powrót => DRZEWO GENEALOGICZNE - schemat


WUKANOWICZE,  UROSZEWICZE
żupani i wielcy żupani (książęta) Raszki, książęta Zahumla, NIKOLICIE - panowie z Popovo Polje

MAŁŻEŃSTWA


powiększ => herb WUKANOWICZÓW -
             UROSZEWICZÓW

żupani i wielcy żupani RASZKI

NN
(może Petrisław Wojisławicz ?)
(poł. XI w.)

Wukan I
(zm.1112/15)
dworzanin Konstantyna Bodina kr.Zety,
żupan Raszki od 1083/84,
wlk.żupan (książę) od 1091/92

Marek
(zm.ok.1085)
dworzanin Konstantyna Bodina kr.Zety,
żupan Raszki
od 1083/84

NN (córka) Urosz I "Wielki"
(zm.ok.1131)
wlk.żupan (książę) Raszki
od 1112/15

Stefan Wukan
1094/95

Urosz II Primisław
(zm.po 1161)
wlk.żupan (książę) Raszki
ok.1131-ok.50, ok.1153-55
i po 1155-61

Belosz
ban Chorwacji
i Dalmacji od 1142,
palatyn Węgier od 1145,
wlk.żupan (książę) Raszki
1161-62

Desa
(zm.po 1166/68)
żupan Dukli, Trawunii (Trebinii)
i Zahumla ok.1150-62,
wlk.żupan (książę) Raszki
ok.1150-ok.53, 1155-po 55, 1162-66/68
Helena
(po 1109- po 1146)

Maria
(zm.po 1189)

Stefan Zawida
(zm.po 1127)
żupan Zahumla do 1113,
władca (książę)
terytorium koło miasta
Ribnica 

NN (córka) NN (córka)

Tihomir
(zm.ok.1171)
wlk.żupan
(książę)
Raszki
od 1166/68

Stracimir
(zm.po 1189)
żupan w zach. części Raszki
od 1166/68

Mirosław
(zm.ok.1198)
wlk.żupan (książę)
Zahumla
i Trawunii (Trebinii)
1166/68-90 i od 1092
Stefan Nemania
(ok.1113 lub 1133-1199)
żupan we wsch. części Raszki 1166/68-ok.71
wlk.żupan (książę) Raszki ok.1171-96,
zakonnik jako św.Symeon
od 1196

          książęta ZAHUMLA

Stefan
Prwosław

żupan

Toljen I
ks.Zahumla
1192-98

Andrzej
(1180/90-ok.1249)
ks.w pd. części Zahumla od 1216,
w całym księstwie
od 1237/39

Piotr
(zm.po 1225)
ks.Zahumla 1198-1216,
hr.Splitu 1222-25
NEMANICZE

OTWÓRZOTWÓRZ
Toljen II
(zm.1239)
ks.w pn. części Zahumla
1228-37/39
Bogdan
(zm.po 1252)
ks.Zahumla
od ok.1249
Jerzy
(zm.po 1280)
ks.Zahumla
od ok.1249
Radosław
(zm.po 1254)
ks.Zahumla
od ok.1249
Wukosława Dragosława
Toljen


Piotr
Toljenowić
Mikołaj (Nikola)
ks.Zahumla do ok.1326,
pan z Popovo Polje ?
[potomek ?, wnuk ?
Bogdana
, żupana Zahumla]

NIKOLICZE

Władysław Nikolić
żupan 1347
Bogisza Nikolić
żupan 1347
Wukosław Nikolić
(po 1344-1403)
pan z Popovo Polje
Grgur Nikolić
(zm.1436)
żupan
Radoje Nikolić
wojewoda
Wuk
Nikolić
Wukaszin
Nikolić
1442

 

  indeks osób

  małżeństwa

  Urosz I "Wielki" (zm.po 1130)   m. Anna (Diogena ?), c.Konstantyna Diogenesa ?
  NN (córka Wukana I)   m. Włodzimierz kr.Zety
  Helena (Jelena) (zm.po 1146)   m. 1127 Bela II "Ślepy", kr.Węgier (1106/09-1141)
  Maria (zm.po 1189)   m. 1132 lub 1134 Konrad II, ks.morawski ze Znojma (zm.po 1161)
  NN (córka Belosza)   m. 1150/51 Włodzimierz III "Maczeszycz", ks.dorohobuski, wlk.ks.kijowski (1131-1171)
  NN (córka Desy)   m. 1155/72 Leonardo Michieli
  Mirosław (zm.ok.1198)   m. NN (zm.po 1199), siostra Kulina, bana Bośni
  Wukosława   m. Barbo di Crossio
  Dragosława   ? m. Drago de Mare
  Mikołaj (Nikola)   m. przed 1338 Katarzyna (ok.1294-ok.1355), c.Stefana I "Kotromana", bana Bośni
  Władysław Nikolić   m. Stanisława (Kotromanić, ks.bośniacka ?)