powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (Skirmuntowicze)


GIEDYMINOWICZE
schemat drzewa genealogicznego

powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (Giedyminowicze) 

SKIRMUNTOWICZE


GIEDYMINOWICZE
linia GŁÓWNA :
wielcy książęta Litwy

potomkowie
Narymunta

potomkowie
Olgierda

potomkowie
Koriata
(†1414)

potomkowie
Jawnuty
potomkowie
Kiejstuta
(†przed 1452)
potomkowie
Lubarta
(†1431)

książęta :
Rużyńscy

(†w 1 poł.
XVII w.)
Koporscy
(† ?)

książęta
staro-
dubowscy

książęta
bełscy
(†2 poł.XV w.)

książęta
pińscy
(†1471)
książęta
Hołownia-
Ostrożeccy
(†1585)
książęta
Zwiaholscy
(†XV w.)
książęta
Czartoryscy
(nie wygaśli)
książęta
zasławscy
(†1539)
książęta
stepańscy
(†XV w.)
książęta
Tołoczkiewicze

(†XV w.)

książęta :
Kurcewicze

(żyli jeszcze
w 2 poł. XIX w.)
Buremscy
(†1610)
książęta
mścisławscy
(w Rosji, †1622)
książęta
Bujniccy

(†1506)
książęta
Kroszyńscy

(†po 1683)
książęta
Połubińscy

(†w 1 poł.
XX w. ?)
książęta
Łukomscy

(†w 1 poł.
XX w. ?)

książęta
Koreccy
(†1651)

książęta
Chowańscy

(w Rosji,
nie wygaśli)

książęta
Patrikiejewy
(w Rosji,
†1531/45)

Jagiellonowie
(†1572)
książęta
kobryńscy,
ratneńscy
(†ok.1490)
książęta
Trubeccy

(w Rosji,
nie wygaśli)
książęta
nowogrodzko
-siewierscy
(†1440/47)
książęta
mścisławscy
(†1490/95)
książęta
Druccy
(nie wygaśli)

książęta
Szczeniatiewy
(w Rosji,
†1568)

książęta
Bułgakowy
(w Rosji,
†po 1514)
książęta
Sanguszkowie
(nie wygaśli)
Olelkowicze
książęta
kopylscy,
słuccy
(†1592)
książęta
Bielscy

(w Rosji,
†1612)

książęta
Golicyny

(w Rosji,
nie wygaśli)
książęta
Kurakiny

(w Rosji,
nie wygaśli)