powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


NEMANICZE
wielcy żupani (książęta) Raszki, królowie i carowie Serbii, królowie i książęta Zety (Duklii), królowie Sremu, carowie Epiru i Tesalii

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

         -  członkowie dynastii noszący tytuł królewski
         -  członkowie dynastii noszący tytuł carski

        powiększ => herb królów SERBII  powiększ => herb carów SERBII
          
                                 książeta ZETY (DUKLI)

Stefan Nemania
(ok.1113 lub 1133-1199)
żupan we wsch. części Raszki
1166/68-ok.71
wlk.żupan (książę) Raszki ok.1171-96,
zakonnik jako św.Symeon
od 1196

         wielcy żupani (książęta) RASZKI

Wukan II
(ok.1160-po 1209)
wlk.ks.Zety 1189/90-96,
kr.Duklii i Dalmacji 1196-1208,
wlk.żupan (książę) Raszki
1202-03 (1204/05)

Stefan "Pierwszy Koronowany"
(ok.1165-1228)
wlk.żupan (książę) Raszki
1196-1202 i 1203 (1204/05)-17,
kr.Serbii od 1217,
zakonnik jako Symeon 1228

Rastko
(1175/76-1235)
ks.Zahumla 1090-92,
metropolita Žičy i arcybp Serbii
jako św.Sawa I 1219-33
Eufemia
(zm.1216/25)
NN (córka)

królowie i carowie SERBII

Jerzy
(zm.po 1243)
wlk.ks. (król ?) Zety 1208-16,
książę ok.1230-ok.43
Władyn
(Mladen, Bladin)
1208
Stefan
1251-52
Demetriusz
(Dymitr)
żupan Zety 1271,
zakonnik
jako Dawid
1286
Rastko
zakonnik
jako
Teodozy
(1)
NN (córka,
Komnena ?)

(1)
Stefan Radosław
(ok.1192-po 1235)
ks.w pn. części Zahumla 1216-28,
kr.Serbii 1228-34,
zakonnik jako Jan (Jowan) od 1234

(1)
Stefan Władysław I
(ok.1198-ok.1269)
kr.Serbii 1234-43,
ks.Zety i Trawunii (Trebinii)
od po 1243

(1)
Predisław
(1200/01-1271)
metropolita w Peć
i arcybp Serbii jako św.Sawa II
od 1263
(2)
NN (córka)
(2)
Stefan Urosz I "Wielki"
(ok.1223-1277)
kr.Serbii 1243-76,
zakonnik jako Symeon
od 1276

Wratysław
żupan

Dragosław
Jan
(Jowan)
(1230/55-po 1315)
wielki skarbnik

Stefan
(zm.przed
1281)
zakonnik
Desa
żupan
1281-85
NN (córka) Stefan
(zm.przed 1264)
Stefan Dragutin
(ok.1251-1316)
kr.Serbii 1276-82,
kr.Sremu (Maczwy i pn.Bośni) 1282-1314, zakonnik jako Teoktyst 1314

Stefan Urosz II Milutin
(ok.1253-1321)
kr.Serbii od 1282

Brncza
(Brnjacza)
(ok.1253-
po 1264)

królowie SREMU

Wratko
wojewoda 1325-55

Radosław Stanisza
(zm.po 1315)
palatyn
Anna
(1270/80-
po 1315)
Stefan
Władysław II

(ok.1270-
po 1326)
kr.Sremu
1314-25

potomstwo ?
Elżbieta
(ok.1270-
1331)
Uroszyc
(zm.przed 1316)
zakonnik
jako Stefan
NN (córka,
Ursa
?)
(zm.1303)
(n)
Stefan Urosz III "Deczański"
(ok.1276 lub ok.1284-1331)
kr.Serbii od 1321,
Sremu od 1325
(2)
Stefan Konstantyn
(1282/94-1322/23)
żupan w Nevesinje 1303-06,
ks.Zety od 1314,
pretendent do tronu Serbii 1321
(2)
NN
(dziecko)
1286/92
(3)
Anna (Neda)
(1295/98-po 1346)
Mikołaj
(Nikola)
1379
Milica
(ok.1335-1405)
Mikołaj
(Nikola)
Stanjewić
(zm.ok.1371)
wielki książę ?
Jerzy
Stanjewić
3 lub 4
córki

(1)
Stefan Urosz IV Duszan
(ok.1308-1355)
współregent (następca tronu)
Serbii 1322-31,
król 1331-46,
car Serbów i Greków od 1346

(1)
Duszica
(zm.przed 1318)

(2)
Helena
(Lelika)
(zm.po 1355)

(2)
Symeon Urosz Paleolog
(1324/26-1369/71)
władca Epiru 1359-66
i Tesalii od 1359,
car Serbów i Greków
od 1359
(2)
Teodora
(1330-po 1381)
zakonnica
jako Eudoksja

carowie EPIRU, TESALII
Irena
(1328/30-
po 1361)
Stefan Urosz V (I) "Słaby"
(1336-1371)
współregent (król) Serbii
1346-55,
car Serbów i Greków
od 1355
Jan (Jowan) Urosz
Dukas Paleolog
(ok.1349-1423)
władca Tesalii
oraz car Serbów i Greków ok.1371-73,
zakonnik jako Joasaf od 1381
Maria
Angelina Dukaina Paleologina
(1350/51-1394)
cesarzowa
pn.Epiru (z Janiną)
1385-86
Stefan
Dukas
(po 1358-1397)
pan z Farsalos
i Domokos
Konstantyn Michał Demetriusz Helena Asanina

 

  indeks osób

  małżeństwa

  Stefan Nemania (zm.1199)   m. Anna N
  Wukan II (zm.po 1209)   m. N de Segni
  Stefan "Pierwszy Koronowany"
  (zm.1228)
  m. 1) 1191 (rozwód 1201/02) Eudoksja (ok.1173-po 1211), c.Aleksego III Angelosa
           ces.Bizancjum [2o 1204 Aleksy V Dukas Murzuflos ces.Bizancjum (zm.1205);
           3o Leon Sguros archont w Attyce, Beocji i Peloponezie (zm.1210)] 
       2) 1216/17 Anna (zm.ok.1258), c.Rainera Dandolo wicedoży Wencji
  Eufemia (zm.1216/25)   m. ok.1216 Manuel Angelos Dukas Komnen ces.Tesaloniki (zm.1241)
  NN (córka Stefana I Nemani)   m. Tich (Toichos) bojar bułgarski
  NN (córka Stefana Nemanicza,
  Komnena ?)
  m. 1) 1208 Demetriusz Progoni archont z Kruji (zm.1215/16)
       2) 1215 Grgur (Jerzy) Kamonas archont z Kruji
  Stefan Radosław (zm.po 1235)   m. 1219/20 (rozwód 1234) Anna (zm.ok.1258), c.Teodora I Komnena Dukasa Angelosa
      
despoty Epiru i ces.Tesaloniki
  Stefan Władysław I (zm.ok.1269)   m. ok.1233 Biełosława (przed 1221-po 1285), c.Iwana Asena II cara Bułgarii 
  Stefan Urosz I "Wielki" (zm.1277)   m. ok.1250 Helena N (ok.1236-1314)
  Dragosław Jan (zm.po 1315)   m. Helena N
  NN (córka Stefana Władysława I)   m. Jerzy Kaczić ks.w Omiš
  Stefan Dragutin (zm.1316)   m. ok.1268 Katarzyna (1255/57-po 1314), c.Stefana V kr.Węgier
  Stefan Urosz II Milutin (zm.1321)   m. 1) 1273/76 (rozwód ok.1283) Helena (zm.1298/99), c.Jana I Dukasa Komnena Angelosa
           archona Tesalii
       2) 1284 (rozwód ok.1294) Anna (zm.po 1304), c.Jerzego I Tertera cara Bułgarii [2o 1301
           Demetriusz (Michał) Dukas Komnen Angelos z Epiru]
       3) ok.1295 (rozwód 1298/99) Elżbieta (ok.1255-1313/23), c.Stefana V kr.Węgier
           [1o 1287 Zawisza z Falkenštejnu (ok.1250-1290)]
       4) 1300 Symonida (1292/93-po 1336), c.Andronika II Paleologa ces.Bizancjum 
  Brncza (Brnjacza)   m. Jerzy N, żupan
  Anna (zm.po 1315)   m. Szyszman, ks.Widynia (zm.1313)
  Stefan Władysław II (zm.ok.1325)   m. 1) ok.1293 Konstancja, c.Michała Sbarra Morosiniego, patrycjusza weneckiego
       2) 1309 NN, c.Władysława woj.Siedmiogrodu
  Elżbieta (zm.1331)   m. po 1283 Stefan I "Kotroman" ban Bośni (ok.1242-ok.1314)
  NN (córka Stefana Dragutina ?, Ursa ?)
  (zm.1303)
  m. przed 1300 Paweł I Szubić ban Chorwacji i Bośni (ok.1245-1312)
  Stefan Urosz III "Deczański" (zm.1331)   m. 1) 1293/98 Teodora (zm.1322), c.Smilca cara Bułgarii
       2) 1325/26 Maria (1313/14-1355), c.Jana Komnena Paleologa despoty Macedonii
  Anna (Neda) (zm.po 1346)   m. po 1308 (rozwód 1324) Michał III Szyszman car Bułgarii (1275/80-1330)
  Milica (zm.1405)   m. ok.1353 Łazarz I Hrebeljanowić ks.Serbii (ok.1329-1389)
  Stefan Urosz IV Duszan (zm.1355)   m. 1332 Helena (zm.1374), c.despoty Stracimira, siostra Iwana Aleksandra cara Bułgarii
  Helena (Lelika) (zm.po 1355)   m. 1347 Mladen III Szubić pan z Klis, Omiš i Skradin (ok.1315-1348)
  Symeon Urosz Paleolog (zm.1369/71)   m. przed 1349 Tomais (Tomaida), c.Jana II Orsini despoty Epiru i hr.Kefalenii
  Teodora (zm.po 1381)   m. 1347 Dejan Dragasz, despota we wsch. Macedonii (zm.ok.1366)
  Irena (zm.po 1361)   m. 1) Grgur Preljub, woj.serbski (zm.1356)
       2) Radosław Hlapen, gub.Voden i Veria
  Stefan Urosz V "Słaby" (zm.1371)   m. 1360 Anna (Anca), c.Mikołaja Aleksandra hospodara wołoskiego
  Jan (Jowan) Urosz (zm.1423)   m. NN, c.Radosława Hlepena, żupan i wojewoda serbski
  Maria (zm.1394)   m. 1) 1362/67 Tomasz II Preljubowić despota pn.Epiru (zm.1384)
       2) 1385 Esau de Buondelmonti-Acciaiuoli despota pn.Epiru (zm.1411)
  Helena (córka Jana Urosza)   m. Teodor Kantakuzen despota Mistry