powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


PRZEMYŚLIDZI
schemat drzewa genealogicznego  herb książąt CZECH (pierwotny)  herb książąt CZECH  herb królów CZECH  herb książąt MORAW
linia GŁÓWNA
książęta Czech

książęta
i królowie Czech

książęta morawscy
z Brna
(†1156 lub ok.1200)

książęta morawscy
z Ołomuńca
(gałąź starsza)
(†1227)

książęta morawscy
z Ołomuńca
(gałąź młodsza)
(†po 1192)

książęta morawscy
ze Znojma
(†1191)

DYPOLDOWICE
(†1247/55)

linia
MORAWSKO-ŚLĄSKA
książęta opawscy,
raciborscy

królowie Czech
i margrabiowie Moraw
(†1306)

książęta
raciborscy
,
karniowscy
(†1521)

książęta opawscy
(†1493)

książęta głubczyccy
(†1483/89)