BLACHA (Blaha, Budwicz)Herb :
w polu zapewne czerwonym strzała
srebrna pomiędzy dwoma takimiż liliami w pas. 
Klejnot : strzała srebrna przeszywająca
ukoronowany hełm.

Herb pochodzenia śląskiego, występował
głównie na Górnym Śląsku.

Używało go kilka rodzin :
Bajraszewski, Bla(c)ha, Budwicz, Byszyński, Jachimowski, Kopczyński, Sahajdowski

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca Bila(c)hom
z katolickiej gałęzi rodu 


Odmiana herbu przysługująca Bila(c)hom
z ewangelickiej gałęzi rodu