książęta DUKLI, królowie ZETY

Gojisław
(zm.1054/55)
ks.
Trawunii (Trebinii)
i zwierzchni ks.Dukli
od ok.1050
Michał I
(ok.1015-1081)
władca części ks.Dukli
(Oblika, Prapratny i Crmnicy) od ok.1050,
kr.Zety od 1077
Saganek
(ur.ok.1025)
władca części ks.Dukli
(Gorska, Kupelnika i Balca) od ok.1050,
ks.Trawunii (Trebinii) od 1054/55
Radosław
(zm.po 1089)
władca części ks.Dukli
(
Lu(s)ki, Podlužja i Kučeva) od ok.1050,
ks.Zahumla do 1089
Predimir 
(zm.1054/55)
ks.Trawunii (Trebinii)
od ok.1050
(1)
Włodzimierz

(zm.przed
1081/82)
(1)
Prijasław
(zm.przed
1081/82)
(1)
Sergiusz
(zm.przed
1081/82)
(1)
Deria
(zm.przed
1081/82)
(1)
Gabriel
(zm.przed
1081/82)

(1)
Mirosław
(zm.przed
1081/82)

(1)
Konstantyn Bodin
(ok.1034-1101)
tytularny car Bułgarii
(jako Piotr III) 1072,
kr.Zety od 1081

(1)
NN
(córka)

 

(2)
Dobrosław II
(zm.po 1114)
kr.Zety 1101-02

(2)
Petrisław
(zm.przed 1082)
żupan
Serbskiej Zagory
od ok.1070

(2)
Nicefor
(2)
Teodor

Branisław
(zm.po 1095)
ks.Zety
od 1089

Dobrosław Gradisław
(zm.ok.1101)
Koczapar
kr.Zety
1102
4 innych
synów

Włodzimierz
(zm.ok.1114)
kr.Zety od 1102

Michał (II)
(1081-1102)
tytularny
kr.Zety
1101-02
Jerzy
(zm.ok.1131)
kr.Zety
ok.1114-18
i 1125-31
Marek
1114

 

Arcyzy
1114

Tomasz

Koczapar

Grubesza
(zm.1125)
kr.Zety
od 1118

Gradinja
(zm.1142)
kr.Zety
od 1131
Predinja
(zm.ok.1101)
Predisław Twardisław Draginja
Michał
1131

Radosław Gradisnić
(zm.ok.1163)
władca Zety od 1142,
książę od 1148/49
Jan Włodzimierz

Michał (III)
(zm.przed 1189)
ks.Zety
ok.1163-86

 

  indeks osób

  małżeństwa

  Dragomir (zm.1018)   m. NN, c.Ljutomira żupana Raszki
  Jan Włodzimierz (zm.1016)   m. ok.998 Teodora Kosara, c.Samuela cara Bułgarii
  Stefan Dobrosław I (zm.ok.1050)   m. NN ks.bułgarska, c.Iwana Władysława lub Gabriela Radomira carów Bułgarii ?
  NN (córka Dragomira, Ticziasława ?)   m. Procul de Cazasiza, patriarcha Raguzy (Dubrownika)
  Michał I (zm.1081)   m. 1) NN
       2) NN, krewna (siostrzenica ?) Konstantego IX Monomacha ces.Bizancjum 
  Radosław (zm.po 1089)   m. Julia N
  Konstantyn Bodin (zm.1101)   m. 1081 Jakwinta (zm.po 1115), c.NN wodza normańskiego z Bari
  NN (córka Michała I)   m. ok.1073 N Longibardopulos gen.bizantyjski
  Włodzimierz (zm.ok.1114)   m. NN c.Wukana I wlk.żupana Raszki
  Michał (III) (zm.ok.1189)   m. Desisława N (zm.po 1189)