powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


NIKLOTOWICE  (dynastia Meklemburska)
schemat drzewa genealogicznegoherb książąt MEKLEMBUEGII

 

linia GŁÓWNA
książęta Obodrzyców

książęta
z Mecklenburga
(Mechlina)
linia
z WISMARU (WYSZOMIERZA)
i MECKLENBURGA (MECHLINA)

linia
z WERLE (ORLI)

linia
z ROSTOCK
(ROZTOKI)
(†1314)
linia
z PARCHIMIA,
WOLINA
(†1315, po 1316 ?)
książęta
ze Schwerina (Zwierzyna)
książęta
ze Stargardu
(†1471)
książęta
z Güstrow (Ostrowa)
(†po 1339)
książęta
z Parchimia
książęta
z Goldberga
(†1374)
książęta i wielcy książęta
ze Schwerina,
książęta z Mirow i Grabow
książęta
z Güstrow
(†1695)
von Mecklenburg
(†1675)
książęta
z Güstrow
(Ostrowa)
(†1436)
książęta
z Waren
i Goldberga
(†1426)
książęta i wielcy książęta
ze Strelitz
(†1934)
von Mecklenburg
(gałąź
starsza)
(†1801)
von Mecklenburg
(gałąź młodsza)
(nie wygaśli)
hrabiowie
von Carlow,
książęta
von Mecklenburg
(nie wygaśli)