BRAMA (Oginiec)




Herb : w polu błękitnym brama obozowa
(lub ruska litera "П") czerwona, z zaćwieczonym
na niej krzyżem srebrnym z rozdartym górnym ramieniem.
Klejnot :
? bez klejnotu (u rodzin utytułowanych herb okrywa płaszcz czerwony podbity gronostajami przykryty mitrą książęcą.

Herb pochodzenia ruskiego, znany od XV w.
Prawdopodobnie jego odmianami były herby : Bożeniec i Jełowicki

Używało go niespełna 10 rodzin :
Andruszewicz, Bożeniec, Chawejłowicz, Hryniewicki, Kontrymowicz, Ogiński, Puzyna

Herb podstawowy  


 

Odmiana herbu przysługująca książętom Ogińskim
gałęzi książąt Hłazynów mającym pochodzić od książąt smoleńskich z dynastii Rurykowiczów.
Protoplastą rodu był pochodzący ze smoleńszczyzny kniaź Dymitr Hłuszonok (†przed 1510),
który otrzymał od wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka dobra Oginty
w dawnym powiecie żyżmorskim na Litwie. Ostatnim uprawnionym do tytułu był
Bohdan Michał (*1848 †1909).



Odmiana herbu przysługująca książętom Puzynom
gałęzi książąt Hłazynów mającym pochodzić od książąt smoleńskich z dynastii Rurykowiczów.
Protoplastą rodu był żyjący w XV w. pochodzący ze smoleńszczyzny kniaź Iwan Hłazynicz
o przezwisku Puzynin (Puzyna), od którego starszego syna Dymitra Hłuszonka (†przed 1510)
pochodzą książęta Ogińscy, a od młodszego Iwana Puzynicza książęta Puzynowie.
.