powrót => DYNASTIE EUROPEJSKIE


SOBIESŁAWICE  (dynastia Wschodniopomorska)
namiestnicy gdańscy, książęta gdańscy, lubiszewscy, tczewscy, białogardzcy i świeccy 

MAŁŻEŃSTWA


(1, 2 ...)  -  potomstwo z 1, 2 ... małżeństwa
(n)          -  potomstwo naturalne (nieślubne)

powiększ => herb książąt POMORZA GDAŃSKIEGO

Sobiesław I
(zm.przed 1177 ?)
namiestnik (princeps) gdański
w 2 poł.XII w.

       

          namiestnicy i książęta POMORZA GDAŃSKIEGO

   

Sambor I
(ok.1150-1205/07)
namiestnik (princeps) gdański
od przed 1177 ?

Mściwój I
(ok.1160-1219/20)
namiestnik (princeps) gdański
od przed 1210

 
Sobiesław II 
(zm.1217/23)
posiadał dobra
w ziemi puckiej, chmieleńskiej,
nowskiej i lubiszewskiej
inne
  
dzieci ?

Świętopełk (II) "Wielki" 
(1190/95-1266)
namiestnik (princeps) gdański
ok.1220-27,
książę zwierzchni Pomorza Gdańskiego
od 1227

Mirosława
(przed 1195-
po 1233,
1236/37 ?)

Warcisław I
(po 1195-1223/29)
posiadał dobra w ziemi gniewskiej,
namiestnik (princeps) świecki ?
od ok.1223

Witosława
(ok.1205-1290)
ksieni Norbertanek
w Żukowie
1246

NN (córka,
Swinisława ?, Zwinisława ?)
(zm.przed
1270 ?)
Norbertanka
w Żukowie
NN (córka,
Anastazja ?)
(zm.przed
1270 ?)
Norbertanka
w Żukowie

Sambor II
(1211/12-1280)
ks.lubiszewski
1233-36 i 1239-44,
tczewski 1252-69

Racibor
(ok.1212-przed 1276)
ks.białogardzki
ok.1233-38, 1239-44
i 1249-66 (tylko tytularny),
w Zakonie Krzyżackim po 1266
Salomea
(przed 1198-
1219)
Jadwiga
(przed 1200-
1249)

(n ?)
Jan
(przed 1223 ?-
ok.1248)
(1)
Mściwój II
(1224-1294)
ks.szczytnieńsko-raciąski od ok.1253,
świecki od 1264,
na całym Pomorzu Gdańskim od 1269,
w części Kujaw Pn.
z Wyszogrodem od 1271
(1)
Eufemia
(ok.1225-
1270)
(2)
NN
(córka,
Salomea
?)
(zm.przed
1290)
(2)
Warcisław II

(ok.1237-1271)
ks.gdański
i białogardzki
1266-69
(2)
Damroka
(Dąbrówka ?, Dobrosława ?)
(zm.po 1283)
pani z Chmielna
Sobiesław III
(ok.1230-1254)
Małgorzata
(1230/34-1282)
Swinisława
(Zwinisława)
(1231/43-
po 1280)
Eufemia
(zm.1296/1309)
Salomea
(ok.1250-
1312/14)
Gertruda
(przed 1258-ok.1312)
pani z Kościerzyny
1284
(1)
Katarzyna

(ok.1257-
po 1312)
(1)
Eufemia
(ok.1260-
1317)


 

  indeks osób

  małżeństwa

  Sobiesław I (zm.przed 1177 ?)   m. N z rodu Świebodziców lub Powałów, siostra Żyry woj.mazowieckiego ?
  Mściwój I (zm.1219/20)   m. Swinisława (Zwinisława) (zm.1230 ?), ks.ruska ?, polska ? lub czeska ? (c.Ottona III
       Detleba ks. morawskiego z Ołomuńca ?)
  Świętopełk (II) "Wielki" (zm.1266)   m. 1) przed 1223 Eufrozyna (zm.przed 1233, 1235 ?), c.Odona (Ottona) ks.poznańskiego 
          i kaliskiego ? lub Świętopełka ks.morawskiego z Ołomuńca ?
       2) po 1231 lub 1235/37 Ermengarda, ? c.Henryka I "Czarnego" hr.ze Zwierzyna
           (Schwerina)
  Mirosława (zm.1236/37)   m. ok.1210 Bogusław II ks.zachodniopomorski z Uznam (ok.1178/86-1220)
  Sambor II (zm.1280)   m. 1229/33 Matylda (zm.1270), c.Henryka Borwina (Borzywoja) II ks.meklemburskiego
  Salomea (zm.1219)   m. ok.1210 Wisław I ks.Rugii (ok.1180-1250)
  Jadwiga (zm.1249)   m. 1218/20 Władysław Odonic "Plwacz" ks.wielkopolski (ok.1190-1239)
  Mściwój II (zm.1294)   m. 1) przed 1252 Judyta (zm.ok.1275), c.Dytryka (Teodoryka) I hr.z Wettinu i Brehna
       2) ok.1275 (rozw. 1288) Eufrozyna (1228/30-1292/94), c.Kazimierza I ks.opolskiego
           i raciborskiego [1o ok.1257 Kazimierz I ks.kujawski (ok.1211-1267)]
       3) 1288 Sulisława N (zm.po 1292)
  Eufemia (zm.1270)   m. ok.1239 Jaromar II ks.Rugii (ok.1220-1260/61)
  NN (córka Świętopełka (II) "Wielkiego")   m. przed 1273 Henryk hr.z Kirchbergu
  Małgorzata (zm.1282)   m. 1248 Krzysztof I kr.Danii (1219-1259)
  Swinisława (Zwinisława) (zm.po 1280)   m. 1255 Dobiesław Odrowąż kaszt.wiślicki (ok.1225-po 1280)
  Eufemia (zm.1296/1309)   m. 1267/68 (? rozw. przed 1274) Bolesław II "Rogatka", "Łysy" ks.legnicki (1220/25-1278)
  Salomea (zm.1312/14)   m. ok.1268 Siemomysł ks.inowrocławski (1245/48-1287)
  Katarzyna (zm.po 1312)   m. 1269 Przybysław II "bez Ziemi" ks.meklemburski (zm.1315, po 1316 ?)
  Eufemia (zm.1317)   m. ok.1280 Adolf V hr.holsztyński z Segeberg (1252-1308)