BONAROWA


Herb : w słup w polu srebrnym poługozdawa 
(lilia podwójna) czarna, w polu czarnym 
lpoługozdawa (lilia podwójna) srebrna.
Klejnot : pół męża w zbroi lub sukni srebrno-
czarnej w słup z takimż pióropuszem na hełmie
lub godłem na czpce, trzymającego dwa
proporce, w prawicy czarny, w lewicy biały.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany 
od XV w.

Używało go kilka rodzin :
Andra(dz)cki, Bal, Bone(a)r, Bonarowicz, Chlebiński, Wichliński


Herb podstawowy  

Odmiana herbu
według "Herbarza Polskiego" K.Niesieckiego.