powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


PALEOLOGOWIE
schemat drzewa genealogicznego 

 

linia GŁÓWNA
gałąź generalska
(†1310/46)

cesarze Bizancjum,
despoci Morei

(†po 1543)

margrabiowie
Montferratu
(†1533)
książęta
Selimbrii
(†1874)
gałąź
turecka
(†1780)

Paleologo-
Oriundi
(nie wygaśli)

starsza
gałąź
angielska
(†1693)

młodsza
gałąź
angielska
(†1892)
gałąź
włoska
(nie wygaśli)