powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (Wukanowicze - Uroszewicze)


WUKANOWICZE - UROSZEWICZE,  NEMANICZE
schemat drzewa genealogicznego

powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE
        (Nemanicze)


 herb WUKANOWICZÓW - UROSZEWICZÓW  herb NEMANICZÓW (królów Serbii)  herb NEMANICZÓW (carów Serbii)

WUKANOWICZE - UROSZEWICZE
żupani i wielcy żupani (książęta) Raszki,
żupani Dukli, Trawunii, Zahumla

książęta
Zahumla
(†1 poł.XIV w. ?)

NEMANICZE
wielcy żupani (książęta)
Raszki

NIKOLICIE
z Popovo Polje
(†2 poł.XV w. ?)

linia SERBSKA
królowie i carowie Serbii
(†1371)

linia DUKLAŃSKA
królowie i książęta
Zety
(Duklii)
(†2 poł.XIV w.)


królowie
Sremu
(†1 poł.XIV w.)


carowie
Epiru i Tesalii
(†1423)