powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


JAGIELLONOWIE
wielcy książęta Litwy, królowie Polski, Czech i Węgier

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

          JAGIELLONOWIE

Jagiełło
(chrz.Władysław)

(ok.1362-1434)
wlk.ks.Litwy 1377-81 i 1382-1401,
kr.Polski jako Władysław II
od 1386
(1)
Elżbieta
Bonifacja
(ur. i zm.1399)

(2)
Jadwiga
(1408-1431)
(4)
Władysław III "Warneńczyk"
(1424-1444)
kr.Polski od 1434,
Węgier jako
Władysław (Ulászló) I
od 1440
(4)
Kazimierz
(1426-1427)
(4)
Kazimierz IV Jagiellończyk
(1427-1492)
wlk.ks.Litwy od 1440,
kr.Polski od 1446

Władysław (Ulászló) II
Jagiellończyk
(1456-1516)
kr.Czech od 1471,
Węgier od 1490

Jadwiga
(1457-1502)
św.Kazimierz
(1458-1484)
Jan I Olbracht
(1459-1501)
ks.głogowski 1491-98,
kr.Polski od 1492
Aleksander Jagiellończyk
(1461-1506)
wlk.ks.Litwy od 1492,
kr.Polski od 1501
Zofia
(1464-1512)
Elżbieta
(1465-1466)
Zygmunt I (II) "Stary"
(1467-1548)
ks.głogowski 1499-1506,
opawski 1501-06,
kr.Polski i wlk.ks.Litwy
od 1506
Fryderyk
(1468-1503)
bp krakowski od 1488,
arcybp gnieźnieński
i kardynał od1493
Elżbieta
(1472-1480)
Anna
(1476-1503)
Barbara
(1478-1534)
Elżbieta
(ok.1483-1517)
           potomstwo naturalne z Katarzyny Telniczanki
(3)
Anna
(1503-1547)
(3)
Ludwik II Jagiellończyk
(1506-1526)
kr.Czech i Węgier
od 1516
(n)
Jan
(1499-1538)
bp wileński
od 1519,
poznański
od 1536
(n)
Regina
(ok.1500/01-
1526)
(n)
Katarzyna
(ok.1503-
przed 1548)
(1)
Jadwiga
(1513-1573)
(1)
Anna
(1515-1520)
(2)
Izabela
(1519-1559)
(2)
Zygmunt II (III) August
(1520-1572)
wlk.ks.Litwy
od 1529 (1548),
kr.Polski
od 1530 (1548)
(2)
Zofia
(1522-1575)
(2)
Anna
(1523-1596)
kr.Polski
i wlk.ks.Litwy
1575-86
(2)
Katarzyna
(1526-1583)
(2)
Olbracht
(Wojciech)
(ur. i zm.1527)

 

  indeks osób

  małżeństwa