powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


GIEDYMINOWICZE
OLGIERDOWICZE : wielcy książęta Litwy, książęta kobryńscy, ratneńscy, połoccy, pskowscy,
briańscy, druccy, trubeccy, nowogrodzko-siewierscy, mścisławscy, JAGIELLONOWIE

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

          

          OLGIERDOWICZE

Olgierd
(chrz.Aleksander)

(1303/05-1377)
wlk.ks.Litwy od 1344
(1)
Fiodor
(1324/26-1394/1400)
ks.z Kobrynia, Ratna
i Lubomla

  książęta KOBRYŃSCY, RATNEŃSCY

(1)
Andrzej "Garbaty"
(1325/27-1399)
ks.połocki 1349-87,
namiestnik pskowski 1342-49,
nowogrodzki (Nowogrodu Wlk.) 1394, 
z Łukomli
(1)
NN
(syn)
(zm.1353)
(1)
Dymitr "Starszy"
(zm.1399)
ks.briański 1371, 
trubecki, drucki 1372,
Perejasławia Riazańskiego
1379-88
(1)
Włodzimierz
(ok.1331-po 1398)
ks.witebski 1367,
kijowski 1362 ?-94, kopylski od 1395,
słucki od po 1395
(1)
NN
(córka)
(zm.po 1370)

(1)
Agrypina
(przed 1342-
1393)

(2)
Kenna
(chrz.Joanna)
(ok.1351-1367)
(2)
Eufrozyna
(ok.1352-
1405/06)
(2)
Skirgiełło (chrz.Iwan)
(ok.1354-1394)
ks.witebski ok.1373-81, trocki 1382-92,
połocki 1387-94, kijowski 1394,
namiestnik Litwy 1386-92
(2)
Korybut
(chrz.Dymitr)
(ok.1355-po 1404)
ks.nowogrodzko-siewierski
ok.1375-92
(2)
Teodora (Fedora)
(ur.ok.1355 lub 1360/61)
(2)
Lingwen
(chrz.Siemion)
(po 1356-po 1431)
namiestnik nowogrodzki 1389-92,
połocki 1396,
ks.mścisławski od po 1390
(2)
Helena
(1357/60-1437)
(2)
Jagiełło
(chrz.Władysław)
(ok.1362-1434)
wlk.ks.Litwy 1377-81 i 1382-1401,
kr.Polski jako Władysław II
od 1386
(2)
Maria
(ur.ok.1363)
(2)
Korygiełło
(chrz.Kazimierz)
(1364/67-1390)
ks.mścisławski 1386
(2)
Minigiełło
(1365/68-
przed 1382)
(2)
Aleksandra
(1368/70-1434)
(2)
Katarzyna
(1369/74-
po 1422)
(2)
Wigunt
(
chrz.Aleksander)
(ok.1372-1392)
ks.kiernowski przed 1387
(2)
Świdrygiełło (
chrz.Bolesław)
(ok.1373-1452)
ks.podolski przed 1400-02,
briański i starodubowski 1404-08,
czernihowski, trubczewski i nowogrodzko-siewierski 1420-30,
wlk.ks.Litwy 1430-32
(2)
Jadwiga
(ok.1375-
po 1400)

książęta NOWOGRODZKO-SIEWIERSCY

książęta MŚCISŁAWSCY

(1)
Roman
(zm.1431)
ks.kobryński
(1)
Hurko
(ok.1360-po 1429)
ks.z Lisiatycz,
Krośniczyna
(2)
Sanguszko
(Siemion)
(zm.1454/63)
ks.ratneński
(3)
Anna

(zm.1458)
(?)
Agafia
(Hanka)
(zm.po 1461)
Michał
(zm.1385)
Ostiej
(Ostafiej)
(zm.1382)
NN (syn,
Fiodor
?)
(zm.1387)Iwan
(zm.po 1437)
namiestnik
pskowski
1389-99

NN (syn,
Siemion
?)
(zm.1385/86)Gleb
(przed 1360-
po 1393)
ks.briański
i drucki
Iwan
"Kindir"
(zm.1399)
ks.drucki
Michał
(zm.pocz.
XV w.)
ks.trubecki
Aleksandra
(ok.1380-1426)
Siemion
(zm.po 1422)
ks.drucki

książęta
DRUCCY
(nie wygaśli)
N (córka)

(1)
N
(córka)
(ok.1370-1396)
(1)
NN
(córka)
(zm.przed 1406)
(2)
Aleksander
(Olelko)
(przed 1395-1454)
ks.słucki i kopylski
od 1398/99,
kijowski od 1441
(2)
Iwan

(zm.po 1452)
ks.z Białej, namiestnik
nowogrodzki (Nowogrodu Wlk.)
1445-46
(2)
Andrzej

(zm.ok.1457)
ks.ainieński, słoweński,
mohileński, kamieniecki,
łohojski, połonieński
Anastazja
(ur.przed 1384)
Zygmunt
(przed 1385-1435)
ks.nowogrodzko-siewierski 1418,
namiestnik Witolda
w Czechach 1422,
husyta
Helena 
(przed 1390-
po 1449)
Maria Fiodor
(ok.1390-1440/47)
Iwan
(zm.po 1432)
(1)
Jerzy
(zm.1456/57)
ks.mścisławski po 1431,
namiestnik nowogrodzki
(Nowogrodu Wlk.) 1432
(2)
Jarosław
Fiodor

(1411-1435)
JAGIELLONOWIE

NN (syn)
(1432-przed 1437)
i Dubu
książęta
SANGUSZKOWIE

OTWÓRZ
Siemion
(zm.ok.1460)
ks.kobryński 1431-55
Janusz
(Iwan)
(zm.1476/77)
dziekan płocki,
kustosz warszawski
Aleksander
(zm.przed
1484)
ks.z Lisiatycz
1465-66

Roman
(zm.1401)
namiestnik
smoleńskipotomek
(prawnuk ?)


Aleksander
(zm.1442)
namiestnik
pskowski
1439


potomek
(wnuk ?)Gleb Aleksander Siemion
ks.trubecki

książęta
TRUBECCY
(w Rosji, 
nie wygaśli)
Jerzy
ks.trubecki
książęta
OLELKOWICZE

książęta
BIELSCY

Gleb
(zm.ok.1457)
Eudoksja Anna Wasylisa Maria Iwan
(zm.1490/95)
ks.mścisławski
od 1457
Dionizy
Iwan (zm.ok.1490)
ks.kobryński
1465-87
Maria
(zm.przed 1512)
Anna
(zm.1519)
Iwan
(zm.po 1450)
z Kroszyna

książęta
KROSZYŃSCY

OTWÓRZIwan
ks.Łukomski
(zm.1493)

książęta
ŁUKOMSCY
(wygaśli
w 1 poł.
XX w. ?)
Anastazja
(zm.po
1523)
Julianna
(zm.przed 1507)

Wasyl
(zm.przed 1490)

Andrzej
ks.Połubiński
1482-88
książęta
POŁUBIŃSCY
(wygaśli
w 1 poł.
XX w. ?)

 

  indeks osób

  małżeństwa