powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


MEROWINGOWIE
królowie Franków Salickich

MAŁŻEŃSTWA

(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski

              Chlodion
(ok.395-ok.448)
król Franków salickich
od ok.428
 
                                                   
                                                                             
                Meroweusz
(ok.411-ok.458)
król Franków salickich
od ok.448
                                                       
                                                                             
                Childeryk I
(ok.436-481/482)
król Franków salickich
od ok.458
                                                       
                                                                 
          Chlodwig I
(ok.466-511)
kr.Franków salickich od 481,
przyjął chrzest ok.496
Landechilda
ochrzczona ok.496
  Audofleda
(zm.534)
ochrzczona ok.496
  Albofleda
ochrzczona ok.496,
zakonnica
                                                   
                                                   
(1)
Teodoryk I
(ok.485-533)
kr.Franków w Reims i Owernii od 511,
części Orleanu od 524, 
części Burgundii od ok.532
(2)
Ingomer
(ur. i zm.
493/495)
(2)
Chlodomer
(494/495-524)
kr.Franków w Orleanie
od 511
(2)
Childebert I
(ok.497-558)
kr.Franków w Paryżu od 511, 
części Orleanu od 524, 
części Burgundii od ok.532
(2)
Chlotar I "Stary" (501/502-561)
kr.Franków w Soissons od 511, 
części Orleanu od 524, części Burgundii 
od ok.532, Reims i Owernii od 555, 
w całym państwie od 558
  (2)
Klotylda
(502/511-531)
                                               
                   
(1)
Teodebert I
(499/504-547)
kr.Franków w Reims, Owernii, 
części Orleanu i Burgundii od 53
3
(2)
Teodechilda
(516/520-
570/595)
Teodebald
(ok.521-
531)
Guntar
(ok.523-
531)
Chlodowald
(ok.524-
ok.560)
Chrodesinda
(zm.po
566/567)

Chrodoberga
(zm.po
566/567)

(3)
Guntar
(ok.517-
po 532)
(3)
Charibert I
(ok.520-567)
kr.Franków w Paryżu (pd.Neustrii)
i Akwitanii od 561
(3)
Childeryk

(zm.przed
561)
(3)
Guntram 
(532/534-592)
kr.Franków w Burgundii
i Orleanie od 561
(3)
Sigibert I 
(ok.535-575)
kr.Franków w Reims (Austrazji)
i Owernii od 561
(3)
Chlodoswinda
(zm.przed
1567)
(4)
Chilperyk I 
(przed 535-584)
kr.Franków w Soissons (pn.Neustrii) od 561, 
w całej Neustrii i Akwitanii od 567
(5)
Chramn 
(zm.560)
ks.Akwitanii
(n)
Gundobald 
(zm.585)
                 
                 
(1)
Teodebald
(ok.534-555)
kr.Franków w Reims, Owernii,
części Orleanu i Burgundii od 547
(1, 2 lub 3)
Bertoara
(zm.po 566)
          (1)
Berta
(przed 560-
601/616)
(2)
Bertefleda
(po 561-po 589)
zakonnica
w Tours
(3)
N
(syn)
(ur. i zm.
po 561)
(?)
Klotylda
(po 561-po 590)
zakonnica
w Poitiers
(1)
Gondobald
(ok.549-
po 556)
(2)
NN
(syn)
(zm.po 556)
(3)
Chlotar
(ok.567-
przed 577)
(3)
Chlodomer
(zm.
przed 577)
(3)
Chlodoberga
(zm.
przed 585)
(3)
Klotylda
(zm.
przed 585)
Ingunda 
(567/568-586)
Childebert II 
(570-595/596)
kr.Franków
w Austrazji od 575, 
w Burgundii od 587 (592/593)
Chlodosinda 
(575/576-
po 594)
(1)
Teodebert
(548/551-573)
(1)
Meroweusz
(zm.577)
(1)
Chlodwig
(ok.555-580)
(1)
Basina
(zm.po 590)
(1)
Childesinda
(ur.ok.567)
(2)
Rigunta
(ur.ok.569)
(2)
Chlodebert
(zm.580)
(2)
Samson
(573-577)
(2)
Dagobert
(579/580-580)
(2)
Teodoryk
(582/583-584)
(2)
Chlotar II "Młody", "Wielki"
(584-629)
kr.Franków w Neustrii i Akwitanii 584-613, 
w całym państwie 613-622,
w Neustrii i Burgundii od 622
   
                                             
                              (1)
Teodebert II
(ok.586-612)
kr.Franków w Austrazji
od 596
(2)
Teodoryk II
(587-613)
kr.Franków w Burgundii od 596,
w Austrazji od 612
(2)
Teodila
(zm.
po 613)
  (2)
NN (syn)
(ur. i zm.589)
      (1 ?)
Meroweusz
(zm.po 604)
(1 ?)
Emma
(ur.ok.603)
(1 lub 2)
Dagobert I
(602/605-639)
kr.Franków w Austrazji 622-632,
w Neustrii i Burgundii od 629,
w Akwitanii oraz zwierzchni władca
w całym państwie od 632
(1 lub 2)
NN
(dziecko)
(zm.617/618)
(2 lub 3)
Charibert II
(606/610-632)
kr.Franków w Akwitanii
od 629
   
                                                     
                              (1)
Chlotar
(zm.612)
(1)
NN
(córka)
(zm.po 613)
(2)
Meroweusz
(ok.611-612)
Sigibert II (602/603-613)
kr.Franków
w Austrazji
i Burgundii 613
Childebert
(603/604-
po 613)
Korbus
(604/605-613)
Meroweusz
(607/608-
po 613)
          (2)
Chlodwig II
(ok.634-657)
kr.Franków w Neustrii
i Burgundii od 639,
w całym państwie od ok.656
  (3)
Sigibert III "Święty"
(630/631-656)
kr.Franków
w Austrazji od 632
Chilperyk
(ok.630-po 631)
     
                                             
                                      Chlotar III
(ok.652-673)
kr.Franków w Neustrii i Burgundii
od 657
  Childeryk II
(ok.655-675)
kr.Franków w Austrazji od 662,
w całym państwie od 673
      Teodoryk III
(ok.657-690/691)
kr.Franków w Neustrii i Burgundii
673 i od 675,
w całym państwie od 679
(1)
Dagobert II "Święty"
(652/656-679)
kr.Franków w Austrazji
od 676
(2)
Bilichilda
(zm.675)
Childebert (III)
"Adoptowany"

(zm. po 662 ?)
(syn majordoma
Grimoalda (I) "Starszego")

kr.Franków w Austrazji
656/657- 662 ?
                                                   
                                    Chlodwig (III)
(zm.po 676)
kr.Franków w Austrazji
675-676
  Dagobert
(zm.675)
Chilperyk II
(ok.670-721)
kr.Franków 715-717 i od 719,
w Neustrii i Burgundii 717-719
Chlotar IV
(ok.685-719)
kr.Franków w Austrazji
717-719
Childebert III (IV)
"Sprawiedliwy"

(ok.683-711)
kr.Franków od 695
Chlodwig III (IV)
(ok.678-695)
kr.Franków od 690/691
       
                                                                         
                                                    Dagobert III
(ok.699-715)
kr.Franków od 711
           
                                                                         
                                                                 
                                                  Childeryk III
(ok.717-po 752)
kr.Franków 743-751
Teodoryk IV "z Chelles"
(ok.713-737)
kr.Franków od 721
             
                                                                             
                                                      Teodoryk
(zm.po 753)
                     
                                                                                 indeks osób

  małżeństwa