BYLINY (Bieliny)


 


Herb : w polu czerwonym krzywaśń (rzeka) srebrna w lewo z takimż zaćwieczonym
krzyżem kawalerskim. 
Klejnot : bez klejnotu.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1352 r., najstarszy zapis z 1405 r.

Występował głównie w Wielkopolsce.
Zaginął najprawdopodobniej w XV w.
Począwszy od XVI w. zastąpiony przez mający podobne godło herb Szreniawa.

Używało go kilka rodzin :
Bielejewski, Bylina, Klonowski, Kwilecki