powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


KOMNENOWIE
cesarze Bizancjum i Trapezuntu

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

         -  członkowie dynastii noszący tytuł cesarski

powiększ => herb KOMNENÓW  

           cesarze BIZANCJUM

Manuel Erotikos Komnen
(955/960-ok.1020)
generał bizantyjski
Izaak I
(ok.1007-1061)
generał bizantyjski,
ces.Bizancjum
1057-59
NN (córka)
(ur.ok.1012)
Jan
(ok.1015-1067)
generał bizantyjski,
naczelny dowódca armii
(domestyk scholon) 
Manuel
(ok.1030-
1042/57)
Maria
(ur.ok.1034)
Manuel
(ok.1045-1071)
majordom (kuropalates),
pierwszy koniuszy (protostrator)
Maria
(ok.1047-
po 1094)
Izaak
(ok.1050-1102/04)
sebastokrator,
generał bizantyjski,
duks w Antiochii
Eudoksja
(ok.1052-przed 1136)
Teodora
(ok.1054-przed 1136)
Aleksy I
(1056/57-1118)
ces.Bizancjum
od 1081
Adrian
(ok.1060-1105)
protosebastos,
generał bizantyjski
Nicefor
(ok.1062-po 1136)
sebastos,
młodszy oficer marynarki
(drungarios)
Jan
(1073-po 1136)
protosebastos,
gubernator Dyrrachium
1092-1105/06
NN (córka)
(ur.ok.1075)
Aleksy
(ok.1077-po 1108)
gubernator Dyrrachium
po 1105/06
NN (córka)
(ur.ok.1080)
Konstantyn
(ok.1085-po 1147)
sebastos,
gubernator Weria (Beroea) 1107
starszy oficer marynarki
(megas drungarios)
Adrian
(ok.1088-1157/64)
sebastos,
duks w Chaldii, zakonnik,
abp Bułgarii jako Jan IV
od ok.1139
Zofia
(ok.1094-
ok.1130)
Eudoksja
(ok.1096-
po 1150)
Anna
(1083-
1149/54)
Maria
(1085-
po 1136)
Jan II
(1087-1143)
ces.Bizancjum
od 1118
Andronik
(1090-
1130/31)
Izaak
(1093-po 1152)
sebastokrator
Eudoksja
(ur.1094)
Teodora
(ur.1096)
Manuel
(ur.1097)
Zoe
(ur.1098)
Aleksy NN
(córka)
NN
(córka)
NN
(córka)
Aleksy
sebastos
Aleksy
(1106-1142)
współrządził
ces.Bizancjum
od 1122
Maria
(ur.1106)
Andronik
(1108/09-1142)
sebastokrator
od 1122
Anna
(1110/11-
po 1149)
Izaak
(ok.1113-po 1146)
sebastokrator
od 1122
Teodora
(ok.1115-
przed 1157)
Eudoksja
(ok.1116-
przed 1150)
Manuel I
(1118-1180)
sebastokrator od 1122,
ces.Bizancjum
od 1143
Jan
Tzelepes
1140
NN (córka) Anna Andronik I
(ok.1123-1185)
ces.Bizancjum
od 1183
Maria Maria Jan Dukas
(1128-1176)
Teodora
(zm.1184)
Eudoksja Aleksy
(1135/42-
po 1182
protosebastos
(1)
Aleksy
(ok.1132-
przed 1136)
(1)
NN
(córka)
(ur.ok.1133)
(1)
Jan
(ok.1134-
przed 1136)
(1)
NN
(córka,
Anna ?)
(1)
Maria
(ur.ok.1140)
(2)
Teodora
(ok.1145-
po 1185)
(2)
Eudoksja
(ok.1160-
ok.1203)
Maria
(1152-1182)
Aleksy II
(1169-1183)
ces.Bizancjum
od 1180

          cesarze TRAPEZUNTU

(1)
Manuel
(1145-ok.1185)
(1)
Maria
(1)
Jan
(1159-1185)
współrządził
(n)
Aleksy
(1170-1199)
(n)
Irena
pierwszy koniuszy
(protostrator)
ces.Bizancjum
Teodora
(ur.ok.1140)
Maria
(ok.1154-
1208/17)
Aleksy
(1160-1187)

Aleksy I Megas Komnenos
(1182-1222)
ces.Trapezuntu
(w Poncie)
od 1204
Dawid I Megas Komnenos
(1184-1214)
ces.Trapezuntu
(w Paflagonii)
od 1204
Jan I
(zm.1238)
ces.Trapezuntu
od 1235
Manuel I
(ok.1218-1263)
ces.Trapezuntu
od 1238
NN (córka)
Jan (Joannikios)
(zm.1238)
(1)
Andronik II
(1240-1266)
ces.Trapezuntu
od 1263
(2)
Teodora
(przed 1253-po 1285)
ces.Trapezuntu
1284-85
(3)
Jerzy
(1255-po 1284)
ces.Trapezuntu
1266-80
(3)
NN
(córka)
(3)
NN
(córka)
(3)
Jan II
(1262/63-1297)
ces.Trapezuntu
1280-84 i od 1285
Aleksy II
(1282-1330)
ces.Trapezuntu
od 1297
Michał
(ok.1288-po 1355)
ces.Trapezuntu
1344-49

Andronik III
(ok.1310-1332)
ces.Trapezuntu
od 1330
Bazyli
(1315-1340)
ces.Trapezuntu
od 1332
Michał
Anachutlu
(zm.1330)
Jerzy
Achpougas
(zm.1330)
Anna Anachutlu
(zm.1342)
ces.Trapezuntu
od 1341
Eudoksja
(ok.1160-
ok.1203)
Jan III
(1321/22-1361)
ces.Trapezuntu
1342-44
(n)
Manuel II
(1323/24-1332)
ces.Trapezuntu
1332
(2)
Aleksy
(1337-ok.1349)
(2)
Aleksy III
(właściwie Jan)
(1338-1390)
ces.Trapezuntu
od 1349
Maria Teodora
(n)
Andronik
(1355-1376)
Anna
(1357-
po 1406)
Bazyli
(1358-
1377)
Manuel III
(1364-1417)
ces.Trapezuntu
od 1390
Eudoksja NN (córka) NN (córka) NN (córka)
Aleksy IV
(1382-1429)
ces.Trapezuntu
od 1417
Jan IV "Dobry"
(ok.1403-1459)
ces.Trapezuntu
od 1429
Maria
(zm.1439)
Aleksander
(zm.przed 1460)
współrządził ces.Trapezuntu
1429 i ok.1451-ok.59
Dawid II
(ok.1408-1463)
ces.Trapezuntu
1459-61
NN (córka,
Teodora ?)
Teodora
(po 1438-
po 1474)
Eudoksja Aleksy
(1455-1463)
Aleksy
(zm.1463 ?)
Bazyli
(zm.1463)
Manuel
(zm.1463)
NN (syn)
(zm.1463)
Anna
(1447-
po 1463)
Jerzy
(1460-
po 1463)
NN (córka)

 

  indeks osób

  małżeństwa