powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


GIEDYMINOWICZE
NARYMUNTOWICZE : książęta starodubowscy, bełscy, pińscy, Koreccy, Patrikiejewy, Bułgakowy, Szczeniatiewy

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

           NARYMUNTOWICZE

Narymunt
(chrz.Gleb)

(1300/02-1348)
ks.grodzieński, piński, połocki,
namiestnik w Nowogrodzie Wlk.
Aleksander
(ok.1320-po 1350)
namiestnik w Orechowie
do 1338

książęta
RUŻYŃSCY
(wygaśli w 1 poł. XVII w.),
KOPORSCY
(wygaśli ?)

          książęta STARODUBOWSCY

Patryk
(zm.po 1397)
ks.grodzieński ok.1348-1365,
starodubowski od ok.1369,
nowogrodzki (Nowogrodu Wlk.) 1384
Jerzy
(ok.1326-po 1398)
ks.bełski przed 1352-77 i ok.1382-87, chełmski przed 1359-77,
lubaczowski od 1377, nowogrodzki (Nowogrodu Wlk.) 1379/80,
piński od po 1392

        książęta BEŁSCY

Wasyl
(przed 1330-po 1392)
ks.piński
od przed 1386

         książęta PIŃSCY

Iwan
(zm.po 1385)
Aleksander
(1378-po 1407)
ks.starodubowski 1388-1406,
korecki ? po 1407

     książęta KORECCY

Fiodor 
(zm.1399)
Jerzy
przeniósł się
do Moskwy

          PATRIKIEJEWY

Roman
(zm.1399)

Iwan
"Nos"
(zm.1399)
ks.bełski

Wasyl
"Nos"
1405, 1409
Aleksander
ks.piński
1425
Konstanty
"Kurcz"

z Buremla
1431

Jerzy
"Kożiuszyno"
1379, 1390
Siemion
(zm.po 1407)
ks.korecki ?,
przeniósł się do Moskwy
Wasyl
(zm.po 1442)
ks.korecki
Agrypina
(Agrafena)
(zm.po 1434)
Wasyl
Chowański
przeniósł się do Moskwy
? 1406/07

książęta
CHOWAŃSCY
(w Rosji, nie wygaśli)
Wasyl
(1420-1450)
bojar
Helena Iwan "Gwozd"
(1422-po 1499)
bojar 1461/62, wojewoda moskiewski,
zakonnik w Biełoozierze od 1499
Aleksander
"Nos"
(zm.po 1435)
Andrzej
"Nos"
1442
Iwan
1427
książęta
KURCEWICZE

OTWÓRZ
Daniel
(Daniło)
Wołoch Bohusz
(zm.po 1482)
ks.korecki
Iwan
(zm.przed 1503)
ks.korecki,
namiestnik krasnosielski
1492

Iwan
"Bułgak"

(1440-1498)
bojar 1475, 
wojewoda 
moskiewski
Daniło
"Szczenię"

(1442-1515/16)
bojar 1475, wojewoda moskiewski,
namiestnik w Nowogrodzie Wlk.
1509
Iwan
"Munynda"
zakonnik
od 1499
Michał "Kołyszka"
(zm.1495)
wojewoda
moskiewski
Wasyl (zm.1531/45)
bojar 1495-99,
zakonnik w
Biełoozierze
jako
Wassian
"Kosy"
od 1499

Maria
(Irena ?)

          BUŁGAKOWY

        SZCZENIATIEWY
Bohdan
(zm.po 1540)
Fiodor
(zm.przed 1523)
dworzanin
król.1511
Iwan
(zm.po 1516)
dworzanin
król.1511
Wasyl
(zm.1519)
Lew
(zm.1519)
Aleksander
(zm.1519)
Hanna
(zm.po 1512)
Iwan
"Moszok"
(1466-1495)
Michał 
"Golica"
(1468-1558/64)
bojar 1512, 
Dymitr
(1470-
po 1514)
bojar
Andrzej
"Kuraka"

(1472-po 1521)
bojar,
wojewoda
moskiewski
Michał
(zm.1534)
bojar 1513,
wojewoda
moskiewski

Jerzy
wojewoda moskiewski,
zakonnik jako Jona od 1558
Iwan
(zm.młodo)
Bohusz
(ok.1510-1576)
woj.wołyński 1572,
st.łucki, bracławski, żytomierski,
winnicki, zwinogrodzki
Anna książęta
GOLICYNY
(w Rosji, 
nie wygaśli)
książęta
KURAKINY
(w Rosji, 
nie wygaśli)
Wasyl
(zm.1547)
bojar 1547,
wojewoda
moskiewski
Piotr
(zm.1568)
bojar 1556,
wojewoda
moskiewski
N (córka)
(2)
Jerzy

(zm.przed 1576)
(2)
Joachim
(zm.1612/13)
N (syn)
(zm.1568)
inne dzieci
(zm.po 1568)
Samuel
(ok.1586-1622)
Karol Samuel
(ok.1588-1633)
kaszt.wołyński 1622, st.winnicki
Lawinia
(zm.1641)
Marcybella Anna
(zm.1648)
Izabela
(zm.1669)
Helena Zofia
(zm.1630)
zakonnica
Anna
Katarzyna

(1618-1639)
Aleksander
(zm.przed
1621)
Samuel
Karol

(1621-1651)
st.ropczycki
Eufrozyna
(1623-1647)

 

  indeks osób

  małżeństwa